CT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000181456
Numer REGON: 017206352
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/432638/22/933]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-11-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP0172063522003-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY nr w rejestrze 635092003-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. JANA PAWŁA II nr domu 61 nr lokalu 2 kod pocztowy 01-031 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.10.2000 R. ZAWARTY PRZED NOTARIUSZEM W WARSZAWIE -TERESĄ JANECZKO Z KANCELARII NOTARIALNEJ TERESY JANECZKO, NR REP. 6506/2000 ZMIENIONY AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 12.11.2003 ZAWARTYM PRZED ASESOREM NOTARIALNYM BEATA OTKAŁA, ZASTĘPCA ANNY BRZOZOWSKIEJ NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. NOWOGRODZKA 38 M. 9; REP. A NR 7030/2003; NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: PARAGRAFY OD 1-242003-11-28 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.02.2014 R., REP. A NR 571/2014, NOTARIUSZ PIOTR PAUTER KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. WITA STWOSZA NR 15 LOK. 7 ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI2014-03-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-11-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-11-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJELEŃ2003-11-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ MACIEJ2003-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2020-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-11-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUI2009-08-05 do dziś
2. ImionaRAN2009-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2020-10-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2003-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAN2003-11-28 do dziś
2. ImionaCUI2003-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU -PREZES2003-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJELEŃ2003-11-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ MACIEJ2003-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU -WICEPREZES2003-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2014-03-27 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2014-03-27 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-03-27 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2014-03-27 do dziś
551 10 Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI2014-03-27 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2014-03-27 do dziś
774 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2014-03-27 do dziś
879 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2015-06-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy179 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2015-06-15 do dziś
279 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2015-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.05.2008 okres 01.01.2003 -31.12.20032008-05-30 do dziś
2data złożenia 21.05.2008 okres 01.01.2004 -31.12.20042008-05-30 do dziś
3data złożenia 21.05.2008 okres 01.01.2005 -31.12.20052008-05-30 do dziś
4data złożenia 21.05.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-05-30 do dziś
5data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-11 do dziś
6data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-05 do dziś
7data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-26 do dziś
8data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-08 do dziś
9data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
10data złożenia 07.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-13 do dziś
11data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
12data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
13data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
14data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
15data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
16data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
17data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
18data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
19data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 -31.12.20082009-08-05 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-06-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003 -31.12.20032008-05-30 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042008-05-30 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052008-05-30 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062008-05-30 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-09-11 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-08-05 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-26 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-08-08 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-06-13 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-09-11 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-08-05 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-26 do dziś
401.01.2010-31.12.20102011-08-08 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-06-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów