SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOBRZYNKA” W PABIANICACH

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000177483
Numer REGON: 473204590
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-27
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2022-12-12
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/28647/22/287]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOBRZYNKA” W PABIANICACH2003-10-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość PABIANICE2003-10-27 do dziś
2. Adresmiejscowość PABIANICE ulica ORLA nr domu 10-12 kod pocztowy 95-200 poczta PABIANICE kraj POLSKA 2013-12-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejE-DORECZENIA@DOBRZYNKA.COM2022-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT UCHWALONY NA ZEBRANIU ZAŁOŻYCIELSKIM W DNIU 18 SIERPNIA 2003 R.2003-10-27 do dziś
2UCHWAŁA NR 4 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 21.06.2006 ROKU, ZMIENIONO: § 8, § 9, W § 16 UST. 5, § 17, § 22 UST. 1, § 25, § 26, § 34 UST. 9, § 35, DODANO § 7 A, § 16 UST. 6, W § 22 UST. 1 A, W § 33 UST. 6, W § 37 UST. 6, W § 48 UST. 4, USUNIĘTO W § 16 UST. 2, § 28.2006-10-31 do dziś
328.11.2007 R. ZMIENIONO §§: 1 UST. 5; 2 UST. 2; 5; 8-10; 12; 13; 15; 22; 26; 30-37; 38 PKT 7; 39 UST. 1 I 2; 40 UST. 4; 42 UST 2; 44; 45 UST. 2; 48 UST. 1 I 2; 50 STATUTU; DODANO -§ 45 A; SKREŚLONO § 38 PKT 16;2008-03-12 do dziś
410.06.2014 R. - ZMIENIONO § § : 1, 2, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 45 A, 46, 47; DODANO-§ § 7 A, 11, 45 B; SKREŚLONO § 8; DOTYCHCZASOWY § 7 A OTRZYMAŁ NR § 7 B, DOTYCHCZASOWY § 9 OTRZYMAŁ NR § 8, DOTYCHCZASOWY § 10 OTRZYMAŁ NR § 9, DOTYCHCZASOWY § 11 OTRZYMAŁ NR § 10 I ZMIENIONO JEGO TREŚĆ.2014-10-16 do dziś
5DNIA 23.06.2015 R. ZMIANA TREŚCI §10 UST.6,§15 UST.5,§19 UST.1,§22 UST.2,§22 UST.4,§25 UST.2 PKT 3, §30 UST.2,§32 UST.2.,§37 UST.8B,§41 UST.1,§41 UST.3,§42 UST.1,§42 UST.2,§42 UST.4,§44 UST.2, §45 UST.1,§45A UST.4,§46 UST.2,§47 UST.3.§47 UST.4. SKREŚLONO §7A A DOTYCHCZASOWY §7B OTRZYMAŁ OZNACZENIE §7A, SKREŚLONO §15 UST.1,§40 UST.3, DODANO §6 UST.5, §36 PKT 15, §45 UST.5, §46 UST.3.2016-08-30 do dziś
6UCHWAŁA NR 7 Z DNIA 06.06.2018 R. - ZMIENIONO: §4, §6, §7 UST. 1, §7A UST. 1, §11, §12 UST. 2, §19 UST. 1, §22 UST. 4, §23, §24 UST. 1, UST. 3, UST. 4, §33 UST. 1, §34 UST. 1, UST. 2, §46 UST. 1 - UCHYLONO: §5, W §9 PKT 5, §10, §25, §26, W §34 UST. 3, W §38 PKT 19, W §46 SKREŚLONO UST. 2 I 32018-11-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2003-10-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA TE MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY. OŚWIADCZENIE SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA UMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2014-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKUCHARSKI2016-07-06 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2016-07-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-07-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-06 do dziś
21. NazwiskoMORAWSKA2013-12-12 do dziś
2. ImionaDANUTA ELŻBIETA2013-12-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-12-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI2003-10-27 do dziś
RADA NADZORCZA2019-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZYPIORSKA KUBIAK2022-12-12 do dziś
2. ImionaKATARZYNA EWA2022-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORAWSKA2009-09-15 do dziś
2. ImionaDANUTA ELŻBIETA2009-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOSZEK2003-10-27 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR KAZIMIERZ2003-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUREK2003-10-27 do dziś
2. ImionaWIKTOR2003-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIAK2006-10-31 do dziś
2. ImionaDARIUSZ BOGDAN2006-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-31 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARSKI2009-09-15 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2009-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-15 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOŁOCZKO2009-09-15 do dziś
2. ImionaANTONI2009-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-15 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWSKA2019-09-12 do dziś
2. ImionaURSZULA2019-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-12 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMAS2012-08-07 do dziś
2. ImionaDOROTA2012-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-07 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIAK2015-11-24 do dziś
2. ImionaDARIUSZ BOGDAN2015-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-24 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARSKI2015-11-24 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2015-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-24 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTOSZEK2015-11-24 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR KAZIMIERZ2015-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-24 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaFELINIAK2018-11-02 do dziś
2. ImionaURSZULA2018-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-02 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIKOWSKI2018-11-02 do dziś
2. ImionaŁUKASZ RAFAŁ2018-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-02 do dziś
151. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁUŻA2018-11-02 do dziś
2. ImionaPIOTR WŁADYSŁAW2018-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-02 do dziś
161. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJDA FURMANEK2018-11-02 do dziś
2. ImionaJADWIGA ZDZISŁAWA2018-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoKUŁAK2016-07-06 do dziś
2. ImionaMICHAŁ BARTŁOMIEJ2016-07-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-06 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM2016-07-06 do dziś
21. NazwiskoWITULSKA2022-10-12 do dziś
2. ImionaBEATA2022-10-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-12 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM2022-10-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-10-27 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-07-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-07-06 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-07-06 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 31.12.2003 -31.12.2004 data złożenia 18.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 31.12.2003 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 18.08.2003 -31.12.20042005-08-01 do dziś
2data złożenia 19.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
3data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
4data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-15 do dziś
5data złożenia 18.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
6data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-10-09 do dziś
7data złożenia 21.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
8data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
9data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-09 do dziś
10data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
11data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-24 do dziś
12data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
13data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
14data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
15data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
16data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
17data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
18data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-15 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-10-09 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-20 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-20 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-15 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-10-09 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-29 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów