INTACTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000181104
Numer REGON: 015589395
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-09-22
Sygnatura akt[RDF/424059/22/776]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-11-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015589395 NIP 52132702752007-10-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTACTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-04-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TARGOWA nr domu 67 nr lokalu 2A kod pocztowy 03-729 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-10-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@CZYNSZE.COM2017-10-30 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CZYNSZE.COM2017-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuINTACTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE2017-04-13 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-04-13 do dziś
3. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 12 nr lokalu 518 kod pocztowy 30-015 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-04-13 do dziś
21. Firma oddziałuINTACTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ODDZIAŁ W ŁODZI2017-04-13 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2017-04-13 do dziś
3. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PIOTRKOWSKA nr domu 55 nr lokalu 107 kod pocztowy 90-413 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2017-04-13 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 04.11.2003 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ POLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNY W MYŚLENICACH, UL. SŁOWACKIEGO 42/3 F, REP. A NR 3372/2003 -AKT ZAŁOŻYCIELSKI2003-11-26 do dziś
215.12.2016 ROKU, PRZED PIOTREM SICIŃSKIM, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE REPERTORIUM A NR 1681/2016 TYTUŁ UMOWY OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE §§ 4 UST. 1 I 14 - OTRZYMAŁY NOWE BRZMIENIE PRZYJĘTO, ZATWIERDZONO I PODPISANO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁKI W BRZMIENIU UWZGLĘDNIAJĄCYM DOKONANE ZMIANY.2017-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-11-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2003-11-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2003-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.500 ZŁOTYCH2017-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-01-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2017-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2003-11-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2003-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPIŁAT2017-04-13 do dziś
2. ImionaARTUR2017-04-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-04-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-04-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2017-04-13 do dziś
277 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-04-13 do dziś
377 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2017-04-13 do dziś
443 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-04-13 do dziś
549 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2017-04-13 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2017-04-13 do dziś
781 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2017-04-13 do dziś
873 1 REKLAMA2017-04-13 do dziś
918 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2017-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 21.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-04-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-07-18 do dziś
3data złożenia 13.07.2006 okres 2005 ROK2006-07-21 do dziś
4data złożenia 17.07.2007 okres 20062007-10-08 do dziś
5data złożenia 15.07.2008 okres ROK 20072008-08-19 do dziś
6data złożenia 06.12.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102014-01-16 do dziś
7data złożenia 06.12.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112014-01-16 do dziś
8data złożenia 06.12.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122014-01-16 do dziś
9data złożenia 23.03.2017 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-04-13 do dziś
10data złożenia 23.03.2017 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-04-13 do dziś
11data złożenia 23.03.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-13 do dziś
12data złożenia 23.03.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-13 do dziś
13data złożenia 23.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-13 do dziś
14data złożenia 05.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
15data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
16data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
17data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
18data złożenia 20.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-20 do dziś
19data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-21 do dziś
220062007-10-08 do dziś
3ROK 20072008-08-19 do dziś
401.01.2010 - 31.12.20102014-01-16 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112014-01-16 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122014-01-16 do dziś
7OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-04-13 do dziś
8OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-04-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-20 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-04-27 do dziś
22005 ROK2006-07-21 do dziś
320062007-10-08 do dziś
4ROK 20072008-08-19 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-04-13 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-04-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-04-13 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-04-13 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-13 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów