SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY MIESZKAŃ WŁASNOŚCIOWYCH „TEMPO”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000181339
Numer REGON: 110032928
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-06-22
Sygnatura akt[RDF/392267/22/153]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-11-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 110032928 NIP 56414641962008-07-02 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY MIESZKAŃ WŁASNOŚCIOWYCH „TEMPO”2003-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CHEŁMIE nr w rejestrze S-2432003-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat KRASNOSTAWSKI gmina KRASNYSTAW miejscowość KRASNYSTAW2003-11-28 do dziś
2. Adresulica SZKOLNA nr domu 7 nr lokalu 91 kod pocztowy 22-300 poczta KRASNYSTAW 2003-11-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMTEMPO@ONET.PL2020-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu15 CZERWCA 2003 R. - UCHWAŁĄ NR 5/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI PRZYJĘTO NOWY STATUT SPÓLDZIELNI2003-11-28 do dziś
222.06.2017 R. ZMIENIONO §§ 3; 10, 12; 13; 14; 15; 23; 24; 25; 29; 30; 32; 36; 37; 38; 47; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 60; 65; 80; 81; 83; 88; 89; 90; 93; 108.2017-07-24 do dziś
321.06.2018R. PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU2018-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu§ 51 1. OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/. 2.OŚWIADCZENIE, O KTÓRYM MOWA W UST. 1 SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2003-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZKOŁUT2015-01-05 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2015-01-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2015-01-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-05 do dziś
21. NazwiskoILCZUK2015-01-05 do dziś
2. ImionaMAREK JAN2015-01-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2015-01-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-05 do dziś
31. NazwiskoLUBAŚ2003-11-28 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW MARIAN2003-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-11-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2015-01-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAGOWSKI2020-10-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ ZBIGNIEW2020-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZAK2020-10-09 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2020-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKI2017-07-24 do dziś
2. ImionaARTUR BENEDYKT2017-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUS2017-07-24 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA IRENA2017-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-24 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIŚ2017-07-24 do dziś
2. ImionaDANIEL MAREK2017-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-07-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-07-24 do dziś
281 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2017-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 09.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 28.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-08 do dziś
3data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
4data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-15 do dziś
5data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-02 do dziś
6data złożenia 08.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-15 do dziś
7data złożenia 06.10.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-14 do dziś
8data złożenia 01.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
9data złożenia 03.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
10data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
11data złożenia 15.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-02 do dziś
12data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
13data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
14data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
15data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
17data złożenia 26.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
18data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
19data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-15 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-02 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-15 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-14 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-15 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-02 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-15 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-14 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-22 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów