SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „MAZOWSZE”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000180733
Numer REGON: 001025025
Numer NIP: 5660005868
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu51Data dokonania wpisu2023-01-12
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/32602/22/579]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-11-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001025025 NIP 56600058682007-09-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „MAZOWSZE”2003-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CIECHANOWIE nr w rejestrze ARS 2942003-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat CIECHANOWSKI gmina CIECHANÓW miejscowość CIECHANÓW2003-11-26 do dziś
2. Adresulica REUTTA nr domu 13 kod pocztowy 06-400 poczta CIECHANÓW 2003-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu102.03.1983 R. ZMIANA STATUTU: ZMIANA PARAGRAFÓW:OD 1 DO 120 DODAJE SIĘ PARAGRAFY: OD 121 DO 164 SKRAŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWE NAZWY DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ODDZIAŁÓW ORAZ WPROWADZA SIĘ NOWE NAZWY DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW2003-11-26 do dziś
215.09.2004 R. -UCHWAŁA NR 3/2004 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI SPÓŁDZIELNI ZMIANA: PAR. 14 UST. 2, PAR. 32 UST. 1, PAR. 48 UST. 1, UST. 2, PAR. 60 PKT 22004-10-21 do dziś
328.04.2006 R. -UCHWAŁA NR 8/2006 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI SPÓŁDZIELNI -ZMIENIONO: PAR. 9 UST. 2, PAR. 15 UST. 1 PKT 7, 9, 12, 13, PAR. 16 PKT 1, PAR. 19, PAR. 21 UST. 1, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 30 UST. 1, PAR. 38, PAR. 60 PKT 3, 4, PAR. 66 UST. 1, PAR. 67 UST. 1, PAR. 71 UST. 1, 2, PAR. 72, PAR. 74 UST. 2, PAR. 76, PAR. 78, PAR. 80, PAR. 81 UST. 1, 2, PAR. 82, TYTUŁ ROZDZ.5.3, PAR. 83 UST. 1, 2, 3, 4, PAR. 84 UST. 1, PAR. 85 UST. 1, PAR. 94, PAR. 95, PAR. 97 UST. 1, 4, PAR. 108, PAR. 110, PAR. 113, PAR. 118 UST. 2, PAR. 125, PAR. 126 UST. 1, 2, PAR. 128, PAR. 130 UST. 3, PAR. 131, PAR. 134, PAR. 137, PAR. 139, PAR. 140, PAR. 141 UST. 1, PAR. 149 UST. 3, PAR. 153 UST. 2, 3, 4, 5, 6, PAR. 156 UST. 3, 4, 5, 6, PAR. 157, PAR. 127 UST. 1, 2 STATUTU SPÓŁDZIELNI; DODANO: PAR. 21 UST. 1 PKT 8, PAR. 149 UST. 3, PAR. 156 UST. 7, 8, 9 STATUTU SPÓŁDZIELNI; SKREŚLONO: PAR. 85 UST. 2, PAR. 120, PAR. 121, PAR. 122, PAR. 123, PAR. 124, PAR. 129, PAR. 135, ROZDZIAŁ 8.4, PAR. 143, PAR. 144, PAR. 145 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2006-06-22 do dziś
416.05.2008 R. ZMIENIONO § § 2, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, TYTUŁ ROZDZ. 4.1., 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 54, 60, 65, 68, 70, 71, 79, 84, 90, 92, 93, 95, 98, 99, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 125, 128, 134, 136, 137, 138, 139, 147, 149, 150, 151, TYTUŁ ROZDZ 9.2., 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 161, 162, 163, 164; DODANO § § 120 (1), 121 (1), 122 (1) USUNIĘTO § § 13, TYTUŁ ROZDZ. 4.4., 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 76, 83, 86, 87, 88, 89, TYTUŁ ROZDZ. 7.1., 105, 106, 107, 108, 109, 112, 126, TYTUŁ ROZDZ. 8.1., 130, 131, 132, 133, TYTUŁ ROZDZ. 9.3.2008-10-29 do dziś
526.06.2009 R. ZMIENIONE: PAR. 4, PAR. 45, PAR. 99, PAR. 151, PAR. 163.2009-10-22 do dziś
621.05.2010 R.; ZMIENIONE: § 15, § 134, § 139, § 1562010-07-12 do dziś
726.04.2013R. - ZMIENIONE: PAR.32, PAR.1562013-06-18 do dziś
8UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 26.05.2018 R. ZMIENIONO: §2, §9, §10, §11 UST. 1, §12 UST. 1, §14, §15 UST. 2, §16 PKT 3, §16 PKT 6, §17, §21, §30, §32 UST. 1, §32 UST. 6, §42 UST. 1 PKT 1, §42 UST.L PKT 4, §42 UST. 1 PKT 1, 4, 10, §43 UST. 1, §48 UST. 1, §50 UST. 1 PKT 8, §61 UST. 1, §61 UST. 5, §61 UST. 6, §65, §66, §67, §68, §81, §82, §99, §113, §114, §139 UST. 1, §140,, §141 UST. 1, §147, §149 UST. 2, §149 UST. 3, §153 UST. 6-7, §156 UST 3, §156 UST 5, §156 UST. 7, §156 UST. 9, §163; UCHYLONO: TYTUŁ 9.4 STATUTU ORAZ §4 UST. 1 PKT 4, § 4 UST. 2 PKT 9, §5 PKT 3, §16 PKT 2, §18, §19, §20, §22, §23, §24, §42 UST. 1 PKT 13, §70 UST. 6, §84 UST. 2, §98 UST. 1, §100, §115, §116, §127, §134 UST. 3, §153 UST. 2, §161.2018-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPODSIADLIK2023-01-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ2023-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-01-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-12 do dziś
21. NazwiskoRZEPLIŃSKI2007-01-29 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2007-01-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-01-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZES ZARZĄDU2007-01-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-29 do dziś
31. NazwiskoKĄCKI2003-11-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZBIGNIEW2003-11-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-11-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2003-11-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZAK2022-12-12 do dziś
2. ImionaIWONA2022-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLENIEWSKI2022-12-12 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2022-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODSIADLIK2022-12-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISOWSKI2022-12-12 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2022-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-12 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZOZOWSKI2022-12-12 do dziś
2. ImionaADRIAN ROMAN2022-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-12 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIŁOSZEWSKI2022-12-12 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoKALISZEWSKA2011-05-18 do dziś
2. ImionaMARIA JOLANTA2011-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-05-18 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ. DO SKŁADANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ KONIECZNE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.2011-05-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-09-16 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-09-16 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-09-16 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 09.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię ROK 2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.20032004-07-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 13.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK2005-05-31 do dziś
3data złożenia 25.05.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
4data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-09-06 do dziś
5data złożenia 17.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-02 do dziś
6data złożenia 12.08.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-24 do dziś
7data złożenia 31.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
8data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
9data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
10data złożenia 06.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-15 do dziś
11data złożenia 09.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
12data złożenia 11.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
13data złożenia 10.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
14data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
15data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
16data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
17data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
18data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
19data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12005 ROK2006-06-22 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-09-06 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-05-31 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-09-06 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-07-02 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-08-24 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-05-15 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-12 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-12 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-09-06 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-02 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-24 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów