SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ” W TŁUSZCZU

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000177400
Numer REGON: 000492405
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2023-10-02
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/34150/23/22]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-11-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000492405 NIP 76200028182008-02-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ” W TŁUSZCZU2003-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 35502003-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina TŁUSZCZ miejscowość TŁUSZCZ2003-11-15 do dziś
2. Adresulica SIENKIEWICZA nr domu 2 kod pocztowy 05-240 poczta TŁUSZCZ 2003-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.06.1983 R. UCHWAŁĄ NR 6/2003 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 25.06.2003 R. UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI UCHWAŁĄ NR 1/2003 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 06.10.2003 R. UCHWALONO ZMIANY STATUTU ZMIENIONO: PAR. 59 PKT 2; PAR. 59 PKT 3; PAR. 59 PKT 4; PAR. 66 PKT 6A; PAR. 75; PAR. 84 PKT 2; PAR. 116; PAR. 117 PKT 2; PAR. 127 PKT 4; PAR. 131 PKT 22003-11-15 do dziś
227.11.2007 R. UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU2008-02-27 do dziś
313.06.2018 NOWY STATUT2018-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWOJTYRA2023-10-02 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ANDRZEJ2023-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-10-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-02 do dziś
21. NazwiskoBALCERAK2019-03-27 do dziś
2. ImionaJACEK2019-03-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-27 do dziś
31. NazwiskoSTANKIEWICZ2003-11-15 do dziś
2. ImionaHANNA2003-11-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-11-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2003-11-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIZIŃSKI2021-08-26 do dziś
2. ImionaMARCIN2021-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOKOCIŃSKA2021-08-26 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA EWA2021-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELEWSKA2020-08-19 do dziś
2. ImionaJADWIGA2020-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŹWIŃSKA2018-07-27 do dziś
2. ImionaALINA WANDA2018-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZYŃSKI2018-07-27 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW TADEUSZ2018-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-27 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaTLAGA2018-07-27 do dziś
2. ImionaWACŁAW JAN2018-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-27 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSASIN2018-07-27 do dziś
2. ImionaTADEUSZ ROMAN2018-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-02-27 do dziś
270 32 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-02-27 do dziś
370 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2008-02-27 do dziś
470 32 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2008-02-27 do dziś
570 32 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-02-27 do dziś
670 32 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-02-27 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 08.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-11-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 24.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 13.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-24 do dziś
4data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
5data złożenia 31.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-13 do dziś
6data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-27 do dziś
7data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.20082009-08-11 do dziś
8data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
9data złożenia 10.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
10data złożenia 12.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
11data złożenia 12.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-25 do dziś
12data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
13data złożenia 23.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
14data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
15data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
16data złożenia 09.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
17data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
18data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
19data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
20data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
21data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-13 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-27 do dziś
401.01.2008 DO 31.12.20082009-08-11 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-13 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-27 do dziś
401.01.2008 DO 31.12.20082009-08-11 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-12 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-29 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-11-04 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-04 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-04 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów