SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CUKROWNIK II”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000180879
Numer REGON: 530616268
Numer NIP: 7471345110
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-10
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-07-04
Sygnatura akt[RDF/400853/22/245]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-12-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP5306162682003-12-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CUKROWNIK II”2003-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU nr w rejestrze RSA 11762003-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat BRZESKI gmina LEWIN BRZESKI miejscowość LEWIN BRZESKI2003-12-10 do dziś
2. Adresmiejscowość LEWIN BRZESKI ulica NARUTOWICZA nr domu 13a kod pocztowy 49-340 poczta LEWIN BRZESKI kraj POLSKA 2009-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.12.1992 R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.05.2003 ZMIENIONO STATUT I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2003-12-10 do dziś
228.11.2007 R. ZMIANA PAR.: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28.1, 29, 29.1, 31, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 59, 62, 63, 64, 65, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 87, 89, 91, 92, 94, 96.1, 98, 103, 105, 112. 15.05.2008 R. ZMIANA PAR. 8, 11, 12 UST. 6, PAR. 13, 13.1, 13.2, PAR. 24, 28, 29.2, 30, 33 UST. 11, PAR. 34, 40 UST. 4, PAR. 66, 68, 67, 69, 70, 72 UST. 1, PAR. 73, 80, 86 UST. 1, PAR. 93, 94 UST. 2, 3, PAR. 95, 96, 98 UST. 3, PAR. 98 UST. 6, PAR. 99.2008-06-26 do dziś
324.06.2009 R -ZMIANA PAR. 90/1 STATUTU2009-08-04 do dziś
4UCHWAŁA NR 8/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 20.06.2018R. ZMIANA STATUTU I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO2019-07-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-12-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIA SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2003-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŚWIĘTCZAK2012-12-07 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW PIOTR2012-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-12-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-12-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-07 do dziś
21. NazwiskoPIETRUSZCZAK2012-09-06 do dziś
2. ImionaREGINA2012-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-09-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2012-09-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-06 do dziś
31. NazwiskoKUZARA2003-12-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ BOGDAN2003-12-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-12-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-10 do dziś
41. NazwiskoWRÓBEL2003-12-10 do dziś
2. ImionaADAM HENRYK2003-12-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCIOŁEK2019-07-08 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MIROSŁAW2019-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHADRYŚ2019-07-08 do dziś
2. ImionaSYLWIA2019-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLBERT2015-07-31 do dziś
2. ImionaJACEK JÓZEF2015-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-07-31 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 04.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-06-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-25 do dziś
3data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-21 do dziś
4data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-17 do dziś
5data złożenia 20.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-05 do dziś
6data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-04 do dziś
7data złożenia 10.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-26 do dziś
8data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-09 do dziś
9data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
10data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-13 do dziś
11data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
12data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
13data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
14data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
15data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
16data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
17data złożenia 20.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-20 do dziś
18data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
19data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-21 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-05 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-04 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-26 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-09 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-09-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-07-21 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-05 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-04 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-26 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-09 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-06 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-09-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów