HIDROSTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000178503
Numer REGON: 611407740
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-05
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-08-12
Sygnatura akt[RDF/323209/21/505]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-11-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIDROSTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCKI gmina BULKOWO miejscowość GOLANKI2006-12-15 do dziś
2. Adresmiejscowość GOLANKI nr domu 11 A kod pocztowy 09-452 poczta BLICHOWO kraj POLSKA 2006-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.06.2003 R. NOTARIUSZ WALDEMAR MYGA KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REPERTORIUM A NR 3754/2003 08.09.2003 R. NOTARIUSZ WALDEMAR MYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REPERTORIUM A NR 5894/2003 ZMIENIONO PAR. 6, PAR. 10, PAR. 12 UST. 1, PAR. 16 02.10.2003 R. NOTARIUSZ WALDEMAR MYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REPERTORIUM A NR 6679/2003 ZMIENIONO PAR. 6 UST. 8 UMOWY SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.10.2003 R. NOTARIUSZ WALDEMAR MYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REPERTORIUM A NR 7397/2003 ZMIENIONO PAR. 6 UST. 8 UMOWY SPÓŁKI2003-11-05 do dziś
225.11.2006 R., A 6542/06, NOTARIUSZ WIESŁAWA KRYSIUK, KANCELARIA NOTARIALNA 09-402 PŁOCK, UL. GRODZKA 8 M.2, ZMIANA PAR. 3 PKT 1.2006-12-15 do dziś
315.01.2010, REP. A NR 284/2010, NOTARIUSZ WIESŁAWA KRYSIUK, KANCELARIA NOTARIALNA 09-402 PŁOCK UL. GRODZKA 6M2, ZM. PAR. 4 PKT 12010-03-15 do dziś
413 MAJA 2013R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR ŁAKOMY, KANCELARIA NOTARIALNA PL.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 9, 62-095 MUROWANA GOŚLINA, REPERTORIUM A NR 1707/2013 - ZMIANA PAR.1, PAR.3 UST.1, PAR.6 UST.2, PAR.6 UST.5, PAR.6 UST.9, PAR.6 UST.10, PAR.142013-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-11-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-11-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIDROSTAL PUMPENBAU GMBH2003-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2013-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-11-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENGEL2019-02-25 do dziś
2. ImionaROLAND2019-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2019-02-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2003-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaENGEL2019-02-25 do dziś
2. ImionaROLAND2019-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLOBA2012-01-19 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2012-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-01-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁCZYŃSKI2003-11-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WOJCIECH2003-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-05 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-11-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy137 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2010-03-15 do dziś
246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-03-15 do dziś
328 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK2010-03-15 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-03-15 do dziś
546 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-03-15 do dziś
677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-03-15 do dziś
777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-03-15 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-03-15 do dziś
946 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2019-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 23.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-02 do dziś
2data złożenia 08.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-04 do dziś
3data złożenia 03.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-11 do dziś
4data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-30 do dziś
5data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-17 do dziś
6data złożenia 16.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-02 do dziś
7data złożenia 16.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-30 do dziś
8data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
9data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
10data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
11data złożenia 12.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
12data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
13data złożenia 29.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
14data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
16data złożenia 24.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
17data złożenia 12.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-04 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-11 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-17 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-02 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-06-30 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-09-04 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-11 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-17 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-02 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-06-30 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-02 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów