SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „POLITECHNIK”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000178495
Numer REGON: 000990267
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-04
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2022-09-28
Sygnatura akt[RDF/427639/22/818]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-11-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP0009902672003-11-04 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „POLITECHNIK”2003-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE nr w rejestrze 20312003-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2003-11-04 do dziś
2. Adresulica BOHATERÓW WARSZAWY nr domu 91 kod pocztowy 70-343 poczta SZCZECIN 2003-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.02.1982 R. STATUT UCHWALONY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI 26.09.2003 R. -ZMIENIONO § § 3 -122, DODANO § § 123-1682003-11-04 do dziś
221.06.2004 R. -UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA-ZMIENIONO § 14 UST. 5, § 35 UST. 3, § 132 UST. 7, § 133, § 154 UST. 1, § 159 UST. 1 ORAZ W § 5 UST. 2 DODANO PKT 10.2004-08-27 do dziś
3UCHWAŁA NR 7 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 30.05.2006 R. -ZMIENIONO: § 3, § 5 UST. 1, § 7 UST. 3, § 9 UST. 2, § 10 UST. 2 PKT 1, § 11 UST. 1, § 12, § 17, § 18, § 19 PKT 4, § 21 UST. 1, § 23 UST. 1, § 25, § 26, § 27 UST. 6, § 32, § 35 UST. 1, § 42, § 71, § 72, § 73 UST. 2, § 79, § 96, § 108 UST. 1, § 112, § 115, § 131, § 132, § 134, § 135, § 148, § 149 SKREŚLA SIĘ W § 14 UST. 3, § 76, W § 84 UST. 2 DODAJE SIĘ W § 27 UST. 7, W § 29 UST. 2 I 3, W § 66 UST. 1 ZDANIE 2, W § 67 UST. 1 ZDANIE 2, W § 160 UST. 7 I 8, W § 163 UST. 6 I 7.2006-07-11 do dziś
424 WRZEŚNIA 2007 R. ZMIANA: § 3, § 5 UST. 2 PKT 2, § 10 UST. 1 PKT 4, § 14 UST. 2, § 17 UST. 1 PKT 4, § 17 UST. 1 PKT 8, § 17 UST. 3, § 18 PKT 5, § 33 UST. 5, § 33 UST. 6, § 33 UST. 7, § 34 UST. 1, § 34 UST. 3, § 35 UST. 1, § 35 UST. 3, § 41 UST. 2, § 47 UST. 1 PKT 16, § 62 PKT 4, § 65, § 68 UST. 1, § 68 UST. 2, § 70 UST. 6, § 83 UST. 2, § 85 PKT 4, § 89, § 98 UST. 2, § 100, § 107, § 110, § 113 UST. 1, § 115, § 119 UST. 1-4, § 120 UST. 1-3, § 123 -§ 125, § 128 UST. 1, § 129, § 130 UST. 2, § 134, § 137, § 139, § 142, § 145 PKT 1, § 148 UST. 1-2, § 149 UST. 1, § 149 UST. 1 PKT 1, § 160 UST. 1-2, § 160 UST. 8, § 163 UST. 7; DODANIE: § 9 PKT 5, § 19 PKT 5, § 33 UST. 8, § 33 UST. 9, § 35 UST. 3 (1), § 45 UST. 5, § 45 UST. 6, § 46 UST. 2 PKT 5, § 49 UST. 7, § 54 UST. 1 PKT 15, § 54 UST. 1 PKT 16, § 64 UST. 5, § 160 UST. 9, § 169; USUNIĘCIE: § 5 UST. 2 PKT 3, § 10 UST. 1 PKT 7 LIT. B, § 10 UST. 2 PKT 1 LIT. A, § 17 UST. 1 PKT 9, § 17 UST. 1 PKT 17 LIT. A, § 17 UST. 2, § 17 UST. 4, § 18 PKT 4, § 34 UST. 2, § 47 UST. 1 PKT 26, § 54 UST. 1 PKT 4 I 6, § 60 PKT 2-3, § 70 UST. 1-5, § 72- § 74, § 76, § 82, § 91 UST. 1, § 99 UST. 1 PKT 1-2, § 101-§ 106, § 113 UST. 2-3, § 116-§ 117, § 122 UST. 1 PKT 1, § 126-§ 127, § 128 UST. 2, § 130 UST. 1, § 131-§ 133, § 135-§ 136, § 145 PKT 2-3, § 148 UST. 3, § 149 UST. 1 PKT 2, § 149 UST. 2;2007-11-26 do dziś
519 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA NR 7 WALNEGO ZGROMADZENIA - ZMIENIONO: §14 UST.3, §42 UST.2, §160 UST.3, §160 UST.7, §163 UST.2; - DODANO: §14 UST.3(1), §160 UST.1(1), §160 UST.2(1), §160 UST.2(2), §160(1); - USUNIĘTO: §122 UST.2, §160 UST.6, §169.2016-02-19 do dziś
622-06-2018R. ZMIENIONE: § 3, §§ 10-12, § 19, § 20 UST. 1, § 21, § 32 UST. 1, § 34 UST. 2, § 54 UST. 1 PKT. 1, § 61 UST. 6, § 62, § 64 UST. 1 -3, §§ 65-70, § 85, § 90 UST. 1, § 110 UST. 2, § 119 UST. 3-4, § 163 UST. 3-4, UCHYLONE: §§ 13-14, § 18 PKT 2, §§ 22-26, § 168 DODANE: § 119 UST. 5-7, § 166 (1)2019-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-11-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKAMROWSKI2021-09-09 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN PIOTR2021-09-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2021-09-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-09 do dziś
21. NazwiskoŻMUDA2018-06-06 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN MAREK2018-06-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2018-06-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-06 do dziś
31. NazwiskoWÓJCIK2003-11-04 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2003-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-11-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-11-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUDEK2019-08-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALEŃCZUK2019-08-06 do dziś
2. ImionaRYSZARD2019-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJDA2016-10-17 do dziś
2. ImionaDANUTA2016-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁACHOWSKA2016-10-17 do dziś
2. ImionaELŻBIETA JULIA2016-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-17 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSIORZ HOPEK2016-10-17 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JOLANTA2016-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-17 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLACZYK2016-10-17 do dziś
2. ImionaRYSZARD2016-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-17 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2016-10-17 do dziś
2. ImionaJACEK JAN2016-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-17 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPEK2016-10-17 do dziś
2. ImionaLESZEK EUGENIUSZ2016-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-17 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKRZEWSKI2018-04-05 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW ZENON2018-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoDRUMIŃSKA2015-05-22 do dziś
2. ImionaANNA JOLANTA2015-05-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-22 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNIK MOŻE DZIAŁAĆ JEDYNIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI, PODEJMOWANIA UCHWAŁ W SPRAWIE PRZYJĘCIA W POCZET CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, ZAWIERANIA UMÓW O BUDOWĘ LOKALI, ZAWIERANIA UMÓW O USTANOWIENIE SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU, ZAWIERANIA UMÓW O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU, ZAWIERANIA UMÓW O PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU, SPORZĄDZANIA PROJEKTÓW PLANÓW GOSPODARCZYCH, PROWADZENIA GOSPODARKI SPÓŁDZIELNI NA PODSTAWIE UCHWALONYCH PLANÓW I WYKONYWANIA ZWIĄZANYCH Z TYM CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNYCH I FINANSOWYCH, ZABEZPIECZANIA MAJĄTKU SPÓŁDZIELNI, SPORZĄDZANIA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ I SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ PRZEDKŁADANIA ICH DO ZATWIERDZANIA WALNEMU ZGROMADZENIU, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW, ZACIĄGANIA KREDYTÓW BANKOWYCH I INNYCH ZOBOWIĄZAŃ, WSPÓŁDZIAŁANIA Z ORGANIZACJAMI SPÓŁDZIELCZYMI ORAZ Z INNYMI ORGANIZACJAMI, PRZYGOTOWYWANIA POD WZGLĘDEM FORMALNYM I PRZEDŁOŻENIA POD GŁOSOWANIE NA WALNYM ZGROMADZENIU PROJEKTÓW UCHWAŁ I POPRAWEK ZGŁOSZONYCH PRZEZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, PROWADZENIA ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ NIERUCHOMOŚCI - EWIDENCJI I ROZLICZENIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, O KTÓRYCH MOWA W STATUCIE SPÓŁDZIELNI, - EWIDENCJI WSZYSTKICH WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU REMONTOWEGO TYCH NIERUCHOMOŚCI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W TYCH SPRAWACH PRZED WSZELKIMI OSOBAMI FIZYCZNYMI I PRAWNYMI, URZĘDAMI, ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, SĄDEM WIECZYSTO - KSIĘGOWYM, W ZWIĄZKU Z TYM DO SKŁADANIA I ODBIORU WSZELKICH PISM, WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE OKAŻĄ SIĘ NIEZBĘDNE DO WYKONANIA NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA.2015-05-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-07-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-07-22 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-07-22 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-22 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-07-22 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R. data złożenia 09.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-08-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R. data złożenia 08.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R.2005-07-07 do dziś
3data złożenia 22.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-11 do dziś
4data złożenia 13.06.2007 okres 2006 ROK2007-06-22 do dziś
5data złożenia 30.06.2008 okres 2007 ROK2008-07-28 do dziś
6data złożenia 21.07.2009 okres 2008 R.2009-07-29 do dziś
7data złożenia 13.07.2010 okres 2009 ROK2010-07-21 do dziś
8data złożenia 07.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-14 do dziś
9data złożenia 06.06.2012 okres 2011 ROK2012-06-14 do dziś
10data złożenia 03.07.2013 okres 2012 ROK2013-07-10 do dziś
11data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-07 do dziś
12data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-19 do dziś
13data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
14data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-05 do dziś
15data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
20data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
21data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
22data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-11 do dziś
22006 ROK2007-06-22 do dziś
32007 ROK2008-07-28 do dziś
42008 R.2009-07-29 do dziś
52009 ROK2010-07-21 do dziś
62010 ROK2011-07-14 do dziś
72011 ROK2012-06-14 do dziś
82012 ROK2013-07-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-08-27 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-11 do dziś
32006 ROK2007-06-22 do dziś
42007 ROK2008-07-28 do dziś
52008 R.2009-07-29 do dziś
62009 ROK2010-07-21 do dziś
72010 ROK2011-07-14 do dziś
82011 ROK2012-06-14 do dziś
92012 ROK2013-07-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-07 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-19 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-17 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-05 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów