SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000181453
Numer REGON: 000492090
Numer NIP: 1230022069
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu75Data dokonania wpisu2023-09-18
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/35598/23/989]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-11-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000492090 NIP 12300220692008-02-05 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE2003-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze ARS 8282003-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina KONSTANCIN-JEZIORNA miejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA2003-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA ulica SOBIESKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 05-510 poczta KONSTANCIN-JEZIORNA kraj POLSKA 2006-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117 WRZEŚNIA 19952003-11-28 do dziś
215 GRUDNIA 2003 R. -UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU2004-01-30 do dziś
328 CZERWCA 2006 R. ZMIANA PAR. 4, 7, 7A, 11, 12, 13, 17, 22, 30, 39, 58, 59, 64, 68, 71, 96, 104, 106, 107, 111, 114, 115, DZIAŁ IIIA, 115A, 115B, 1182006-07-25 do dziś
412.12.2007 R. -PAR. 3, 4, 7, 7A, 8, 9, 12, 13, 15-24, 26-33, 38, 40-44, 46-48, 50, 52, 54, 56, 57, 60-64, 66, 68-70, 75, 80, 81, 83, 86, 87, 91, 96-101, 104, 105, 107, 108, 110, 114-118, 121, 128, 129A, 130.2008-02-05 do dziś
527 CZERWCA 2011 R. DODANO: PAR. 39A, ZMIENIONO: PAR. 28 UST. 1 PKT 122011-10-07 do dziś
6UCHWAŁA NR 9/2013 Z DNIA 26 CZERWCA 2013R., ZMIENIONO PAR.8 PKT.4, DODANO PAR.11 UST.5 PKT 42013-08-23 do dziś
730 CZERWCA 2014 R. - ZMIENIONO PAR. 7A UST. 3, PAR. 18 UST. 2, PAR. 27 UST. 1 PKT. 1, PAR. 28 UST. 1 PKT. 13, PAR. 28 UST. 3, W PAR. 28 DODANO UST. 4 I UST. 5, W PAR. 29 ZMIENIONO UST. 2, UST. 3 I UST. 4, W PAR. 29 DOTYCHCZASOWE UST. 3, UST. 4 I UST. 5 OTRZYMAŁY ODPOWIEDNIO NUMER 5, 6, 7, ZMIENIONO PAR. 30 UST. 1, PAR. 50 UST. 2, PAR. 54 UST. 2, PAR. 118 UST. 2, W PAR. 118 DODANO UST. 2A.2014-11-05 do dziś
808.06.2015 R. ZMIANA § 18 UST. 52015-10-16 do dziś
9UCHWAŁA NR 2/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 22.06.2018 ROKU - NOWE BRZMIENIE OTRZYMUJE: § 3 UST.1, § 4, § 5; DODANO § 5A; NOWE BRZMIENIE OTRZYMUJE: §6, SKREŚLONO PKT. 2 I 6 W § 8; NOWE BRZMIENIE OTRZYMUJE: § 9, §10; SKREŚLONO §11, 12, 13; NOWE BRZMIENIE OTRZYMUJE: § 15, UST. 4 W § 16, UST. 2 W § 17, UST. 3 W § 17, UST. 4 W § 17, UST. 1 W § 20, UST. 2 W § 21, UST. 2A W § 21, UST. 4 W § 27; SKREŚLONO PKT. 18 W UST. 1 W § 28; NOWE BRZMIENIE OTRZYMUJE: UST. 2 PKT 1 I 2 W § 33, UST. 1 W § 46, UST. 1 W § 55, UST. 4 W § 55, UST. 1 W § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, UST. 7 W § 64, § 75, § 76, UST. 1 I 2 W § 77, § 78, UST. 1 W § 79; DODANO § 80A; NOWE BRZMIENIE OTRZYMUJE: § 82, § 83, § 84; DODANO § 87A; NOWE BRZMIENIE OTRZYMUJE: § 91; SKREŚLONO § 108; NOWE BRZMIENIE OTRZYMUJE: UST. 1 W § 109, UST. 1 W § 115 UST 1 ZD 1 W § 121, UST. 2 W§ 121, UST. 3 W§ 1212018-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2003-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŻURAWSKA2020-04-06 do dziś
2. ImionaDANUTA2020-04-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - GŁÓWNY SPECJALISTA DS.CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWYCH2020-04-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-06 do dziś
21. NazwiskoSIBILSKA2003-11-28 do dziś
2. ImionaELEONORA2003-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-11-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-11-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-08-19 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-08-24 do dziś
41. NazwiskoKOPYT2005-01-06 do dziś
2. ImionaTERESA2005-01-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-01-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-01-06 do dziś
51. NazwiskoWIELGUS CHOPIAK2020-04-06 do dziś
2. ImionaKATARZYNA JOANNA2020-04-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACJI2020-04-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-06 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-24 do dziś
71. NazwiskoRAWSKA2017-09-04 do dziś
2. ImionaJUSTYNA ALDONA2017-09-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-09-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-04 do dziś
81. NazwiskoMILEWSKI2003-11-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ2003-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-11-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK2023-09-18 do dziś
2. ImionaROBERT STANISŁAW2023-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKRZEWSKA2023-09-18 do dziś
2. ImionaJADWIGA TERESA2023-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZUSZKIEWICZ2023-09-18 do dziś
2. ImionaROBERT2023-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-18 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMKOWSKI2023-09-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2023-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-18 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaUŚNIACKI2019-07-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-29 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŃCZUK2017-09-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2017-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-04 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADZIKOWSKI2017-09-04 do dziś
2. ImionaRYSZARD2017-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-04 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻMIJEWSKA KWIRĘG2017-09-04 do dziś
2. ImionaSYLWIA2017-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
14. Zakres pełnomocnictwa1) ZAWIERANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI UMÓW O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH USYTUOWANYCH W BUDYNKACH WZNIESIONYCH NA GRUNTACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ (WSPÓŁWŁASNOŚĆ) LUB BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU (WSPÓŁUŻYTKOWANIU) WIECZYSTYM SPÓŁDZIELNI A NASTĘPNIE PRZENOSZENIA WŁASNOŚCI W/W LOKALI WRAZ ZE ZWIĄZANYMI Z TYMI LOKALAMI ODPOWIEDNIMI UDZIAŁAMI W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ, NA RZECZ OSÓB UPRAWNIONYCH NA PODSTAWIE ART. 12 I 17 ZE ZNACZKIEM 14 USTAWY Z DNIA 15 GRUDNIA 2000 ROKU O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH (DZ.U.2013.1222J.T.) A W ZWIĄZKU Z TYM DO: - SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WSZELKICH NIEZBĘDNYCH OŚWIADCZEŃ, -REPREZENTOWANIA I WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WOBEC WŁADZ PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH, SĄDÓW (W TYM WIECZYSTO KSIĘGOWYCH), OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WSZELKICH URZĘDÓW I INSTYTUCJI, -SKŁADANIA WSZELKICH PISM I WNIOSKÓW (W TYM WNIOSKÓW O UZYSKANIE ZAŚWIADCZEŃ O SAMODZIELNOŚCI LOKALI, WYPISÓW Z REJESTRU GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI) ORAZ ODBIORU WSZELKICH DOKUMENTÓW, 2) WYSTAWIANIA I PODPISYWANIA ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH PRAWA DO LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI, 3) PODPISYWANIA WSZELKICH PISM ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI OŚWIADCZEŃ WOLI, WE WSZELKIEGO RODZAJU SPRAWACH CO DO KTÓRYCH UPRZEDNIO UCHWAŁĘ PODJĄŁ ZARZĄD I W SPOSÓB ZGODNY Z POWYŻSZĄ UCHWAŁĄ. PEŁNOMOCNIK MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁDZIELNIĘ TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI STOSOWNIE DO TREŚCI ART. 54§ 1 USTAWY Z DNIA 16.09.1982 ROKU PRAWO SPÓŁDZIELCZE (DZ.U.2016.21 J.T).2016-04-05 do dziś
21. NazwiskoRAJEWSKA2022-01-31 do dziś
2. ImionaIWONA TERESA2022-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-31 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwa1) ZAWIERANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI UMÓW O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH USYTUOWANYCH W BUDYNKACH WZNIESIONYCH NA GRUNTACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ (WSPÓŁWŁASNOŚĆ) LUB BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU (WSPÓŁUŻYTKOWANIU) WIECZYSTYM SPÓŁDZIELNI A NASTĘPNIE PRZENOSZENIA WŁASNOŚCI W/W LOKALI WRAZ ZE ZWIĄZANYMI Z TYMI LOKALAMI ODPOWIEDNIMI UDZIAŁAMI W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ, NA RZECZ OSÓB UPRAWNIONYCH NA PODSTAWIE ART, 12 I 17 ZE ZNACZKIEM 14 USTAWY Z DNIA 15 GRUDNIA 2000 ROKU O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH (DZ.U.2013.1222J.T.) A W ZWIĄZKU Z TYM DO: - SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WSZELKICH NIEZBĘDNYCH OŚWIADCZEŃ. REPREZENTOWANIA I WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WOBEC WŁADZ PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH, SĄDÓW (W TYM WIECZYSTOKSIĘGOWYCH). OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WSZELKICH URZĘDÓW I INSTYTUCJI, -SKŁADANIA WSZELKICH PISM I WNIOSKÓW (W TYM WNIOSKÓW O UZYSKANIE ZAŚWIADCZEŃ O SAMODZIELNOŚCI LOKALI, WYPISÓW Z REJESTRU GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI) ORAZ ODBIORU WSZELKICH DOKUMENTÓW, 2) WYSTAWIANIA I PODPISYWANIA ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH PRAWA DO LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI, 3) PODPISYWANIA PISM ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI KIEROWANYCH DO PETENTÓW, 4) ZAWIERANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WSZELKICH UMÓW DOTYCZĄCYCH BIEŻĄCEGO ZARZĄDZANIA JEJ MAJĄTKIEM, 5) PODPISYWANIA BIEŻĄCEJ KORESPONDENCJI, WSZELKIEGO RODZAJU PISM, W TYM PISM PROCESOWYCH, 6) SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI KIEROWANYCH DO SĄDÓW, ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ WSZELKICH INNYCH ORGANÓW I INSTYTUCJI, 7) UDZIELANIA DALSZYCH PEŁNOMOCNICTW SZCZEGÓLNYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI PEŁNOMOCNICTW PROCESOWYCH, 8) PODEJMOWANIA INNYCH NIEZBĘDNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI PEŁNOMOCNIK MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁDZIELNIĘ TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI STOSOWNIE DO TREŚCI ART. 54 § 1 USTAWY Z DNIA 16.09.1982 ROKU PRAWO SPÓŁDZIELCZE (DZ.U.2016.648 J.TZE ZM.).2022-01-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-10-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-10-16 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-10-16 do dziś
335 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2015-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument D 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 19.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię D 01.01.2003 DO 31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 DO 31.12.20032004-07-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
3data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-11 do dziś
4data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-21 do dziś
5data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-31 do dziś
6data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
7data złożenia 05.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-30 do dziś
8data złożenia 09.08.2011 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102011-10-07 do dziś
9data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
10data złożenia 24.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-23 do dziś
11data złożenia 24.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-05 do dziś
12data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
13data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
14data złożenia 27.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
15data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
16data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
18data złożenia 05.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-05 do dziś
19data złożenia 15.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
20data złożenia 16.06.2023 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-06-16 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-11 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-21 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-31 do dziś
401.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-30 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102011-10-07 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-06-16 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-06-16 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-11 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-21 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-31 do dziś
401.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-30 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102011-10-07 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-06-16 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-06-16 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
201.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-11 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-08-21 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-07-31 do dziś
501.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-30 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102011-10-07 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-23 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-05 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-15 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-06-16 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-06-16 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-16 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów