SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DĘBNIKI

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000176921
Numer REGON: 350560564
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-22
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-12-28
Sygnatura akt[RDF/463625/22/690]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP3505605642003-10-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DĘBNIKI2003-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S-622/A2003-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2003-10-22 do dziś
2. Adresulica BAŁUCKIEGO nr domu 9A kod pocztowy 30-318 poczta KRAKÓW 2003-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.01.1991 ROKU2003-10-22 do dziś
2UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Z DNIA 27 LISTOPADA 2003 R., ZMIANA STATUTU POPRZEZ UCHWALENIE NOWEJ TREŚCI STATUTU2004-04-22 do dziś
312.06.2006 R. UCHWALONO ZMAINY § §: § 1, § 6, § 8, § 11, § 12, § 13, § 14, § 16, § 19, § 26, § 29, § 30, § 37, § 39, § 42, § 43, § 58, § 59, § 64, § 65, ROZDZIAŁ V PODROZDZIAŁ C, § 66, § 67, § 71, § 73, § 75, § 78, § 81, § 90, § 94, § 104, § 105, § 123 ORAZ UCHWALONO JEDNOLITY TEKST STATUTU OBEJMUJĄCY POWYŻSZE ZMIANY.2006-07-07 do dziś
4W DNIU 21 LISTOPADA 2007 R. UCHWALONO ZMIANY NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW: § 2, § 4, § 6, § 9, § 11, § 12, § 13, § 14, § 19, § 24, § 28, § 29, § 31, § 34, § 35, § 36, § 37, § 40, § 41, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 54, § 55, § 56, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 71, § 72, § 73, § 77, § 78, § 79, W ROZDZIALE XI TYTUŁ PODROZDZIAŁU B, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94, § 97, § 99, § 100, § 104, § 109, § 113, § 114, § 119, § 120, § 122, § 123, DODANO: § 19 (1), WYKREŚLONO: § 44, § 53, § 58, W ROZDZIALE V PODROZDZIAŁ A OBEJMUJĄCY §§ 59 -63, W ROZDZIALE XI PODROZDZIAŁ F OBEJMUJĄCY §§ 106-108, ORAZ UCHWALONO JEDNOLITY TEKST STATUTU OBEJMUJĄCY POWYŻSZE ZMIANY.2008-01-09 do dziś
516.06.2015R. ZMIANA: § 1, § 7, § 11, § 13, § 17, § 27, § 68, § 72, § 73, § 74, § 79, § 81, § 110, § 113, § 120 I § 123 STATUTU.2015-07-15 do dziś
620.06.2017 R., ZMIANA § 1 UST. 2, § 12 PKT 2, PKT 9, PKT 11, § 50, § 56 UST. 1 I UST. 4, § 92 UST. 1 I UST. 5, § 93 UST. 3, § 94 PKT 2 PODPKT D), § 99 UST. 7, § 109 UST..3, § 123 DODANO W § 9 UST. 4, W § 12 PKT 14, W § 100 UST. 1 PKT 41 SKREŚLONO W § 94 PKT 92017-08-17 do dziś
705.06.2018 R., ZMIANA: § 1, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 16, § 17, § 18, § 19(1), § 20, § 27, § 30, § 31, § 32, § 34, § 36, § 37, § 39, § 40, § 47, § 51, § 64, § 66, § 73, § 75, § 81, § 84, § 100, § 115, § 123; SKREŚLONO § 19.2018-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA JAKO PEŁNOMOCNIK.2003-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMOŻDŻEŃ2019-08-22 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA2019-08-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-22 do dziś
21. NazwiskoDRAUS2018-10-09 do dziś
2. ImionaJACEK MAREK2018-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-10-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-09 do dziś
31. NazwiskoFLISAK2015-04-08 do dziś
2. ImionaIRENA MARIA2015-04-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-04-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-08 do dziś
41. NazwiskoKINDYKIEWICZ ZIÓŁKOWSKA2009-06-04 do dziś
2. ImionaJADWIGA JANINA2009-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-06-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-06-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-06-04 do dziś
51. NazwiskoPACYGA2008-04-09 do dziś
2. ImionaIWONA ZDZISŁAWA2008-04-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-04-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES D/S EKONOMICZNYCH, GŁÓWNY KSIĘGOWY2008-04-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-04-09 do dziś
61. NazwiskoBONIOR2005-10-31 do dziś
2. ImionaJOANNA DOROTA2005-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-10-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-31 do dziś
71. NazwiskoSIKORA2003-10-22 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2003-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-04-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-22 do dziś
81. NazwiskoKANTOR2003-10-22 do dziś
2. ImionaGERTRUDA2003-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEMIEC2008-09-25 do dziś
2. ImionaZOFIA 3.501001129012008-09-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA2017-08-17 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIGA2017-08-17 do dziś
2. ImionaEDWARD2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁOBĘCKI2017-08-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIĘTKA2017-08-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRZYGŁÓD2017-08-17 do dziś
2. ImionaJAN2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTARBA2014-08-12 do dziś
2. ImionaJADWIGA MAŁGORZATA2014-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-12 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYDUŁA2014-08-12 do dziś
2. ImionaBARBARA2014-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 12 Z NABYWANIE POTRZEBNYCH TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2003-10-22 do dziś
270 11 Z BUDOWANIE I NABYWANIE NA WŁASNOŚĆ BUDYNKÓW WIELO I JEDNORODZINNYCH, URZADZEŃ POMOCNICZYCH I GOSPODARCZYCH, , LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY2003-10-22 do dziś
370 32 PROWADZENIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM, A W PRZYPADKACH GOSPODARCZO I SPOŁECZNIE UZASADNIONYCH PRZYJMOWANIE W DMINISTRACJĘ DOMÓW MIESZKALNYCH NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI2003-10-22 do dziś
470 2 WYNAJMOWANIE CZŁONKOM LUB INNYM OSOBOM LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, WYDZIERŻAWIANIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI LUB BĘDĄCYCH W JEJ UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM2004-04-22 do dziś
570 11 SPRZEDAŻ WOLNYCH W SENSIE PRAWNYM I FIZYCZNYM LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2004-04-22 do dziś
668 10 Z NABYWANIE POTRZEBNYCH TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2012-09-17 do dziś
741 20 Z BUDOWANIE I NABYWANIE NA WŁASNOŚĆ BUDYNKÓW WIELO I JEDNORODZINNYCH, URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I GOSPODARCZYCH, LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY2012-09-17 do dziś
868 20 Z WYNAJMOWANIE CZŁONKOM LUB INNYM OSOBOM LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, WYDZIERŻAWIANIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI LUB BĘDĄCYCH W JEJ UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM2012-09-17 do dziś
968 10 Z SPRZEDAŻ WOLNYCH W SENSIE PRAWNYM I FIZYCZNYM LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2012-09-17 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01-01-2003 R. -31-12-2003 R. data złożenia 17.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01-01-2003 R. -31-12-2003 R.2004-06-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-06-27 do dziś
3data złożenia 26.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
4data złożenia 05.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-13 do dziś
5data złożenia 13.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-25 do dziś
6data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
7data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
8data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-18 do dziś
9data złożenia 06.06.2012 okres 2011 R.2012-09-17 do dziś
10data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-16 do dziś
11data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
12data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
13data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
14data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
15data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
16data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
17data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
18data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
19data złożenia 27.12.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-27 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-18 do dziś
72011 R.2012-09-17 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01-01-2003 R. -31-12-2003 R.2004-06-28 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-06-13 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-25 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-08-18 do dziś
82011 R.2012-09-17 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-07-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów