SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. B. PRUSA

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000178178
Numer REGON: 930487019
Numer NIP: 8961000494
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-04
Ostatni wpis Nr wpisu91Data dokonania wpisu2023-07-20
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/23121/23/382]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-11-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP9304870192003-11-04 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. B. PRUSA2008-07-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S -9222003-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-11-04 do dziś
2. Adresulica DAMROTA nr domu 43 A kod pocztowy 50-306 poczta WROCŁAW 2003-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 20.09.1995 R. DNIA 09.04.2002 R. -UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU2003-11-04 do dziś
218.12.2003 R. - UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU -UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NR 1 Z DNIA 18.12.2003 R. 29.06.2004 R. -UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI O ZMIANIE UCHWAŁY NR 1 Z DNIA 18.12.2003 R. -ZMIANA PAR. 16 UST. 5, PAR. 96 PKT 1, PAR. 98 UST. 1, PAR. 1332004-07-28 do dziś
329.11.2007 R. PRZYJĘTO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI 28.03.2008 R. W § 7 UST. 1 WYKREŚLONO PKT 12, ZMIANA § 11 UST. 12, § 32 UST. 1, § 35 PKT 6, § 26 UST. 2, § 11 UST. 4, § 19 UST. 7, § 27, W § 34 DODANO UST. 52008-07-10 do dziś
412.03.2011 R., ZMIENIONO: § 6 UST. 5 PKT 3; § 7 UST. 1 PKT 11; § 47 UST. 8; § 50 UST. 16; § 55 UST. 3 PKT 3; § 58 UST. 8 I 9; § 60 UST. 4; § 64 UST. 3; § 77 UST. 1.2011-05-06 do dziś
511.06.2011 R. -ZMIANA § 48 UST. 3, § 45 PKT 16, DO § 45 DODANO PKT 172011-07-06 do dziś
6W DNIU 26.05.2012 R. NA MOCY UCHWAŁY NR 2/WZ/1/2012 ORAZ NR 3/WZ/1/2012 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. B. PRUSA WE WROCŁAWIU ZMIENIONO STATUT SPÓŁDZIELNI POPRZEZ ZMIANĘ TREŚCI § 56 PKT 2 ORAZ § 56 PKT 8.2012-09-07 do dziś
729.09.2012 R., ZMIANA § 50 UST. 6. STATUTU.2012-11-14 do dziś
830.09.2015 R., DOKONANO ZMIANY STATUTU W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE: §3, §7, §9, §10, §11, §15, §16, §43, §45, §46, §47, §49, §50, §53, §54, §55, §56, §58, §60, §64, §682015-10-28 do dziś
909.06.2018 R. NA MOCY UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZMIENIONO STATUT POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO2018-10-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-11-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWINIARCZYK2021-03-10 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ ANDRZEJ2021-03-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-03-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-10 do dziś
21. NazwiskoGAŁWA2006-01-18 do dziś
2. ImionaIRENA2006-01-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-01-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2006-01-18 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2006-01-18 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU DELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ2005-08-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-30 do dziś
41. NazwiskoCHŁOPEK2005-05-30 do dziś
2. ImionaAURELIA AGNIESZKA2005-05-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-30 do dziś
51. NazwiskoCWEN2003-11-04 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2003-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-11-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU ZASTĘPCA PREZESA2003-11-04 do dziś
61. NazwiskoKUCAB2017-10-10 do dziś
2. ImionaMAREK ANTONI2017-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU DELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ2017-10-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-10 do dziś
71. NazwiskoSTOCKI2019-10-10 do dziś
2. ImionaADAM JERZY2019-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-10 do dziś
85. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-15 do dziś
91. NazwiskoGĄSIOROWSKI2003-11-04 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2003-11-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTKIEWICZ2023-07-20 do dziś
2. ImionaMAREK MICHAŁ2023-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLANIN2023-07-20 do dziś
2. ImionaBOŻENA MARIA2023-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUŁAT2023-07-20 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIOLA2023-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZWONKOWSKA2023-07-20 do dziś
2. ImionaKATARZYNA DANUTA2023-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-20 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARZYŃSKA2022-02-08 do dziś
2. ImionaDOROTA TAMARA2022-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-08 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJURNY2019-10-10 do dziś
2. ImionaJERZY WIESŁAW2019-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-10 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIŃSKA2019-06-26 do dziś
2. ImionaIZABELA2019-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-26 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKA2019-06-26 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA DOROTA2019-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-03-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-03-27 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 16.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-01 do dziś
3data złożenia 27.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-06-29 do dziś
4data złożenia 27.06.2006 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-03 do dziś
5data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-05 do dziś
6data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-11-24 do dziś
7data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-16 do dziś
8data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
9data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
10data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-05 do dziś
11data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
12data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
13data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
14data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
15data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
16data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17data złożenia 13.01.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-01-13 do dziś
18data złożenia 16.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-16 do dziś
19data złożenia 05.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-05 do dziś
20data złożenia 14.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-06-29 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-03 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-05 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-11-24 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-16 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-05 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-07-15 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-07-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-18 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-06-29 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-07-03 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-05 do dziś
501.01.2008 -31.12.2008 R.2009-11-24 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-16 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-07-15 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-07-15 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów