TAMROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000178412
Numer REGON: 152139651
Numer NIP: 5741915818
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2024-03-18
Sygnatura akt[RDF/586032/24/467]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-11-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP1521396512004-08-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KŁOBUCKI gmina PRZYSTAJŃ miejscowość PRZYSTAJŃ2003-11-07 do dziś
2. Adresulica NOWA nr domu 31 kod pocztowy 42-141 poczta PRZYSTAJŃ kraj POLSKA 2003-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.09.2003 NOTARIUSZ MARIA BIAŁAS, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, NUMER REPERTORIUM A 6441/20032003-11-07 do dziś
2DNIA 28.01.2004, REPERTORIUM A NUMER 607/2004, PRZED NOTARIUSZEM MARIĄ BIAŁAS W PROWADZONEJ PRZEZ NIĄ KANCELARII NOTARIALNEJ W CZĘSTOCHOWIE PRZY ULICY KILIŃSKIEGO NUMER 40, ZMIENIONO PARAGRAF SZÓSTY PRZEZ DODANIE 27 POZYCJI WEDŁUG PKD; DODANO DO PARAGRAFU DZIESIĄTEGO USTĘP TRZECI, ZMIENIONO PARAGRAF DWUDZIESTY CZWARTY -W TYM ROZSZERZONO GO O USTĘP DRUGI, ZMIENIONO PARAGRAF SIÓDMY USTĘP PIERWSZY ORAZ PARAGRAF DZIEWIĄTY W TYM WPROWADZONO W NIM JEDNOSTKI REDAKCYJNE, TAKIE JAK USTĘP JEDEN, USTĘP DWA LITERA OD „A” DO LITERY „D”.2004-05-19 do dziś
302.10.2009 R. REPERTORIUM A NR 6757/2009, NOTARIUSZ ARKADIUSZ SZKURŁAT, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. KILIŃSKIEGO 30/3 -ZMIANA PAR. 6, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2009-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-11-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNOPIK2003-11-07 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2003-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2016-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-05-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAMBUŚ2016-11-22 do dziś
2. ImionaURSZULA DANUTA2016-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały770 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 385.000,00 ZŁ2016-11-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego435000,00 PLN2004-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1385000,00 PLN2004-05-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU CZY PROKURENT SAMODZIELNIE2004-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNOPIK2003-11-07 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2003-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-11-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAMBUŚ2003-11-07 do dziś
2. ImionaURSZULA DANUTA2003-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-11-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoGAMBUŚ2016-11-22 do dziś
2. ImionaEWA JOLANTA2016-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-11-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2016-11-22 do dziś
21. NazwiskoGAMBUŚ2021-04-14 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ RAFAŁ2021-04-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2021-04-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-22 do dziś
247 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-22 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-10-22 do dziś
452 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2009-10-22 do dziś
546 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2009-10-22 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-10-22 do dziś
746 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-10-22 do dziś
828 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-10-22 do dziś
928 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA2009-10-22 do dziś
1047 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.12.2003-31.12.2003 data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.12.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.12.2003-31.12.20032004-08-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-29 do dziś
3data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-06 do dziś
4data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-03 do dziś
5data złożenia 12.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-18 do dziś
6data złożenia 05.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-16 do dziś
7data złożenia 24.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
8data złożenia 12.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-14 do dziś
9data złożenia 13.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-21 do dziś
10data złożenia 12.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-01 do dziś
11data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-20 do dziś
12data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
13data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
14data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
15data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
16data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
17data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
18data złożenia 21.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
19data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
20data złożenia 24.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-24 do dziś
21data złożenia 18.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-03 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-18 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-16 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-14 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-21 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-24 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-09-06 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-03 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-18 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-16 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-14 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-21 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów