SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W NISKU

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000180761
Numer REGON: 001267188
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/521902/23/548]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-12-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001267188 NIP 86500043082007-07-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W NISKU2003-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TARNOBRZEGU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 2992003-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat NIŻAŃSKI gmina NISKO miejscowość NISKO2003-12-11 do dziś
2. Adresulica E.KWIATKOWSKIEGO nr domu 2B kod pocztowy 37-400 poczta NISKO 2003-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 14.05.1987 R. ZMIANA STATUTU Z DNIA 27.06.2003 R. ZMIENIA SIĘ PARAGRAFY: 2-5, 7-9, 11-13, 15, 18-24, 26, 28-29, 31, 36, 39-40, 42 SKREŚLA SIĘ PARAGRAFY: 6, 32, 43-46, 47-98 DODAJE SIĘ PARAGRAFY: 4-7, 10, 37, 40, 43, 51-1512003-12-11 do dziś
212.06.2006 R. ZMIENIA SIĘ PAR: 8, 12, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 33, 39, 57, 58, 62, 67, 69, 71, 72, 76, 84, 88, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 126, 140, 141, 147, 148. DODAJE SIĘ PAR. 84A.2006-07-14 do dziś
328.11.2007 R. ZMIANA STATUTU -ZMIENIA SIĘ PARAGRAFY: 2, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 43, 50, 51, 53, 59, 61, 62, 70, 77, 81, 84, 88, 89, 90, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 111, 113, 114, 116, 122, 124, 125, 126, 128, 133, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 151. DODAJE SIĘ PARAGRAFY: 56A, 126A. SKREŚLA SIĘ PARAGRAFY: 47, 48, 49, 63, 64, 65, 67, 74, 106, 107, 108, 109, 112, 134, 137.2008-02-19 do dziś
4ZMIANA STATUTU 28.06.2010 R. ZMIENIA PARAGRAFY: 11, 25, 89, 99, 101, 110, 113, 148.2010-08-16 do dziś
526.06.2012 R. - ZMIENIA SIĘ: PAR. 27 UST. 13, PAR. 30 UST. 1, PAR. 37 UST. 22012-08-14 do dziś
6ZMIANA STATUTU Z DNIA 26.06.2017R., PAR. 12 UST. 14, PAR. 13 UST. 17, PAR. 17 UST. 1, PAR. 17 UST. 2 PKT 4, PAR. 19, PAR. 22 UST. 5, PAR. 23 UST. 1, PAR. 23 UST. 4, PAR. 23 UST. 6, PAR. 25 UST. 6, PAR. 26 UST. 2, PAR. 29 UST. 1, PAR. 30 UST. 32017-09-27 do dziś
729.06.2018R., ZMIANA PAR.: 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 28, 33, 43, 52, 53, 54, 55, 56, 56A, 57, 58, 59, 61, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84A, 89, 90, 98, 99, 125, 128, 136, 139, 143, 144, ROZDZIAŁ V2018-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PREZES I PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU ALBO DWAJ PEŁNOMOCNICY ZARZĄDU.2015-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBIEGAJ2003-12-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF DARIUSZ2003-12-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-12-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-12-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANISŁAWSKA2023-04-12 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA BOŻENA2023-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARSKA2022-08-31 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBIŁO2022-08-31 do dziś
2. ImionaZOFIA TERESA2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIA2022-08-31 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIÓW2022-08-31 do dziś
2. ImionaEMILIA ANIELA2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaIRSMANBET2022-08-31 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ WALDEMAR2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIS2022-08-31 do dziś
2. ImionaIRENA2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoDUL2015-12-11 do dziś
2. ImionaBARBARA ANNA2015-12-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-11 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM2015-12-11 do dziś
21. NazwiskoSIEWARGA2018-04-25 do dziś
2. ImionaMARIA2018-04-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-25 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM2018-04-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-02-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-12-11 do dziś
268 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-11 do dziś
381 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2015-12-11 do dziś
481 30 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2015-12-11 do dziś
590 04 DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2015-12-11 do dziś
641 10 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-12-11 do dziś
741 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-12-11 do dziś
843 21 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-12-11 do dziś
943 22 WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 05.11.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-12-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
4data złożenia 22.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-14 do dziś
5data złożenia 05.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
6data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
7data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
8data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-16 do dziś
9data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-15 do dziś
10data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
11data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-29 do dziś
12data złożenia 22.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-23 do dziś
13data złożenia 30.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
14data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
15data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
16data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
17data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
18data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
19data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
20data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
21data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-14 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-16 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-15 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-11-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-12-11 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-22 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-07-14 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-08-16 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-09-15 do dziś
1001.01.2011 - 31.12.20112012-08-14 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-11-29 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-23 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-10 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów