SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JAN” W SYCOWIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000177611
Numer REGON: 250460713
Numer NIP: 6191001828
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-27
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-05-27
Sygnatura akt[RDF/383897/22/413]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP2504607132003-10-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JAN” W SYCOWIE2003-10-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY W KALISZU nr w rejestrze 13102003-10-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina SYCÓW miejscowość SYCÓW2003-10-27 do dziś
2. Adresulica DASZYŃSKIEGO nr domu 33 nr lokalu 2 kod pocztowy 56-500 poczta SYCÓW 2003-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu12 SIERPNIA 1994 ROKU DATA UCHWALENIA STATUTU 26 CZERWCA 2003 PRZYJĘCIE NOWEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 6/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAN” W SYCOWIE2003-10-27 do dziś
228.11.2007 R.- ZATWIERDZONO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU2008-01-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU2003-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPRUS2011-07-11 do dziś
2. ImionaJACEK TOMASZ2011-07-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-07-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-07-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-11 do dziś
21. NazwiskoWÓJCIK2003-10-27 do dziś
2. ImionaPIOTR2003-10-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-07-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-27 do dziś
31. NazwiskoWALCZAK2003-10-27 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2003-10-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2011-07-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-27 do dziś
41. NazwiskoKWIKERT2003-10-27 do dziś
2. ImionaKAMILLA2003-10-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUŁAWSKI2021-12-16 do dziś
2. ImionaROMAN2021-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOPCZAK2019-12-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MACIEJ2019-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYDZYK2018-08-09 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA JANINA2018-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRCZAK2018-08-09 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2018-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIDELSKA2018-08-09 do dziś
2. ImionaTERESA MARIANNA2018-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-07-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-07-19 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-07-19 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2016-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-26 do dziś
3data złożenia 03.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-09 do dziś
4data złożenia 25.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-30 do dziś
5data złożenia 24.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-11 do dziś
6data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-10-21 do dziś
7data złożenia 19.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-28 do dziś
8data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
9data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
10data złożenia 10.05.2013 okres 01.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-05-20 do dziś
11data złożenia 23.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
12data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
13data złożenia 20.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
14data złożenia 19.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
15data złożenia 17.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
16data złożenia 20.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
17data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18data złożenia 15.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
19data złożenia 27.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-09 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-30 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-11 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-10-21 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-28 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
801.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-05-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-03 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-09 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-30 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-11 do dziś
501.01.2008 -31.12.2008 R.2009-10-21 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-28 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
901.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-05-20 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów