A. C. „KONSTRUKCJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000181860
Numer REGON: 070403031
Numer NIP: 5490012638
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-04
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/535842/23/979]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-12-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP0704030312003-12-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. C. „KONSTRUKCJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO nr w rejestrze 20622003-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina OŚWIĘCIM miejscowość OŚWIĘCIM2003-12-04 do dziś
2. Adresulica RYNEK GŁÓWNY nr domu 9 kod pocztowy 32-600 poczta OŚWIĘCIM kraj POLSKA 2003-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.03.1993 R. KANCELARIA NOTARIALNA W OŚWIĘCIMIU MARIA KAMUSIŃSKA, REP. A NR 1828/19932003-12-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-12-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-12-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAYMAT Y CZARNIK A. C. CONSTRUCCIONES S. L.2003-12-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.5002003-12-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-12-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWY2003-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNIK2003-12-04 do dziś
2. ImionaGENOWEFA STEFANIA2003-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-12-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-12-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO OGÓLNE MIESZKANIOWE I PRZEMYSŁOWE2003-12-04 do dziś
251 IMPORT I EKSPORT WSZELKICH TOWARÓW BUDOWLANYCH ORAZ INNYCH ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH2003-12-04 do dziś
360 MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT OSÓB I TOWARÓW2003-12-04 do dziś
455 HOTELARSTWO2003-12-04 do dziś
563 3 TURYSTYKA2003-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-08-23 do dziś
3data złożenia 17.07.2006 okres 2005 ROK2006-07-27 do dziś
4data złożenia 13.07.2007 okres 2006 ROK2007-07-24 do dziś
5data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
6data złożenia 10.07.2009 okres 2008 R.2009-08-11 do dziś
7data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
8data złożenia 06.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-28 do dziś
9data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-08-28 do dziś
10data złożenia 05.06.2013 okres 2012 ROK2013-06-17 do dziś
11data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
12data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
13data złożenia 09.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
14data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
15data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
17data złożenia 09.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-09 do dziś
18data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
19data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
20data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-07-27 do dziś
22006 ROK2007-07-24 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
42008 R.2009-08-11 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
62010 ROK2011-07-28 do dziś
701.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-08-28 do dziś
82012 ROK2013-06-17 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-09 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-19 do dziś
220052006-07-27 do dziś
32006 ROK2007-07-24 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
52008 R.2009-08-11 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
72010 ROK2011-07-28 do dziś
801.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-08-28 do dziś
92012 ROK2013-06-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-09 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów