SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „ZJEDNOCZENIE”

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000178372
Numer REGON: 000488906
Numer NIP: 9230000505
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-25
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2023-07-20
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/14383/23/376]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-11-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004889062004-09-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA „ZJEDNOCZENIE”2003-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE nr w rejestrze ARS 5022003-11-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WOLSZTYŃSKI gmina WOLSZTYN miejscowość WOLSZTYN2003-11-25 do dziś
2. Adresulica SŁOWACKIEGO nr domu 18 kod pocztowy 64-200 poczta WOLSZTYN 2003-11-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSM_WOLSZTYN@HOT.PL2014-05-19 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMWOLSZTYN.PL2014-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.VI.1972 R. USTALONO NOWY TEKST STATUTU W DNIU 26.06.2003 R.2003-11-25 do dziś
229.06.2005 R., ZMIENIONO PAR. 14 PKT 2 I 3 STATUTU2005-08-02 do dziś
329.06.2006 R. UCHWALENIE STATUTU SPÓŁDZIELNI; 29.06.2007 R. ZMIENIONY ZOSTAŁ § 60 PKT 2; W § 60 SKREŚLA SIĘ PKT 3, A PKT 4 I 5 OTRZYMUJĄ KOLEJNO OZNACZENIE 3 I 4; ZMIENIONO PODROZDZIAŁ 5.2; W § 72 UST. 1 SKREŚLA SIĘ PKT 1, A PKT 2, 3 I 4 OTRZYMUJĄ KOLEJNO OZNACZENIE 1, 2, 3; SKREŚLA SIĘ PODROZDZIAŁ 5.3 I § § 83, 84 I 85; ZMIENIONO: § 113 UST. 1, § 113 UST. 2, PODROZDZIAŁ 8.3, § 136 UST. 1, § 137 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2007-12-07 do dziś
430.11.2007 R. ZMIENIONO TREŚĆ DOTYCHCZASOWYCH § §: 2, 4, 7, 10, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 54, SKREŚLONO DOTYCHCZASOWE § §: 56, 57, 58, 59, 72, 73, 74, 76, 129, 130, ZMIENIONO NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWYCH § §: 60-71, 75, 77-82, 86-128, 131-165, ZMIENIONO TREŚĆ NOWYCH § §: 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 82, 84, 86, 87, 88, 94, 95, 96, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 126, 127, 130, 131, 132, 134, 138, 140, 141, 142, 143, 148, 151, 152, 153 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2008-01-23 do dziś
530.06.2010 R. ZMIANA NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW: -§ 12 UST. 1, -§ 22 UST. 1, -§ 31 UST. 5 ZDANIE PIERWSZE, -§ 41 UST. 1 ZDANIE PIERWSZE, -W § 42 DOPISUJE SIĘ UST. 3, -§ 43 UST. 1 PKT 1, -§ 45 UST. 2, -§ 118 UST. 2, -§ 121 UST. 2, -DO § 141 UST. 5 DOPISUJE SIĘ PKT 3, -§ 143 UST. 2.2011-01-07 do dziś
602.06.2012 R., ZMIENIONO § 3, § 12 UST. 2, § 12 UST. 3, § 12 UST. 4, § 12 UST. 5, § 12 UST. 6, § 15 UST. 1 PKT 18), § 30 UST. 8, § 33 UST 1, § 33 UST. 8 TIRET DRUGI, § 33 UST. 9, § 37 PKT 3), § 43 UST. 1 PKT 6), § 43 UST. 1 PKT 7), § 43 UST. 1 PKT 9), § 43 UST. 1 PKT 20), § 43 UST. 1 PKT 23, § 43 UST. 2, § 45 UST 5, § 48 UST. 1, § 48 UST. 2 ZDANIE PIERWSZE, § 48 UST. 3, § 48 UST. 4, § 49, § 50 UST. 1 PKT 1), § 50 UST. 1 PKT 10), § 51, § 53, § 54 UST. 1, § 54 UST. 2 ZDANIE PIERWSZE, § 54 UST. 3, § 54 UST. 4, § 55.2012-08-01 do dziś
727.06.2013R. - ZMIENIONO: §11, §12 UST.3, §15 UST.3, §30 UST.8, §32, §33 UST.10, § 38 UST. 1, §52 UST. 1, §58 UST. 3, §70, §116, §136, - UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2013-09-19 do dziś
827.06.2014 R. - ZMIENIONO: § 4 UST. 1 PKT. 1, § 4 UST. 1 PKT. 2, § 4 UST. 1 PKT. 3, § 4 UST. 1 PKT. 4, § 4 UST. 1 PKT. 5, § 4 UST. 1 PKT. 6, § 14 UST. 2, § 14 UST. 3, § 43 UST. 1 PKT. 1), § 43 UST. 1 PKT. 15) - DODANO: § 4 UST. 1 PKT. 7, § 4 UST. 1 PKT. 8, § 4 UST. 1 PKT. 9, § 4 UST. 1 PKT. 102014-10-21 do dziś
924.06.2016R. - ZMIENIONO: §143 POPRZEZ DODANIE PKT 5.2016-12-02 do dziś
1022.06.2018R. - ZMIENIONO: §9; §10; §11 UST. 1, 12, 17; §18 UST. 1; §30 UST. 3; §35 UST. 1 PKT 1; §41 UST. 2; §43 UST. 1 PKT 15, 23; §50 UST. 1 PKT 1; §56; §57 UST. 1, 5, 6, 8; §58 UST. 1; §59 UST. 1, 2; §60-62; §63 UST. 1; §64-66; §75-76; §77 UST. 1, 2; §78-79; §80 UST. 1; §81; §87-88; §90; §94; §96-97; §99; §100 UST. 2, 3; §101-104; §119; §130; §141 UST. 5 PKT 2; ZMIENIONO TYTUŁ ROZDZIAŁU 6 I PODROZDZIAŁU 6.1. - UCHYLONO: §13-14; §16 PKT 2, 3, 6; §19-24; §39 UST. 4 ZDANIE DRUGIE; UST. 2 W §63; UST. 3 W §73; §90; §92; §93; UST. 1, 2 W §108; PKT 3 W §141 UST. 5; UCHYLONO PODROZDZIAŁ 2.3 - DODANO: UST. 5-8 W §1052018-09-04 do dziś
1114.06.2019R. - W §30 UST. 3 DODANO ZDANIE 5 - W §33 UST. 10 ZMIENIONO ZDANIE 1 - W §41 UST. 5 ZMIENIONO ZDANIE 2 - W §143 DODANO UST. 62019-10-29 do dziś
1217.07.2020R. - ZMIENIONO: §41 UST. 1, §45 UST. 5, §136, §152 UST. 2.2020-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-11-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY.2012-08-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPRZYMUSZAŁA2003-11-25 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2003-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-11-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-03-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIAK2023-07-20 do dziś
2. ImionaBARBARA WŁADYSŁAWA2023-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDELEŻUCH2023-07-20 do dziś
2. ImionaTERESA2023-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI BRYCHCY2023-07-20 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2023-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARJASZ2023-07-20 do dziś
2. ImionaURSZULA2023-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-20 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLEWICZ2023-07-20 do dziś
2. ImionaEDWARD2023-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-20 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaORZECHOWSKI2020-08-26 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW MARCIN2020-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-26 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERCZAK2020-08-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ROBERT2020-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-26 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYMITROWSKI2020-08-26 do dziś
2. ImionaWIESŁAW JACENTY2020-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-26 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWCZUK-BALCER2020-08-26 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2020-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoWOŹNY2011-06-06 do dziś
2. ImionaMAREK2011-06-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-06-06 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI LUB JEJ WYODRĘBNIONEJ ORGANIZACYJNIE I GOSPODARCZO JEDNOSTKI.2011-06-06 do dziś
21. NazwiskoJURGA2012-11-14 do dziś
2. ImionaPIOTR2012-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-11-14 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI LUB JEJ WYODRĘBNIONEJ ORGANIZACYJNIE I GOSPODARCZO JEDNOSTKI, A TAKŻE PEŁNOMOCNICTWA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNYCH.2012-11-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2014-10-21 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2014-10-21 do dziś
343 31 Z TYNKOWANIE2014-10-21 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2014-10-21 do dziś
543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2014-10-21 do dziś
643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2014-10-21 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-10-21 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-10-21 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-10-21 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.20032004-08-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-02 do dziś
3data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-13 do dziś
4data złożenia 24.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-12-07 do dziś
5data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-11 do dziś
6data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-24 do dziś
7data złożenia 20.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2010 R.2011-01-07 do dziś
8data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
9data złożenia 19.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
10data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-19 do dziś
11data złożenia 22.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
12data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
13data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-02 do dziś
14data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
15data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
16data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17data złożenia 24.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
18data złożenia 02.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
19data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
20data złożenia 23.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-13 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-12-07 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-11 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-24 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2010 R.2011-01-07 do dziś
601.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-02 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-13 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-12-07 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-11 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-24 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2010 R.2011-01-07 do dziś
701.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-19 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-02 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów