SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GÓRNIK”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000180621
Numer REGON: 001274998
Numer NIP: 8850010489
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-24
Ostatni wpis Nr wpisu52Data dokonania wpisu2022-07-01
Sygnatura akt[RDF/399909/22/334]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-11-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001274998 NIP 88500104892007-07-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GÓRNIK”2003-11-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 1762003-11-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina NOWA RUDA miejscowość NOWA RUDA2003-11-24 do dziś
2. Adresulica OSIEDLE WOJSKA POLSKIEGO nr domu 8A kod pocztowy 57-402 poczta NOWA RUDA 2005-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu105.06.1987 R. UCHWALENIE STATUTU SPÓŁDZIELNI 10.06.2003 R. UCHWALENIE NOWEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI2003-11-24 do dziś
208.12.2007 R. -OPRACOWANO NOWY STATUT; 21.02.2008 R. -ZMIANA § 45 UST. 2;2008-02-28 do dziś
328 CZERWCA 2008 R. -ZMIANA: § 36 UST. 14, § 42 UST. 11 PKT WYKREŚLA SIĘ W CAŁOŚCI, § 42 PO PKCIE 14 WPROWADZA SIĘ UST. 2, § 45 UST. 3, § 45 UST. 2, § 137 UST. 8 SKREŚLA SIĘ, § 138 UST. 6 SKREŚLA SIĘ, § 146 UST. 4 SKREŚLA SIĘ.2008-12-04 do dziś
429 CZERWCA 2013 R., ZMIENIONO PAR. 29 UST. 4, PAR. 30 UST. 9, PAR. 31 UST. 7. PAR. 42 UST. 2 PKT 9, PAR. 43 UST. 1 PKT 4, PAR. 45 UST. 2, PAR. 45 UST. 2 PKT 3, PAR. 47 UST. 4-6, PAR. 132 UST. 1 PKT 4, PAR. 132 UST. 1 PKT 5, PAR. 132 UST. 2, PAR. 133 UST. 1, PAR. 137 UST. 2, PAR. 137 UST. 3, PAR. 145 DO PAR. 148, PAR. 1542013-11-21 do dziś
528 CZERWCA 2014 R. ZMIENIONO: § 46 STATUTU.2014-10-06 do dziś
625.06.2016 R. - ZMIENIONO § 12 UST. 2 STATUTU;2017-02-08 do dziś
701.09.2018 R. - UCHWALONO NOWY STATUT2018-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-11-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLORENC2022-07-01 do dziś
2. ImionaROBERT2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA DS. FINANSOWYCH2022-07-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-01 do dziś
21. NazwiskoTYLAK2022-07-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-07-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-01 do dziś
31. NazwiskoDĄBKOWSKI2005-05-17 do dziś
2. ImionaSZCZEPAN2005-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-05-17 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-05-17 do dziś
41. NazwiskoMROZEK2003-11-24 do dziś
2. ImionaROMAN ZENON2003-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-11-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2003-11-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCHAJKIEWICZ2022-07-01 do dziś
2. ImionaHELENA2022-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSIAK2021-12-15 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2021-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELAK2019-10-16 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2019-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUŁECZKA2019-10-16 do dziś
2. ImionaALICJA2019-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-16 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBICKA2019-10-16 do dziś
2. ImionaMARIA2019-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-16 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIOSZEK2019-10-16 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2019-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-16 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOŁGAN2019-10-16 do dziś
2. ImionaJACEK2019-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-16 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaANISZEWSKI2017-02-08 do dziś
2. ImionaJAN2017-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-08 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEMSKA2017-02-08 do dziś
2. ImionaJADWIGA2017-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoPOSPIESZAŁA2020-10-09 do dziś
2. ImionaDOROTA2020-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-09 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ TEJ SPÓŁDZIELNI.2020-10-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-06-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-06-30 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-06-30 do dziś
390 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2017-06-30 do dziś
493 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 04.08.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 08.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
3data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-02 do dziś
4data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-10 do dziś
5data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-09 do dziś
6data złożenia 16.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-25 do dziś
7data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
8data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
9data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
10data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
11data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
12data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
13data złożenia 26.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
14data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
15data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
16data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
17data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
18data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-01 do dziś
19data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.20062007-07-10 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-08-25 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-02 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-10 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-09 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-08-25 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-01 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-02 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-10 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-09 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-08-25 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-09 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-01 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów