A-Z GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000179588
Numer REGON: 531056280
Numer NIP: 7541025618
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-24
Ostatni wpis Nr wpisu50Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/351677/21/451]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-11-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP5310562802003-11-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-11-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W OPOLU nr w rejestrze 26142003-11-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2003-11-24 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica BUDOWLANYCH nr domu 6 kod pocztowy 45-005 poczta OPOLE kraj POLSKA 2010-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.12.1995R., KN MAŁGORZATY KONOPNICKIEJ-PĘK W OPOLU, REP. A NR 3797/1995 AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.09.2003R., KN LUCYNY LEWEK-PORZYCKIEJ W OPOLU, REP. A NR 3893/2003 ZMIENIONO PAR. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 14, 22.2003-11-24 do dziś
202.04.2008 R., NOTARIUSZ IGOR FRĄSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 3223/2008 ZMIANA CAŁEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI.2008-04-04 do dziś
307.10.2008 R., REP. A NR 11579/2008 NOTARIUSZ IGOR FRĄSZCZAK, KN. W OPOLU ZMIANA UMOWY SPÓŁKI.2008-11-03 do dziś
415.12.2010 R., REP. A NR 3571/2010 KN. A. SICIŃSKIEJ-KAMIŃSKIEJ W OPOLU ZMIENIONO PAR. 8 I PAR. 13 UMOWY SPÓŁKI.2010-12-29 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.02.2012 R., REP. A NR 363/2012 NOTARIUSZ AGNIESZKA SICIŃSKA-KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU UCHWAŁA O ZMIANIE PAR. 11 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2012-04-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-11-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-11-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORADA2008-04-04 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW SYLWESTER2008-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały94 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53.580,00 ZŁ2016-06-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-04-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego57000,00 ZŁ2008-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-11-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRABENDA2016-06-16 do dziś
2. ImionaDAMIAN DARIUSZ2016-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2008-04-04 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-04-04 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-04-04 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2008-04-04 do dziś
552 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2008-04-04 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-04-04 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-04-04 do dziś
874 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2008-04-04 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-04-04 do dziś
1078 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2016-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-10 do dziś
2data złożenia 19.12.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-12-27 do dziś
3data złożenia 14.10.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-11-03 do dziś
4data złożenia 29.09.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-10-07 do dziś
5data złożenia 08.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-18 do dziś
6data złożenia 05.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-04-19 do dziś
7data złożenia 28.03.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-04-04 do dziś
8data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-18 do dziś
9data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
10data złożenia 26.11.2019 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-11-26 do dziś
11data złożenia 30.12.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-12-30 do dziś
12data złożenia 30.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-30 do dziś
13data złożenia 02.01.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-01-02 do dziś
14data złożenia 05.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-05 do dziś
15data złożenia 17.08.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-17 do dziś
16data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-10 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-12-27 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-11-03 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-10-07 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-18 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-04-19 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-04-04 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-11-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-12-30 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-30 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-01-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-10 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-12-27 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-11-03 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-10-07 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-18 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-04-19 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-04-04 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-11 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-11-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-12-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów