„BURNUS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000180774
Numer REGON: 016273872
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-07-14
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/31022/20/538]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-11-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016273872 NIP 52521624142009-08-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BURNUS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 596092003-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-05-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW nr domu 45B kod pocztowy 02-146 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.01.2000 R., KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ BARBARA WRÓBLEWSKA, REP. A 31/2000.2003-11-28 do dziś
221.12.2009 R., REP. A NR 14068/2009, NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, UL. ŁUCKA 2/4/6 LOK.35, 00-845 WARSZAWA ZMIANA ART. 4 UST. 12010-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-11-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURNUS AG2003-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2003-11-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-11-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2003-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEBERT2005-03-30 do dziś
2. ImionaEIKE2005-03-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-03-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-03-30 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTYLMAN2020-05-22 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2020-05-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2020-05-22 do dziś
21. NazwiskoPORĘBSKA2020-05-22 do dziś
2. ImionaMONIKA ADELA2020-05-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2020-05-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2010-03-16 do dziś
220 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-16 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-03-16 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-03-16 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-03-16 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-16 do dziś
720 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2010-03-16 do dziś
846 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2015-05-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-05-19 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-26 do dziś
2data złożenia 02.12.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-14 do dziś
3data złożenia 17.04.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-04-23 do dziś
4data złożenia 24.01.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-02-01 do dziś
5data złożenia 08.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-13 do dziś
6data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
7data złożenia 23.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-20 do dziś
8data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
9data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
10data złożenia 20.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
11data złożenia 29.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-05 do dziś
12data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008-31.12.20082009-08-26 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-14 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102012-04-23 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-02-01 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-13 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-20 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-05 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008-31.12.20082009-08-26 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-14 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102012-04-23 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-02-01 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-09-13 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-20 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-05 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów