„ESTATE AKF” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000177332
Numer REGON: 015600932
Numer NIP: 1070000425
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-08-17
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/37119/22/557]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-10-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP0156009322004-09-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ESTATE AKF” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-09-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-02-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PL.PIŁSUDSKIEGO nr domu 1 nr lokalu BUDYNEK 1 kod pocztowy 00-078 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 13.10.2003 R. NOTARIUSZ MAGDALENA WITKOWSKA, W KANCELARII NOTARIALNEJ DANUTY KOSIM -KRUSZEWSKIEJ I MAGDALENY WITKOWSKIEJ W WARSZAWIE PRZY UL. SZAREJ 14 LOK. 15,00-420 WARSZAWA, REP. A-13684/2003;2003-10-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 16.08.2004, MAREK WATRAKIEWICZ, ZASTĘPCA DANUTY KOSIM-KRUSZEWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A -10868/2004, PAR. 2 PKT 1 -2, PAR. 4 PKT 1 LITERY A -D2004-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-10-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKSHAFF SERVICES (EUROPE) LIMITED2004-09-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 PLN2004-09-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-09-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO2003-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaALJEAID2022-03-02 do dziś
2. ImionaAYED THAWAB M2022-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-03-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-02 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-06-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-10-23 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-10-23 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-10-23 do dziś
470 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2003-10-23 do dziś
574 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-10-23 do dziś
674 40 Z REKLAMA2003-10-23 do dziś
774 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-10-23 do dziś
801 22 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW.2004-09-22 do dziś
901 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT.2004-09-22 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.10.2006 okres 13 PAŹDZIERNIKA 2003 -31 GRUDNIA 20042006-10-17 do dziś
2data złożenia 10.10.2006 okres 1 STYCZNIA 2005 -31GRUDNIA 20052006-10-17 do dziś
3data złożenia 07.09.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-02-05 do dziś
4data złożenia 11.03.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-03-16 do dziś
5data złożenia 03.03.2010 okres 01.01.2008-31.12.20082010-03-09 do dziś
6data złożenia 22.10.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-11-24 do dziś
7data złożenia 07.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-22 do dziś
8data złożenia 17.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-27 do dziś
9data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
10data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
11data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
12data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
13data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
14data złożenia 05.02.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-13 do dziś
15data złożenia 05.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-20 do dziś
16data złożenia 12.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
17data złożenia 18.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-26 do dziś
18data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113 PAŹDZIERNIKA 2003 -31 GRUDNIA 20042006-10-17 do dziś
21 STYCZNIA 2005 -31GRUDNIA 20052006-10-17 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062008-02-05 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072009-03-16 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-11-24 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-22 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-27 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-20 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-26 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-17 do dziś
1801.01.2008-31.12.20082010-02-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113 PAŹDZIERNIKA 2003 -31 GRUDNIA 20042006-10-17 do dziś
21 STYCZNIA 2005 -31GRUDNIA 20052006-10-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-03-16 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-11-24 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-09-22 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-27 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-13 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-20 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-26 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-17 do dziś
1701.01.2008-31.12.20082010-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów