„ASSMANN LADENBAU POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000179015
Numer REGON: 011336148
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-06
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2020-07-14
Sygnatura akt[RDF/224905/20/621]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-11-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0113361482003-11-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASSMANN LADENBAU POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 457742003-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-11-06 do dziś
2. Adresulica JADŹWINGÓW nr domu 22 A kod pocztowy 02-692 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.12.1995 R., NOT. DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, K.N. W WARSZAWIE, REP. A NR 9075/95, 16.10.2003 R., NOTARIUSZ IWONA OKOŁOTOWICZ W K.N. IWONY OKOŁOTOWICZ W WARSZAWIE, REP. A NR 4281/2003, PUNKTY 1 -24 ZASTĄPIONO §§ 1 -19, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY O NOWYM BRZMIENIU.2003-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-11-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-11-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-11-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUMDASCH STORE MAKERS LEIBNITZ GMBH2018-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 430.000,00 ZŁOTYCH2018-12-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego430000,00 ZŁ2006-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2003-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOERTH2018-12-13 do dziś
2. ImionaPETER2018-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUDZIŃSKA2003-11-06 do dziś
2. ImionaBARBARA BEATA2003-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-06 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-11-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAINITZER2003-11-06 do dziś
2. ImionaBIRGIT2003-11-06 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-11-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2018-12-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-12-13 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2018-12-13 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2018-12-13 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2018-12-13 do dziś
510 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2018-12-13 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 26.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-05-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 18.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 -31.12.20042005-04-25 do dziś
3data złożenia 05.04.2006 okres 1.01.2005 -31.12.20052006-04-10 do dziś
4data złożenia 23.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-27 do dziś
5data złożenia 15.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-21 do dziś
6data złożenia 03.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-08 do dziś
7data złożenia 17.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
8data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
9data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
10data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-09 do dziś
11data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
12data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
13data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
14data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
15data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
20data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 -31.12.20052006-04-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-04-27 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-05-21 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-06-08 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-09 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów