SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KAMIENNY POTOK” W SOPOCIE

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000180799
Numer REGON: 003001589
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-08
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-09-26
Sygnatura akt[RDF/425079/22/980]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-12-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP0030015892003-12-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KAMIENNY POTOK” W SOPOCIE2003-12-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 8492003-12-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SOPOT gmina M. SOPOT miejscowość SOPOT2003-12-08 do dziś
2. Adresulica MAZOWIECKA nr domu 14 kod pocztowy 81-862 poczta SOPOT 2003-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu111.06.2003 R. -UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU2003-12-08 do dziś
219.05.2006 R. ZMIANA PAR. 7 PKT 8, PAR. 7 PKT 11, PAR. 7 UST 2, PAR. 9 UST 1 I 3, PAR. 12 UST 1, PAR. 12 UST 2, PAR. 13 UST 1, PAR. 13 UST 2, PAR. 14 UST 2, PAR. 14 UST 4, PAR. 29 UST 1 PKT 9, PAR. 33 UST 4, PAR. 40, PAR. 49 UST 6, PAR. 51, PAR. 56 UST 7, PAR. 58 UST 1 PKT 4, PAR. 59 UST 1 DO 6, PAR. 59, PAR. 59, PAR. 66, PAR. 71, PAR. 72, PAR. 73 UST 1, PAR. 75 UST 2, PAR. 76, PAR. 77, PAR. 79, DODAJE SIĘ: PAR. 14 UST 6, PAR. 16 UST 3, PAR. 55 UST 9 SKREŚLA SIĘ: PAR. 29 UST 1 PKT 112006-08-10 do dziś
327.11.2007 R. -ZMIANA PARAGRAFÓW: 7, 8, 9, 14,, 16-21, 24, 25, 27-31, 33-35, 38, 45-47, 49, 53, 55, 58, 60, 62-69, 75-80.2008-02-11 do dziś
419.06.2008 R. ZM. PAR. 22, UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU.2008-07-28 do dziś
518.06.2011R., ZM.PAR. 54 UST. 3 STATUTU2011-08-08 do dziś
615.09.2011 R.: -ZMIENIONO: PAR.4 UST. 3 I 4, PAR.14 UST. 5, PAR.20 UST. 1 I 6-13, -SKREŚLONO: PAR.22 I PAR.23 STATUTU2011-11-09 do dziś
7TEKST JEDNOLITY Z DNIA 19 CZERWCA 2017 ROKU STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KAMIENNY POTOK” W SOPOCIE.2017-09-25 do dziś
811.06.2018R., UCHWALENIE NOWEGO STATUTU2018-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-12-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO UPOWAŻNIONA PRZEZ ZARZĄD (PEŁNOMOCNIK).2003-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWYSZYŃSKI2020-04-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-04-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-04-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-10 do dziś
21. NazwiskoBOBOWIK2011-12-14 do dziś
2. ImionaJERZY2011-12-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2011-12-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-14 do dziś
31. NazwiskoNIŻNIOWSKI2010-04-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2010-04-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-04-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-09-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-13 do dziś
41. NazwiskoPUPEL2003-12-08 do dziś
2. ImionaMARIANNA2003-12-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-12-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCKOWSKI2018-07-10 do dziś
2. ImionaJACEK2018-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENCZEWSKA2018-07-10 do dziś
2. ImionaJADWIGA MARTA2018-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKA2012-07-30 do dziś
2. ImionaEWA2012-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARHAJ2015-08-26 do dziś
2. ImionaPIOTR2015-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROCHAL2016-11-15 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ WALDEMAR2016-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-15 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2016-11-15 do dziś
2. ImionaJERZY2016-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoMACIEJEWSKA2019-11-21 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2019-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-21 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDOKONYWANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI W TYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z USTANAWIANIEM ODRĘBNYCH WŁASNOŚCI LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI I ICH PRZENOSZENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I OSÓB NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI2019-11-21 do dziś
21. NazwiskoWICHERT SOBIESKA2019-11-21 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MONIKA2019-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-21 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDOKONYWANIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI W TYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WE WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z USTANAWIANIEM ODRĘBNYCH WŁASNOŚCI LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI I ICH PRZENOSZENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I OSÓB NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI2019-11-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy191 01 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK2020-10-26 do dziś
290 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2020-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument I-XII.2003 R. data złożenia 21.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument I-XII.2003 R.2004-11-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument.01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-10-17 do dziś
3data złożenia 28.06.2006 okres ZA 2005 R.2006-08-10 do dziś
4data złożenia 20.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
5data złożenia 10.07.2008 okres 2007 R.2008-07-28 do dziś
6data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
7data złożenia 30.06.2010 okres I/2009 R. -XII/2009 R2010-08-25 do dziś
8data złożenia 22.06.2011 okres I.2010 XII.20102011-07-28 do dziś
9data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
10data złożenia 04.07.2013 okres 20122013-08-02 do dziś
11data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
12data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
13data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
14data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
15data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
16data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
17data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
18data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
19data złożenia 26.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12007 R.2008-07-28 do dziś
2I/2009 R -XII/2009 R2010-08-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 R.2006-08-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
32007 R.2008-07-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
5I/2009 R. -XII/2009 R2010-08-25 do dziś
6I.2010 -XII.20102011-07-28 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
820122013-08-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie I-XII.2003 R.2004-11-29 do dziś
2ZA 2005 R.2006-08-10 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
5I/2009 R -XII/2009 R2010-08-25 do dziś
6I.2010 -XII.20102011-07-28 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
820122013-08-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów