„A.N. CHOJNY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000178967
Numer REGON: 472867236
Numer NIP: 7282392261
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-04-26
Sygnatura akt[RDF/483862/23/817]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-11-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 472867236 NIP 72823922612007-06-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.N. CHOJNY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI nr w rejestrze 97752003-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2019-05-27 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ANDRZEJA SACHAROWA nr domu 49 nr lokalu 5 kod pocztowy 92-519 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2019-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuA.N. „CHOJNY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ŁODZI2003-11-17 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2003-11-17 do dziś
3. Adresulica KARPIA nr domu 65/67 kod pocztowy 93-155 poczta ŁÓDŹ 2003-11-17 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.10.2000 R. NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI -KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 2991/00. 08.10.2003 R. REP. A NR 4173/2003 NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI ZMIANA § 5.2003-11-17 do dziś
2-21.12.2004 REP. A NR 5752/2004 NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI-ZMIANA: PAR. 2, PAR. 6, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 11, PAR. 13, PAR. 17, PAR. 18.2005-03-29 do dziś
329.03.2007 R., NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 1854/2007, ZMIANA: § 6, § 8.2007-05-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-11-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPÓŁGRABEK2003-11-17 do dziś
2. ImionaBARBARA2003-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45 000,00 ZŁOTYCH2010-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-04-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRAWA2003-11-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ BRONISŁAW2003-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2007-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-11-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13000,00 PLN2005-03-29 do dziś
217500,00 ZŁ2007-05-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2003-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPÓŁGRABEK2003-11-17 do dziś
2. ImionaBARBARA2003-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-11-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2020-11-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-19 do dziś
268 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-19 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2020-11-19 do dziś
470 22 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-11-19 do dziś
573 11 Z REKLAMA2020-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 25.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 R.2005-04-28 do dziś
2data złożenia 30.03.2006 okres 01.01.2005-31.12.205 R.2006-04-06 do dziś
3data złożenia 30.03.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-17 do dziś
4data złożenia 31.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-23 do dziś
5data złożenia 17.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-05 do dziś
6data złożenia 15.04.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-04-28 do dziś
7data złożenia 31.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-26 do dziś
8data złożenia 29.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-17 do dziś
9data złożenia 29.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
10data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
11data złożenia 08.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-16 do dziś
12data złożenia 08.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
13data złożenia 11.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
14data złożenia 09.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-09 do dziś
15data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
16data złożenia 20.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-20 do dziś
17data złożenia 26.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-26 do dziś
18data złożenia 06.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-06 do dziś
19data złożenia 26.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.2005 R.2006-04-06 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-17 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-23 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-04-28 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-04-26 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-17 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-16 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-20 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-26 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-06 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-23 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-05 do dziś
301.01.2009-31.12.20092010-04-28 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-04-26 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-05-29 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-29 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-16 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-29 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
1101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-20 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-20 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-26 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-06 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów