SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. STANISŁAWA STASZICA

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000176864
Numer REGON: 003870233
Numer NIP: 6751000050
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2023-09-08
Sygnatura akt[RDF/561150/23/118]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP0038702332003-10-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. STANISŁAWA STASZICA2003-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S-523/A2003-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2003-10-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica SODOWA nr domu 7 nr lokalu 7U kod pocztowy 30-376 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2011-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.02.1990 R. 23.06.2003 R. -ZMIANA STATUTU OD PAR. 1-93 -UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA2003-10-21 do dziś
225.11.2005 R. -ZMIANA STATUTU -ZMIENIONO: PAR. 4, PAR. 5 UST. 1 I 2, PAR. 6 UST. 2, PAR. 10 UST. 1 PKT 3 PPKT A I PKT 14, PAR. 11 UST. 1 PKT 21, PAR. 21, PAR. 24 PKT 4, PAR. 26, PAR. 29, PAR. 32, PAR. 56 UST 1 PKT 2, PAR. 62 UST. 2, PAR. 72, PAR. 73, PAR. 77, PAR. 79, PAR. 82 PKT 2, PAR. 83 UST. 1 I 2, PAR. 86, PAR. 88 UST. 2, PAR. 89, PAR. 91 UST. 1 I 2, PAR. 98 UST. 4, 5 I 6, PAR. 99, PAR. 107 UST. 3 I 4, PAR. 108, PAR. 109, PAR. 111, PAR. 113 UST. 2 I 3, PAR. 116 PKT 5-16, PAR. 117 UST. 3 PKT 1, PAR. 122 UST. 2 I 3, PAR. 123 UST. 1, PAR. 129 UST. 9-16, PAR. 134 UST. 1 I 2, PAR. 135 PKT 4-16, PAR. 138 UST. 3 I 4, PAR. 141 UST. 5; -DODANO: W PAR. 5 UST. 3 I 4, W PAR. 18 UST. 4, W PAR. 56 UST 5, W PAR. 106 UST. 9; -SKREŚLONO: W PAR. 21 UST. 2, W PAR. 26 UST. 1 I 2, W PAR. 98 UST. 3;2006-01-09 do dziś
329.11.2010 R. -PRZYJĘCIE NOWEGO STATUTU2011-01-04 do dziś
423.06.2014 R. ZMIANA: PAR.3, PAR.7, PAR.8 UST.1, PAR.9 UST.2, PAR.47, PAR.123 UST.1 I 2, PAR.124, PAR.127 UST.4; SKREŚLENIE: PAR.114 UST.32015-03-18 do dziś
529.06.2015 R. - ZMIANA § 130 PKT 12015-08-24 do dziś
630.06.2017 R. - ZMIANA § 83 UST. 22017-08-17 do dziś
729.05.2018 R. § 1 - § 141 - WYKREŚLONO (POPRZEDNI STATUT) § 1 - § 138 - NOWE OBOWIĄZUJĄCE PARAGRAFY (NOWY STATUT)2018-07-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2003-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU2023-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRYMAR2003-10-21 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2003-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-10-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBAŃSKA2023-02-10 do dziś
2. ImionaHALINA2023-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILK2023-02-10 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2023-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZYPULEC2020-09-30 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2020-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-01-04 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-01-04 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-01-04 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-01-04 do dziś
555 10 Z PROWADZENIE HOTELI I PODOBNYCH OBIEKTÓW ZAKWATEROWANIA2011-01-04 do dziś
693 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2011-01-04 do dziś
793 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2011-01-04 do dziś
893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2011-01-04 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 28.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 12.08.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-09-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 22.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-12 do dziś
4data złożenia 26.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-17 do dziś
5data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-31 do dziś
6data złożenia 28.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
7data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-10 do dziś
8data złożenia 31.08.2010 okres OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-12-01 do dziś
9data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-11-02 do dziś
10data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
11data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-18 do dziś
12data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
13data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
14data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
15data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
16data złożenia 01.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
17data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
18data złożenia 30.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
19data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
20data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
21data złożenia 08.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-08 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-12-01 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-17 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-31 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
4OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-12-01 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-11-02 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-07-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-17 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-31 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-10 do dziś
5OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-12-01 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-11-02 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-08-01 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów