„BOMADEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000176826
Numer REGON: 978063351
Numer NIP: 9270101402
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-17
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-07-22
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7366/22/140]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-10-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP9780633512004-11-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOMADEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-10-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONOGÓRSKI gmina TRZEBIECHÓW miejscowość TRZEBIECHÓW2003-10-30 do dziś
2. Adresulica SŁONECZNA nr domu 16 kod pocztowy 66-132 poczta TRZEBIECHÓW kraj POLSKA 2003-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.10.2003 R., NOTARIUSZ DARIUSZ TRACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SULECHOWIE, REP. A NR 6997/20032003-10-17 do dziś
219.10.2004 R., NOTARIUSZ DARIUSZ TRACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SULECHOWIE, REP. A. NUMER 7404/2004 ZMIANA § § OD 1 DO 22 ORAZ DODANIE § § OD 23 DO 39 UMOWY SPÓŁKI2004-11-23 do dziś
309.03.2018R. NOTARIUSZ DARIUSZ TRACZ KANCELARIA NOTARIALNA W SULECHOWIE REPERTORIUM A NR 1674/2018, ZMIANA: PAR.62018-04-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-10-17 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-10-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ „PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BOMADEK W.PIASECKI I SPÓŁKA” SPÓŁKA JAWNA W TRZEBIECHOWIE W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ „PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BOMADEK W.PIASECKI I SPÓŁKA” SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 10.10.2003 R., NOTARIUSZ DARIUSZ TRACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SULECHOWIE, REP. A NR 6994/20032003-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BOMADEK W.PIASECKI I SPÓŁKA” SPÓŁKA JAWNA2003-10-17 do dziś
3. Numer w rejestrze0000079269 2003-10-17 do dziś
5. Numer REGON9700504902003-10-17 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASECKI2003-10-17 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2003-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 2500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250000,00 ZŁ2003-10-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDA2003-10-17 do dziś
2. ImionaMAREK CZESŁAW2003-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 2500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250000,00 ZŁ2003-10-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKA2017-01-23 do dziś
2. ImionaMARIA2017-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1888 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 944000,00 ZŁ2019-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-23 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAUL WESJOHANN & CO GMBH2022-07-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały11245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5622500,00ZŁ.2022-07-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego9372500,00 PLN2004-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13750000,00 PLN2003-10-17 do dziś
25622500,00 PLN2004-11-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2004-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASECKI2003-10-17 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2003-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-10-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDA2003-10-17 do dziś
2. ImionaMAREK CZESŁAW2003-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2003-10-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2018-04-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-04-05 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-04-05 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2018-04-05 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2018-04-05 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2018-04-05 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-04-05 do dziś
710 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2018-04-05 do dziś
801 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2018-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R., data złożenia 06.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 R.,2004-07-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-18 do dziś
3data złożenia 06.11.2006 okres 01.01.2005 R.-30.06.2006 R.2006-11-15 do dziś
4data złożenia 11.10.2007 okres 01.07.2006 R.-30.06.2007 R.2007-10-17 do dziś
5data złożenia 22.10.2008 okres 01.07.2007 R. -30.06.2008 R.2008-11-13 do dziś
6data złożenia 24.11.2009 okres 01.07.2008.- 30.06.20092009-11-26 do dziś
7data złożenia 29.10.2010 okres 01.07.2009-30.06.20102010-11-02 do dziś
8data złożenia 27.10.2011 okres 01.07.2010 R. -30.06.2011 R.2011-10-31 do dziś
9data złożenia 31.10.2012 okres 01.07.2011 R. - 30.06.2012 R.2012-11-05 do dziś
10data złożenia 20.11.2013 okres 01.07.2012R. - 30.06.2013R.2013-11-26 do dziś
11data złożenia 25.11.2014 okres OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-02-17 do dziś
12data złożenia 07.12.2015 okres OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-01-04 do dziś
13data złożenia 01.12.2016 okres OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-01-05 do dziś
14data złożenia 05.12.2017 okres OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-02-14 do dziś
15data złożenia 20.12.2018 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182018-12-20 do dziś
16data złożenia 02.12.2019 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-02 do dziś
17data złożenia 10.11.2020 okres OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-11-10 do dziś
18data złożenia 17.11.2021 okres OD 01.07.2020 DO 30.06.20212021-11-17 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R.-30.06.2006 R.2006-11-15 do dziś
201.07.2006 R.-30.06.2007 R.2007-10-17 do dziś
301.07.2007 R. -30.06.2008 R.2008-11-13 do dziś
401.07.2008.- 30.06.20092009-11-26 do dziś
501.07.2009-30.06.20102010-11-02 do dziś
601.07.2010 R. -30.06.2011 R.2011-10-31 do dziś
701.07.2011 R. - 30.06.2012 R.2012-11-05 do dziś
801.07.2012R. - 30.06.2013R.2013-11-26 do dziś
9OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-02-17 do dziś
10OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-01-04 do dziś
11OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-01-05 do dziś
12OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-02-14 do dziś
13OD 01.07.2017 DO 30.06.20182018-12-20 do dziś
14OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-02 do dziś
15OD 01.07.2020 DO 30.06.20212021-11-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R.,2004-07-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-18 do dziś
301.01.2005 R.-30.06.2006 R.2006-11-15 do dziś
401.07.2006 R.-30.06.2007 R.2007-10-17 do dziś
501.07.2007 R. -30.06.2008 R.2008-11-13 do dziś
601.07.2008.- 30.06.20092009-11-26 do dziś
701.07.2009-30.06.20102010-11-02 do dziś
801.07.2010 R. -30.06.2011 R.2011-10-31 do dziś
901.07.2011 R. - 30.06.2012 R.2012-11-05 do dziś
1001.07.2012R. - 30.06.2013R.2013-11-26 do dziś
11OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-02-17 do dziś
12OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-01-04 do dziś
13OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-01-05 do dziś
14OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-02-14 do dziś
15OD 01.07.2017 DO 30.06.20182018-12-20 do dziś
16OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-02 do dziś
17OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-11-10 do dziś
18OD 01.07.2020 DO 30.06.20212021-11-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.,2004-07-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-18 do dziś
301.01.2005 R.-30.06.2006 R.2006-11-15 do dziś
401.07.2006 R.-30.06.2007 R.2007-10-17 do dziś
501.07.2007 R. -30.06.2008 R.2008-11-13 do dziś
601.07.2008.-30.06.20092009-11-26 do dziś
701.07.2009-30.06.20102010-11-02 do dziś
801.07.2010 R. -30.06.2011 R.2011-10-31 do dziś
901.07.2011 R. - 30.06.2012 R.2012-11-05 do dziś
1001.07.2012R. - 30.06.2013R.2013-11-26 do dziś
11OD 01.07.2013 DO 30.06.20142015-02-17 do dziś
12OD 01.07.2014 DO 30.06.20152016-01-04 do dziś
13OD 01.07.2015 DO 30.06.20162017-01-05 do dziś
14OD 01.07.2016 DO 30.06.20172018-02-14 do dziś
15OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-02 do dziś
16OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-11-10 do dziś
17OD 01.07.2020 DO 30.06.20212021-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów