SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ASTRA” W SUWAŁKACH

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000178754
Numer REGON: 790504125
Numer NIP: 8441031413
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-06
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-01-25
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/232/23/978]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-11-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 790504125 NIP 84410314132011-02-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ASTRA” W SUWAŁKACH2003-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W SUWAŁKACH V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 3632003-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SUWAŁKI gmina SUWAŁKI miejscowość SUWAŁKI2020-09-18 do dziś
2. Adresmiejscowość SUWAŁKI ulica UL. KOWIEŃSKA nr domu 9 nr lokalu 36 kod pocztowy 16-400 poczta SUWAŁKI kraj POLSKA 2020-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11) 17.03.1992 R. 2) 26.05.2003 R. -UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2003-11-06 do dziś
227.05.2004 R. ZMIENIONO § 19 PKT 52004-09-03 do dziś
323.05.2006 R. ZMIENIONO § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 13, § 14, § 16, § 17, § 19, § 22, § 23, § 25, § 27, § 28, § 30, § 33, § 36, ROZDZIAŁ VII, § 42 (ZE ZNACZKIEM 1), § 43, § 45, § 50, § 50 (ZE ZNACZKIEM 1), § 50 (ZE ZNACZKIEM 2), § 51, § 52, SKREŚLONO § 58, § 62, § 63, § 64-§ 74, PRZESUNIĘCIE OZNACZEŃ REDAKCYJNYCH W ZWIĄZKU Z WYKREŚLENIEM § 62, § 632006-12-20 do dziś
415.02.2010 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2011-02-18 do dziś
518.06.2018 R. - UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2018-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-11-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSADOWSKA2023-01-25 do dziś
2. ImionaRENATA IRENA2023-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-01-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-25 do dziś
21. NazwiskoSIMASZKO2003-11-06 do dziś
2. ImionaMACIEJ2003-11-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-11-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-11-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPICZKO2022-08-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2022-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2022-08-04 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2022-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2022-08-04 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2022-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 23.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-09-03 do dziś
2data złożenia 23.06.2009 okres 2008 ROK2009-09-15 do dziś
3data złożenia 21.01.2011 okres 2009 ROK2011-02-18 do dziś
4data złożenia 27.01.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-02-23 do dziś
5data złożenia 27.01.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-02-23 do dziś
6data złożenia 27.01.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-23 do dziś
7data złożenia 27.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-23 do dziś
8data złożenia 19.10.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-11-08 do dziś
9data złożenia 19.10.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-08 do dziś
10data złożenia 19.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
11data złożenia 12.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
12data złożenia 13.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
13data złożenia 24.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
14data złożenia 26.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-26 do dziś
15data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12009 ROK2011-02-18 do dziś
22008 ROK2011-02-18 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-02-23 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-02-23 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-23 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-23 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-11-08 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-08 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-09-03 do dziś
22008 ROK2009-09-15 do dziś
32009 ROK2011-02-18 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-02-23 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-02-23 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-23 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-23 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-11-08 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-08 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-08 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów