SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000176942
Numer REGON: 390293178
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-10-11
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/16087/22/816]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP3902931782003-10-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ”2003-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LEGNICY WYDZ. V GOSPODARCZY nr w rejestrze RS -9432003-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. LEGNICA gmina M. LEGNICA miejscowość LEGNICA2003-10-21 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGNICA ulica SZWOLEŻERÓW nr domu 3B nr lokalu 3 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2008-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.04.1994 R. ZMIANA 28.06.2001 R. ZMIANA 30.12.2002 R.2003-10-21 do dziś
211.02.2010 R. § 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 28, 30, 31, 40.2010-02-26 do dziś
318.06.2018 R. § 3 UST. 1, § 5 UST. 1, 2, 4, 5, 6, 7, § 7 UST. 3, 7, 12, § 8, § 9 UST. 4A, § 10 UST. 1, 3, 4, 5, 6, § 11 UST. 2, 3, 3A, 4, 5, 6, § 14 UST. 2, 4, § 15 UST. 5, § 16 UST. 1, § 19 UST. 1, § 20 UST. 3, 5A, § 22 UST. 1, 4, § 23 UST. 1, 2, § 24, § 30 UST. 2, 5, § 31 UST. 3, § 32 UST. 1, § 34 UST. 1 PKT 2, § 35, § 36, § 37, TYTUŁ ODDZIAŁU 3, § 38 UST. 1, § 39, ROZDZIAŁ XII.2018-08-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2003-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSZELKIE OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ORAZ DODATKOWO JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WRAZ Z OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO TEGO PRZEZ ZARZĄD. W TYM DRUGIM PRZYPADKU DRUGA OSOBA DZIAŁA JAKO PEŁNOMOCNIK.2003-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTASIAK2022-10-11 do dziś
2. ImionaTOMASZ JERZY2022-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-10-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-11 do dziś
21. NazwiskoKRUCHOWSKA2020-11-05 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JOANNA2020-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2020-11-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-05 do dziś
31. NazwiskoJUJECZKA2003-10-21 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA JÓZEFA2003-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI2003-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWIARSKI2022-10-11 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZYK2022-10-11 do dziś
2. ImionaANNA2022-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYCZKO2019-07-19 do dziś
2. ImionaANNA AGATA2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKA KAPRAL2020-11-05 do dziś
2. ImionaJUSTYNA ANNA2020-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-02-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-02-03 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.12.2008 okres ZA 2003 ROK2009-01-29 do dziś
2data złożenia 23.12.2008 okres ZA 2004 ROK2009-01-29 do dziś
3data złożenia 23.12.2008 okres ZA 2005 ROK2009-01-29 do dziś
4data złożenia 23.12.2008 okres ZA 2006 ROK2009-01-29 do dziś
5data złożenia 23.12.2008 okres ZA 2007 ROK2009-01-29 do dziś
6data złożenia 06.09.2010 okres 2009 R.2010-11-10 do dziś
7data złożenia 12.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-15 do dziś
8data złożenia 24.09.2012 okres 2011 R.2012-10-04 do dziś
9data złożenia 12.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-08 do dziś
10data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
11data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
12data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
13data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-14 do dziś
14data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
15data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
16data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
17data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-08 do dziś
18data złożenia 24.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2003 ROK2009-01-29 do dziś
2ZA 2004 ROK2009-01-29 do dziś
3ZA 2005 ROK2009-01-29 do dziś
4ZA 2006 ROK2009-01-29 do dziś
5ZA 2007 ROK2009-01-29 do dziś
62009 R.2010-11-10 do dziś
72010 ROK2011-07-15 do dziś
82011 R.2012-10-04 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-08 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-14 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA 2003 ROK2009-01-29 do dziś
2ZA 2004 ROK2009-01-29 do dziś
3ZA 2005 ROK2009-01-29 do dziś
4ZA 2006 ROK2009-01-29 do dziś
5ZA 2007 ROK2009-01-29 do dziś
62009 R.2010-11-10 do dziś
72010 ROK2011-07-15 do dziś
82011 R.2012-10-04 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-08 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-14 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów