„A.B.BERREN-HANDLOWY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000177786
Numer REGON: 016388173
Numer NIP: 5342129900
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-30
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-07-04
Sygnatura akt[RDF/520740/23/755]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-10-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016388173 NIP 53421299002008-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.B.BERREN-HANDLOWY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 614372003-10-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina MICHAŁOWICE miejscowość REGUŁY2003-10-30 do dziś
2. Adresulica OGRODOWA nr domu 22 kod pocztowy 05-816 poczta MICHAŁOWICE kraj POLSKA 2003-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129 CZERWCA 2000 R., NOTARIUSZ IWONA OKOŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-2630/2000 21 PAŹDZIERNIKA 2003 R., NOTARIUSZ IRENA BARBARA MAJOROWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-5764/2003 UCHWALONO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI2003-10-30 do dziś
202.07.2010 R., REPERTORIUM A NR 1299/2010, KANCELARIA NOTARIALNA MARIA KOKOSZCZYŃSKA AL.SOLIDARNOŚCI NR 177 LOKAL 601, 00-140 WARSZAWA -ZMIANA PARAGRAFU 62010-09-14 do dziś
312.03.2015; REPERTORIUM A NUMER 1968/2015, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWICKA, KOSZYKOWA 59 LOK.4, 00-660 WARSZAWA; ZMIENIONO PAR.6 POPRZEZ DODANIE PKT 41-482015-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-10-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSOKIŃSKA2003-10-30 do dziś
2. ImionaBARBARA KATARZYNA2003-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 12 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 132.000,00 (STO TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2003-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSOKIŃSKI2003-10-30 do dziś
2. ImionaADAM IGOR2003-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 12 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 132.000,00 (STO TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2003-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSOKIŃSKA2013-06-26 do dziś
2. ImionaBOŻENNA DOGMARA2013-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 176.000,00 ZŁ2013-06-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego440000,00 PLN2003-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-10-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSOKIŃSKA2003-10-30 do dziś
2. ImionaBARBARA KATARZYNA2003-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-05-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSOKIŃSKI2003-10-30 do dziś
2. ImionaADAM IGOR2003-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-10-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-07-20 do dziś
246 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2010-07-20 do dziś
346 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2010-07-20 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-07-20 do dziś
522 1 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY2010-07-20 do dziś
670 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-07-20 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-07-20 do dziś
846 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2015-04-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy114 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2015-04-30 do dziś
214 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2015-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2004 data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK OBROTOWY 20042005-08-16 do dziś
2data złożenia 05.04.2006 okres ROK OBROTOWY 20052006-04-07 do dziś
3data złożenia 04.06.2007 okres ROK OBROTOWY 20062007-06-12 do dziś
4data złożenia 03.07.2008 okres ROK OBROTOWY 20072008-07-09 do dziś
5data złożenia 21.04.2009 okres ROK OBROTOWY 20082009-05-08 do dziś
6data złożenia 27.05.2010 okres ROK OBROTOWY 20092010-07-28 do dziś
7data złożenia 02.06.2011 okres ROK OBROTOWY 20102011-06-17 do dziś
8data złożenia 14.06.2012 okres ROK OBROTOWY 20112012-06-27 do dziś
9data złożenia 08.07.2013 okres 20122013-08-19 do dziś
10data złożenia 06.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
11data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
12data złożenia 16.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
13data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
14data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
15data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
16data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
17data złożenia 09.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-09 do dziś
18data złożenia 06.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
19data złożenia 13.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-13 do dziś
20data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK OBROTOWY 20052006-04-07 do dziś
2ROK OBROTOWY 20062007-06-12 do dziś
3ROK OBROTOWY 20072008-07-09 do dziś
4ROK OBROTOWY 20082009-05-08 do dziś
5ROK OBROTOWY 20092010-07-28 do dziś
6ROK OBROTOWY 20102011-06-17 do dziś
7ROK OBROTOWY 20112012-06-27 do dziś
820122013-08-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-13 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK OBROTOWY 20052006-04-07 do dziś
2ROK OBROTOWY 20062007-06-12 do dziś
3ROK OBROTOWY 20072008-07-09 do dziś
4ROK OBROTOWY 20082009-05-08 do dziś
5ROK OBROTOWY 20092010-07-28 do dziś
6ROK OBROTOWY 20102011-06-17 do dziś
7ROK OBROTOWY 20112012-06-27 do dziś
820122013-08-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-13 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów