SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ”

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000180923
Numer REGON: 790022490
Numer NIP: 8480005590
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2024-04-03
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/4029/24/549]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-11-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP7900224902003-11-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ”2003-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 3772003-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat EŁCKI gmina EŁK miejscowość EŁK2003-11-27 do dziś
2. Adresulica GDAŃSKA nr domu 35 nr lokalu 2 kod pocztowy 19-300 poczta EŁK 2003-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119 CZERWCA 1992 R. 12 CZERWCA 2003 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU UCHWAŁĄ NR 10/2003 Z DNIA 13.11.2003 R. ZMIENIONO PAR. 21 I PAR. 632003-11-27 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 6/2006 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 06.06.2006 R. SPROSTOWANĄ PROTOKOŁEM Z DNIA 03.10.2006 R. ZMIENIONO: § 3, § 6, § 8, § 9, § 10, § 12, § 13, § 16, § 17, § 19, § 20, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 31, § 40, § 47, § 65, § 69, § 77, 78, § 80, § 81, § 83, § 84, § 88, § 90, § 91, § 93, § 95, § 105, § 109, § 111, § 112, § 118, § 120, § 121, § 122, § 123, § 125, § 128 DODANO: § 19 (1), § 23 (1), § 42 (1), § 110 (1), § 115 (1) STATUTU SPÓŁDZIELNI.2006-10-18 do dziś
328.11.2007 R.; ZMIENIONO: §§ 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 37, 38, 40, 41, 47, 65, 66, 67, 69, 74, 75, 76, 79, 80, 91, 92, 96, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 110 (1), 111, 112, 113, 114, 115, 115 (1), 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127 DODANO: §§ 9 (1), 20 (1)-20 (6), 28 (1), 32 (1), 32 (2), 32 (3), 34 (1), 34 (2), 34 (3), 66 (1)-66 (9), 76 (1), 80 (1), 106 (1), 108 (1), 118 (1), 123 (1), 127 (1), 127 (2) SKREŚLONO: §§ 23 (1)-26, 44, 53-55, 64, 68, 81, 82, 84-86, 88, 125 W TREŚCI STATUTU WYRAZY „ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI” I „ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ” ZASTĄPIONO WYRAZAMI „WALNE ZGROMADZENIE”.2008-03-07 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 7/2009 Z DNIA 04.06.2009 R. ZMIENIONO § 4 PKT 2 STATUTU.2009-07-20 do dziś
522.06.2018R. - ZMIENIONO §4 UST. 3 PKT 4, §4 UST. 3 PKT 7, §6, §7, §8 UST. 2 I UST. 3, §9, §10 UST. 1 PKT 1, §12 UST. 1 PKT 4, §14, §15, §23 UST. 2, 3, 4, 5, §29, §40 PKT 6, §65, §66(1) UST. 4, §66(9) UST. 2, §67, §70 UST. 1, §71 UST. 1, §74, §75, §76, §76(1), §77, §78 UST. 1, §79, §80, §80(1), §91, §94, §96, §97, §98, §99, §104, §108 UST.4, §108(1), §109, §110, §111, §112, §114 UST. 3 PKT 2, §115(1), §118 UST. 2, §121, TYTUŁ IX, TYTUŁ X; - USUNIĘTO §4 UST. 4, §12 UST. 1 PKT 3 I 16, §13, §16, §17, §19, §19(1), §21 PKT 4, §56, §57, §58, §59, §60, §61, §78 UST. 1A, §92, §95, §102, §103, §110(1), §113, §116, §117 UST. 4; - DODANO §23 UST. 3, 4, 5, 6, 7, 8, §40 UST. 2, §65(1), §74 UST. 2, §96 UST. 2 I 3, §108 UST. 1(1), TYTUŁ IX, §125(1), §125(2), §125(3), §125(4).2018-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKĘDZIERSKI2018-07-24 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR ROBERT2018-07-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-07-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-24 do dziś
21. NazwiskoROGOWSKA2003-11-27 do dziś
2. ImionaDOROTA2003-11-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-11-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2018-07-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻÓBER2024-04-03 do dziś
2. ImionaROMUALD WIESŁAW2024-04-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-04-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOROZ2019-07-05 do dziś
2. ImionaRYSZARD2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKAREWICZ2019-07-05 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-07-20 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-07-20 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-11-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 16.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-04 do dziś
4data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-10-18 do dziś
5data złożenia 04.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-12 do dziś
6data złożenia 10.06.2008 okres 2007 R.2008-06-13 do dziś
7data złożenia 23.06.2009 okres 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
8data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
9data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-27 do dziś
10data złożenia 15.06.2012 okres 2011 R.2012-06-18 do dziś
11data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-06-27 do dziś
12data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
13data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
14data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
15data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
16data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
17data złożenia 20.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-20 do dziś
18data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
19data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
20data złożenia 25.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
21data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-10-18 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-12 do dziś
32007 R.2008-06-13 do dziś
401.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-27 do dziś
72011 R.2012-06-18 do dziś
801.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-06-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-02 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-11-27 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-04 do dziś
401.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-10-18 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-12 do dziś
62007 R.2008-06-13 do dziś
701.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-27 do dziś
102011 R.2012-06-18 do dziś
1101.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-06-27 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-12 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów