SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LEXDUR”

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000179466
Numer REGON: 001360137
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-09-01
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/47345/23/128]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-11-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001360137 NIP 52500120302017-05-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LEXDUR”2003-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 20212003-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-11-17 do dziś
2. Adresulica E. ORZESZKOWEJ nr domu 8 nr lokalu 14 kod pocztowy 02-374 poczta WARSZAWA 2003-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.06.1988 R.2003-11-17 do dziś
227 LISTOPADA 2003 R. UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI2004-01-12 do dziś
324.05.2011 SKREŚLA SIĘ PARAGRAFY OD § 1 DO § 65 STATUTU ORAZ WYSTĘPUJĄCE TYTUŁY. W MIEJSCE SKREŚLONYCH PARAGRAFÓW I TYTUŁÓW WPROWADZA SIĘ PARAGRAFY OD § 1 DO § 652011-10-21 do dziś
411.06.2018 R., ZMIANA: SKREŚLA SIĘ KOLEJNE PARAGRAFY OD §1 DO §65 STATUTU ORAZ WYSTĘPUJĄCE TYTUŁ; W MIEJSCE SKREŚLONYCH POSTANOWIEŃ, O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ, WPROWADZA SIĘ PARAGRAFY OD §1 DO §66 ORAZ TYTUŁY2018-08-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2003-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I JEDNA OSOBA DO TEGO UPRAWNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU). PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM OŚWIADCZENIA WOLI MOGĄ RÓWNIEŻ SKŁADAĆ DWAJ PEŁNOMOCNICY.2011-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGŁOWACKA2014-07-03 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2014-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-07-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIERDELEWICZ2023-09-01 do dziś
2. ImionaMARCIN2023-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOREMSKA KIERDELEWICZ2023-09-01 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2023-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORYTZ2023-09-01 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW MIROSŁAW2023-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoKANIA2014-12-18 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2014-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-12-18 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaOGÓLNY- SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI I WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2014-12-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH2017-05-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE ROBOTY BUDOWLANE2017-05-12 do dziś
268 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-05-12 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-05-12 do dziś
493 29 Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNO-KULTURALNA I OŚWIATOWYCH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2017-05-12 do dziś
594 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ2017-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.data złożenia 05.07.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003R.2004-09-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 14.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument UCHAWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA ZATWIERDZAJĄCA SPRAWOZDANIE ZA 2004 R.2005-11-18 do dziś
3data złożenia 08.05.2006 okres 01.01.2005 - 31.12.2005 R.2006-05-29 do dziś
4data złożenia 05.10.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-01-23 do dziś
5data złożenia 08.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-21 do dziś
6data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
7data złożenia 11.05.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-05-17 do dziś
8data złożenia 07.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-21 do dziś
9data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-17 do dziś
10data złożenia 06.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-28 do dziś
11data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
12data złożenia 15.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
13data złożenia 14.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-12 do dziś
14data złożenia 14.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
15data złożenia 12.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-12 do dziś
16data złożenia 11.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-12 do dziś
17data złożenia 15.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-15 do dziś
18data złożenia 15.08.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-15 do dziś
19data złożenia 15.08.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-08-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062008-01-23 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-05-17 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-10-21 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-07-17 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-12 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-11-29 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LEXDUR ZA 2004 R.2005-11-18 do dziś
201.01.2005 - 31.12.2005 R.2006-05-29 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062008-01-23 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-10-21 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-05-17 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-07-17 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-28 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-11-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów