„BUSINESS PARTNER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000179190
Numer REGON: 473204905
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-10-13
Sygnatura akt[RDF/257772/20/855]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS PARTNER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2016-11-15 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 85/87 nr lokalu P.XI LOK.8 kod pocztowy 90-057 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2016-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU 3 PAŹDZIERNIKA 2003 R. PRZEZ NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI, REP. A NR 4100/03.2003-11-15 do dziś
230.06.2016 R., NOTARIUSZ DARIUSZ KUPIS, KANCELARIA NOTARIALNA W PABIANICACH, REP.A NR 3801/2016, ZMIENIONO § 3, § 15 UMOWY SPÓŁKI.2016-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-11-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALWINEK2003-11-15 do dziś
2. ImionaELŻBIETA DANUTA2003-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ2016-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-11-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALWINEK2008-10-30 do dziś
2. ImionaMARCIN RAFAŁ2008-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ2016-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-10-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM2016-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALWINEK2016-11-15 do dziś
2. ImionaMACIEJ MAREK2016-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALWINEK2013-01-08 do dziś
2. ImionaMARCIN2013-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALWINEK2003-11-15 do dziś
2. ImionaELŻBIETA DANUTA2003-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-11-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-11-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2016-11-15 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-11-15 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-11-15 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-11-15 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-11-15 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 25.11.2003 R.-31.12.2004 R. data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 25.11.2003 R.-31.12.2004 R.2005-09-05 do dziś
2data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
3data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
4data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
5data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
6data złożenia 20.10.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-03 do dziś
7data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-10-14 do dziś
8data złożenia 13.12.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-01-08 do dziś
9data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-16 do dziś
10data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
11data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
12data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
13data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-05 do dziś
14data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
15data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
16data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-03 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-10-14 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-01-08 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 25.11.2003 R.-31.12.2004 R.2005-09-05 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-03 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-10-14 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112013-01-08 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów