„DOBOSZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-05-12 godz. 13:41:39
Numer KRS: 0000177311
Numer REGON: 015601216
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-11-05
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-02-10
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/4860/21/23]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-11-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOBOSZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-11-05 do dziś
2. Adresulica NIKE nr domu 47 kod pocztowy 02-447 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.09.2003 R. AKT ZAŁOŻYCIELSKI ASESOR NOTARIALNY JOANNA TROJANOWSKA -ZASTĘPCA NOTARIUSZA CZESŁAWY KOŁCUN KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A -11833/20032003-11-05 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 1.07.2005 R. -REP. A 5334/2005 NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK-KUCHARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. PL. KONSTYTUCJI 4/39 W WARSZAWIE. ZMIANA § 9, § 10 UST. 22005-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-11-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-11-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBOSZ2003-11-05 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2003-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2004-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-09-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy130 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2003-11-05 do dziś
245 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2003-11-05 do dziś
345 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2003-11-05 do dziś
445 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2003-11-05 do dziś
545 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2003-11-05 do dziś
645 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2003-11-05 do dziś
745 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2003-11-05 do dziś
845 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2003-11-05 do dziś
945 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2003-11-05 do dziś
1045 41 Z TYNKOWANIE2003-11-05 do dziś
1145 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2003-11-05 do dziś
1237 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU2003-11-05 do dziś
1345 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2003-11-05 do dziś
1445 44 A MALOWANIE2003-11-05 do dziś
1545 44 B SZKLENIE2003-11-05 do dziś
1645 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2003-11-05 do dziś
1745 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2003-11-05 do dziś
1851 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2003-11-05 do dziś
1951 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2003-11-05 do dziś
2051 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2003-11-05 do dziś
2151 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2003-11-05 do dziś
2251 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH2003-11-05 do dziś
2337 20 Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH2003-11-05 do dziś
2451 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2003-11-05 do dziś
2552 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-11-05 do dziś
2652 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2003-11-05 do dziś
2752 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-11-05 do dziś
2871 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2003-11-05 do dziś
2972 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2003-11-05 do dziś
3072 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2003-11-05 do dziś
3172 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2003-11-05 do dziś
3272 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2003-11-05 do dziś
3374 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2003-11-05 do dziś
3445 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-11-05 do dziś
3593 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-11-05 do dziś
3645 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2003-11-05 do dziś
3745 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2003-11-05 do dziś
3845 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2003-11-05 do dziś
3945 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2003-11-05 do dziś
4045 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2003-11-05 do dziś
4101 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI2005-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-22 do dziś
2data złożenia 01.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-28 do dziś
3data złożenia 01.08.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-11-28 do dziś
4data złożenia 01.08.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-11-28 do dziś
5data złożenia 01.08.2013 okres 01.01.2008 - 31.12.20082013-11-28 do dziś
6data złożenia 11.12.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-12-12 do dziś
7data złożenia 11.12.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-12-12 do dziś
8data złożenia 11.12.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-12-12 do dziś
9data złożenia 11.12.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-12-12 do dziś
10data złożenia 11.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-06-22 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-11-28 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-12-12 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-12-12 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-12-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-12-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-06-22 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-11-28 do dziś
301.01.2010 - 31.12.20102013-11-28 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-12-12 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-12-12 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-12-12 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-12-12 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji10.02.2020 R., NOTARIUSZ MILENA KUSTRA KANCELARIA NOTARIALNA 02-473 WARSZAWA UL. POPULARNA 41 LOK. 5, REP. A NR 437/2020 DN. 10.02.2020 R.,2021-02-10 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI2021-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoDOBOSZ2021-02-10 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2021-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności10.02.2020 R., NOTARIUSZ MILENA KUSTRA KANCELARIA NOTARIALNA 02-473 WARSZAWA UL. POPULARNA 41 LOK. 5, REP. A NR 437/2020 DN. 10.02.2020 R.,2021-02-10 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów