TRADESAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000180160
Numer REGON: 370449064
Numer NIP: 6881199452
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2019-07-18
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/52505/19/715]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-11-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 370449064 NIP 68811994522007-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTRADESAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-06-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W KROŚNIE nr w rejestrze 8412003-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2014-01-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ROZBRAT nr domu 10/14 nr lokalu 3 kod pocztowy 00-451 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 GRUDNIA 1998 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA SOROKĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, UL. NOWOGRODZKA 51, REP. A NR 135342003-11-21 do dziś
212 MARCA 2010 R.REP A 991/2010 NOTARIUSZ MARIA MATUŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W LESKU PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 14 ZMIANA ART. 5 UST. 5.1, ART. 8 UST. 8.2, I SKREŚLENIE ART. 5 UST. 5.6, UST. 5.7 I ART. 8 UST. 8.3, UST. 8.4, UST. 8.5 I UST. 8.62010-03-25 do dziś
313 MAJA 2013 R. REP. A NR 1225/2013, NOTARIUSZ BEATA ŁUKASIK KANCELARIA NOTARIALNA W LESKU ZMIANA ARTYKUŁU 1 §1.1 UMOWY SPÓŁKI2013-07-17 do dziś
412.12.2013 R., REP. A NR 8462/2013, NOTARIUSZ AGATA ULIASZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W JAŚLE, UL. KOŚCIUSZKI 4, ZMIENIONO: ART. 1 PKT. 1.2, ART. 4 PKT. 4.1, ART. 4 PKT. 4.4, ART. 5 PKT. 5.1.2014-01-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-11-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały30000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000000,00 ZŁ2014-01-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŁACKI2010-03-25 do dziś
2. ImionaADAM2010-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-03-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego3000000,00 ZŁ2010-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1750000,00 PLN2003-11-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY2010-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŁACKI2010-03-25 do dziś
2. ImionaADAM2010-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR GENERALNY2010-03-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 24 Z WYTWARZANIE I SPRZEDAŻ WYROBÓW Z DREWNA OPARTYCH NA DREWNIE I/LUB PŁÓTNIE, LNIE I BAWEŁNIE, ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ LUB PODOBNYCH, ORAZ WSZELKIEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, USŁUGOWA ORAZ HANDLOWA W TYM EKSPORT I IMPORT NIE WYMAGAJĄCA UZYSKANIA KONCESJI ANI ZEZWOLENIA2008-12-30 do dziś
216 29 Z WYTWARZANIE I SPRZEDAŻ WYROBÓW Z DREWNA OPARTYCH NA DREWNIE I/LUB PŁÓTNIE, LNIE I BAWEŁNIE, ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ LUB PODOBNYCH, ORAZ WSZELKIEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, USŁUGOWA ORAZ HANDLOWA W TYM EKSPORT I IMPORT NIE WYMAGAJĄCA UZYSKANIA KONCESJI ANI ZEZWOLENIA2008-12-30 do dziś
313 99 Z WYTWARZANIE I SPRZEDAŻ WYROBÓW Z DREWNA OPARTYCH NA DREWNIE I/LUB PŁÓTNIE, LNIE I BAWEŁNIE, ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ LUB PODOBNYCH, ORAZ WSZELKIEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, USŁUGOWA ORAZ HANDLOWA W TYM EKSPORT I IMPORT NIE WYMAGAJĄCA UZYSKANIA KONCESJI ANI ZEZWOLENIA2008-12-30 do dziś
446 90 Z WYTWARZANIE I SPRZEDAŻ WYROBÓW Z DREWNA OPARTYCH NA DREWNIE I/LUB PŁÓTNIE, LNIE I BAWEŁNIE, ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ LUB PODOBNYCH, ORAZ WSZELKIEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, USŁUGOWA ORAZ HANDLOWA W TYM EKSPORT I IMPORT NIE WYMAGAJĄCA UZYSKANIA KONCESJI ANI ZEZWOLEŃ.2013-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 28.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.- 31.12.2004 R. data złożenia 13.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R.- 31.12.2004 R.2005-08-17 do dziś
3data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-08 do dziś
4data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-23 do dziś
5data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
6data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-07 do dziś
7data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-05 do dziś
8data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
9data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-31 do dziś
10data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-25 do dziś
11data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
12data złożenia 27.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
13data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-08-08 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.- 31.12.2004 R.2005-08-17 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-08-08 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-23 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-07 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-05 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-10-31 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-25 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-17 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-08-08 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-23 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-07 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-05 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-21 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-10-31 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-25 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-26 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-15 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XII NS REJ KRS 22329/18/735 , 24.05.20182019-06-14 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2019-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoPAŁACKI2019-06-14 do dziś
2. ImionaADAM2019-06-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów