SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „EKO” W RADOMIU

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000179884
Numer REGON: 001371081
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/542105/23/887]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-11-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001371081 NIP 79612850132007-06-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „EKO” W RADOMIU2003-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W RADOMIU SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze RSA 5472003-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość RADOM2003-11-17 do dziś
2. Adresulica WITOLDA nr domu 6/8 nr lokalu 22A kod pocztowy 26-600 poczta RADOM 2003-11-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAdrespocztyelektronicznejSMEKORADOM@GMAIL.COM2017-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu131 MAJA 1994 R. 30 CZERWCA 2003 R. UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU2003-11-17 do dziś
2UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 19.07.2006 R. -UCHYLONO DOTYCHCZASOWY STATUT I PRZYJĘTO NOWY STATUT.2006-08-25 do dziś
328 LISTOPADA 2007 ROKU-UCHYLENIE DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCEJ TREŚCI STATUTU I UCHWALENIE NOWEGO STATUTU2008-02-20 do dziś
414 CZERWCA 2018 ROKU-PRZYJĘCIE NOWEGO STATUTU2019-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMILCZARSKA2017-12-11 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2017-12-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-12-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-11 do dziś
21. NazwiskoJANKOWSKA STĘPNIKOWSKA2011-11-21 do dziś
2. ImionaANNA KRYSTYNA2011-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-11-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-11-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-21 do dziś
31. NazwiskoLIPIEC2003-11-17 do dziś
2. ImionaBARBARA FRANCISZKA2003-11-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-11-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-11-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESZCZYŃSKA2022-07-29 do dziś
2. ImionaZOFIA JANINA2022-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKA2022-07-29 do dziś
2. ImionaMARZENA JADWIGA2022-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-12-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 27.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-11-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-09-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-21 do dziś
4data złożenia 19.07.2006 okres ZA ROK 20052006-08-25 do dziś
5data złożenia 06.06.2007 okres ZA 2006 R.2007-06-25 do dziś
6data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-11 do dziś
7data złożenia 06.10.2009 okres 2008 R.2009-12-07 do dziś
8data złożenia 29.03.2010 okres 2009R.2010-08-24 do dziś
9data złożenia 06.07.2011 okres 20102011-08-24 do dziś
10data złożenia 06.07.2012 okres 2011 R2012-08-14 do dziś
11data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-15 do dziś
12data złożenia 10.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
13data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
14data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
15data złożenia 03.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
16data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
17data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
19data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
20data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
21data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20052006-08-25 do dziś
2ZA 2006 R.2007-06-25 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-11 do dziś
42008 R.2009-12-07 do dziś
52009R.2010-08-24 do dziś
620102011-08-24 do dziś
72011 R2012-08-14 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-12 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-12 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-11-17 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-09-03 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-21 do dziś
4ZA ROK 20052006-08-25 do dziś
5ZA 2006 R.2007-06-25 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-11 do dziś
72008 R.2009-12-07 do dziś
82009R.2010-08-24 do dziś
920102011-08-24 do dziś
102011 R2012-08-14 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-15 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów