SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LEŚNA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000178663
Numer REGON: 091194890
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-04
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2022-07-11
Sygnatura akt[RDF/404552/22/942]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-11-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP0911948902003-11-04 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LEŚNA”2003-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY nr w rejestrze 8582003-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat SĘPOLEŃSKI gmina KAMIEŃ KRAJEŃSKI miejscowość OBKAS2003-11-04 do dziś
2. Adresnr domu 13 kod pocztowy 89-430 poczta KAMIEŃ KRAJEŃSKI 2003-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128 MARCA 1995 R.2003-11-04 do dziś
2ZMIANA 25.06.2004 R. -PAR. 2 PKT 1 I PKT 2, PAR. 39 PKT 1, PAR. 41 PKT 1 I PKT 2, ZMIANA 27.11.2004 R. -PAR. 35 PKT 1 PPKT 16 (DODANO), PAR. 40 PKT 2, PAR. 42 PKT 1, ZMIANA 18.12, 2004 PAR. 4 PKT 1 I PAR. 5 PKT 1 -ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY STATUTU,2004-12-29 do dziś
315.02.2014 R. - NOWE BRZMIENIE STATUTU2014-04-10 do dziś
427.09.2018 R. WG UCHWAŁY NR 6/2018 SKREŚLONO PARAGRAFY: §7 UST. 2, §10, §11 UST. 1 PKT 2 I UST. 2 PKT 1, 2, 10, 11, §12 PKT 3, §14, §16, §20 UST. 1-3, §22 - §46, §48 - §58, §59 UST. 1-2, 4, §60, §63 UST. 5, §64 - §65, §68 UST. 1 PKT 3 I UST. 2 PKT 2, 4, §70 UST. 2-3, §84 UST. 1 PKT 13, 18, 20, 24, §91 UST. 1 PKT 1, §95 NOWE BRZMIENIE OTRZYMUJĄ: §3 UST. 1, §6, §7 UST. 1, §9 UST. 2, §11 UST. 1 PKT 7, §12 PKT 1-2, §13, §21, §59 UST. 7, §59 UST. 9 PKT A, §59 UST. 10, §63 UST. 3, §69 UST. 2, §69 UST. 7, §70 UST. 4, §72 UST. 2 PKT 2, §72 UST. 4, §73 UST. 2, §74 UST. 1A, §74 UST. 4, §84 UST. 4, §84 UST. 1 PKT 25, §91 UST. 1 PKT.6, §96.2019-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-11-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW ŁĄCZNIE.2005-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOŁTONOWSKI2016-06-28 do dziś
2. ImionaMAREK MARIAN2016-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-06-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2016-06-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-28 do dziś
21. NazwiskoJAŻDŻEWSKA2003-11-04 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA ŁUCJA2003-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-11-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-11-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZEMKA2019-10-24 do dziś
2. ImionaKAROLINA2019-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMYTKOWSKA2019-10-24 do dziś
2. ImionaMARIA JOLANTA2019-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAŁUBICKI2019-10-24 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JAN2019-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWIDZKI2019-10-24 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW WOJCIECH2019-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-24 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZKOWSKA2019-10-24 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-24 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKA2019-10-24 do dziś
2. ImionaDANUTA2019-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-24 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJEWSKA2019-10-24 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2019-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 30 Z PRODUKCJA CIEPŁA2014-09-04 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI INIEMIESZKALNYMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE LUB NABYTE, NA PODSTAWIEUSTAWY MIENIE JEJ CZŁONKÓW2016-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-12-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 18.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-03-25 do dziś
3data złożenia 08.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-19 do dziś
4data złożenia 18.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-30 do dziś
5data złożenia 19.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-01 do dziś
6data złożenia 05.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
7data złożenia 17.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-02 do dziś
8data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-19 do dziś
9data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-21 do dziś
10data złożenia 19.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-24 do dziś
11data złożenia 21.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
12data złożenia 23.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
13data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
14data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
15data złożenia 08.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
16data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
17data złożenia 08.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
18data złożenia 18.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-18 do dziś
19data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-19 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-30 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-01 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-02 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-19 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-21 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-18 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-05-19 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-30 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-01 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-02 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-19 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-21 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-18 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów