SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KLAKSON”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000177018
Numer REGON: 001004508
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-22
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-12-23
Sygnatura akt[RDF/463344/22/957]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010045082003-10-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KLAKSON”2018-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 5252003-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-10-22 do dziś
2. Adresulica KOŚCIUSZKI nr domu 135 kod pocztowy 50-440 poczta WROCŁAW 2003-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.06.2003 -USTALONO NOWY TEKST STATUTU, 09.10.2003 -ZMIENIONO § 38 UST. 3, § 131 UST. 1 PKT 4, § 137 PKT 4 I § 143 PKT 4, DODANO UST. 7 W § 142003-10-22 do dziś
227 LISTOPADA 2007 R. -NOWY TEKST STATUTU UCHYLAJĄCY W CAŁOŚCI POPRZEDNI TEKST.2008-03-31 do dziś
317.05.2018R., UCHWALONO NOWY STATUT W CAŁOŚCI.2018-11-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM2003-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBANAŚ2020-12-04 do dziś
2. ImionaJÓZEF2020-12-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU DELEGOWANY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI2022-04-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-25 do dziś
21. NazwiskoSPIRYDOWICZ2003-10-22 do dziś
2. ImionaARTUR JAN2003-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-10-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALIŃSKI2019-07-05 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALANT2019-07-05 do dziś
2. ImionaTERESA2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANAŚ2017-01-23 do dziś
2. ImionaJÓZEF2017-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-23 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMSKA2017-01-23 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2017-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-23 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMLECZKO2017-01-23 do dziś
2. ImionaBARBARA2017-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-23 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĄCZYK2018-11-16 do dziś
2. ImionaADRIAN2018-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-16 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUROWSKI2018-11-16 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2018-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoRYLL2020-12-04 do dziś
2. ImionaJANINA2020-12-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-12-04 do dziś
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-11-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-11-16 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-11-16 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-11-16 do dziś
493 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2018-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 04.08.20052005-08-25 do dziś
2data złożenia 02.01.2007 okres 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2007-01-31 do dziś
3data złożenia 15.01.2008 okres 01.01.2006-31.12.20062008-03-31 do dziś
4data złożenia 31.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-21 do dziś
5data złożenia 26.04.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-05-05 do dziś
6data złożenia 10.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-28 do dziś
7data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-06-03 do dziś
8data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-06-03 do dziś
9data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-03 do dziś
10data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-03 do dziś
11data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-03 do dziś
12data złożenia 07.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
13data złożenia 02.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-03 do dziś
14data złożenia 02.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
15data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
16data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
17data złożenia 20.12.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-23 do dziś
18data złożenia 20.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.20042005-08-25 do dziś
201.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2007-01-31 do dziś
301.01.2006-31.12.20062008-03-31 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-08-21 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-05-05 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-28 do dziś
7OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-06-03 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-06-03 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-03 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-03 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-03 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-03 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.20042005-08-25 do dziś
201.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2007-01-31 do dziś
301.01.2006-31.12.20062008-03-31 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-08-21 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-05-05 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-28 do dziś
7OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-06-03 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-06-03 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-03 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-03 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-03 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-23 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-03 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów