SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INSTAL” W LUBLINIE

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000177718
Numer REGON: 001005614
Numer NIP: 7120164268
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-24
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-09-12
Sygnatura akt[RDF/420180/22/30]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001005614 NIP 71201642682007-04-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INSTAL” W LUBLINIE2003-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY -SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE nr w rejestrze S-7942003-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2003-10-24 do dziś
2. Adresulica HERBOWA nr domu 5 nr lokalu 28B kod pocztowy 20-551 poczta LUBLIN 2003-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu18.08.2003 R.2003-10-24 do dziś
209.09.2004 R. ZMIANA § 33 UST 6 STATUTU2004-10-11 do dziś
329.11.2007 R. -UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA ZMIENIONO §§ OD 2 DO 99, DODANO §§ OD 100 DO 112.2008-02-19 do dziś
421.06.2017 R. - ZMIENIONO: § 8, § 13 UST. 2-5, § 85 UST. 1, § 91 UST. 1, § 98 UST. 1 I 4; DODANO: § 13 UST. 8.2017-07-17 do dziś
527.06.2018 R. ZMIENIONO: § 5, § 6, § 8, § 9 UST. 3, § 12 PKT 3, § 14, § 15 UST. 1, § 28 UST. 2, § 28 UST. 6, § 29, § 30 UST. 1, § 32, § 33, § 34, § 35, § 37 UST. 5, § 42, § 43, § 44, § 46 UST. 1, § 47, § 53, § 55, § 56, § 57, § 62, § 77 UST. 2, § 78 UST. 4, § 80 UST. 1, § 80 UST. 2, § 83 UST. 1, § 85 UST. 4, § 86 UST. 5; SKREŚLONO: § 7, § 10, § 12 PKT 2, § 12 PKT 5, § 13, § 16, § 17, § 18, § 19, § 83 UST. 3, § 94 PKT 21.2018-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ, PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZADROGA2018-10-05 do dziś
2. ImionaADAM2018-10-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU2018-10-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-05 do dziś
21. NazwiskoSZEWCZUK2018-10-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ2018-10-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-10-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-05 do dziś
31. NazwiskoŁADZIAK2017-05-19 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2017-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-07-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-19 do dziś
41. NazwiskoWĘCŁAW2003-11-14 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR ALEKSANDER2003-11-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-11-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2003-11-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUWARSKI2021-10-20 do dziś
2. ImionaROMAN2021-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZADROGA2021-10-20 do dziś
2. ImionaADAM2021-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI2021-10-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ FERDYNAND2021-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaOGIŃSKI2018-10-05 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2018-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-05 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRADZIUCH2018-10-05 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2018-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-05-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI LUB NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH MIENIE JEJ CZŁONKÓW2017-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 06.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.UCHWAŁA NR 2 W.Z. W SPR.ZATWIERDZENIA BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW ZA 2003 R.2004-10-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-01 do dziś
3data złożenia 28.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
4data złożenia 06.08.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
5data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-08 do dziś
6data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
7data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-24 do dziś
8data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
9data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
10data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
11data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
12data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
13data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
14data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
15data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
16data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
17data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
18data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
19data złożenia 12.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-08 do dziś
401.01.2008 DO 31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-24 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-10-11 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-01 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-23 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-08 do dziś
601.01.2008 DO 31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-24 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-03 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-08-30 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów