HOTELE GRUPY BUDIZOL SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000176781
Numer REGON: 250783209
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-23
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2021-07-06
Sygnatura akt[RDF/311460/21/874]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2003-10-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP2507832092003-10-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHOTELE GRUPY BUDIZOL SPÓŁKA AKCYJNA2009-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WE WŁOCŁAWKU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 12372003-10-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat WŁOCŁAWEK gmina WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK2017-11-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WŁOCŁAWEK ulica UL. KOMUNALNA nr domu 8 kod pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA 2017-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.07.1997 R. NOTARIUSZ MIROSŁAW JACEK SULIKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOCŁAWKU REPERTORIUM A NR 4671/1997 1.09.2003 R. NOTARIUSZ MIROSŁAW JACEK SULIKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOCŁAWKU REPERTORIUM A NR 6931/2003: ZMIANA ARTYKUŁU II I ARTYKUŁU V B PUNKT 1 STATUTU.2003-10-23 do dziś
210.12.2003 R., REPERTORIUM A NR 10978/2003, NOTARIUSZ MIROSŁAW JACEK SULIKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOCŁAWKU ZMIENIONO TREŚĆ ART. III PKT 1 STATUTU2004-03-25 do dziś
33.06.2005 R., REPERTORIUM A NR 7248/2005, NOTARIUSZ IWONA WALTER MAJĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 20, ZMIENIONO TREŚĆ ART. I UST. 1 I 2 ORAZ ART. III UST. 1 STATUTU SPÓŁKI2005-06-27 do dziś
417-06-2009 R., REP. A NR 9664/2009, NOTARIUSZ IWONA WALTER, KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOCŁAWKU ZMIANA ART. I UST. 1 I ART. II STATUTU SPÓŁKI2009-06-22 do dziś
519.03.2012 R., REPERTORIUM A NR 2850/2012, NOTARIUSZ IWONA WALTER, KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 11A/4, ZMIENIONO: ART. III UST. 1, UST. 2 ORAZ UST. 4, DODANO: ART. III UST. 4A.2012-05-11 do dziś
616.01.2014 R., REPERTORIUM A NR 514/2014, NOTARIUSZ IWONA WALTER, KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOCŁAWKU, UL. KILIŃSKIEGO 11A/4, ZMIENIONO ART. V PKT. A STATUTU SPÓŁKI.2014-02-05 do dziś
703.03.2014 R.; REP. A NR 2240/2014; NOTARIUSZ IWONA WALTER; KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 11A/4. ZMIENIONO: ART. III UST. 1, UST. 2 ORAZ UST. 4, DODANO: ART. III UST. 4B, POPRAWIONO NUMERACJĘ: ART. III.2014-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-23 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2003-10-23 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2003-10-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1070000,00 ZŁ2014-03-25 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10700002014-03-25 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 PLN2003-10-23 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1070000,00 ZŁ2014-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiIMIENNE SERII A2003-10-23 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002003-10-23 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane100.000; AKCJE SERII A SĄ UPRZYWILEJOWANE W TAKI SPOSÓB, ŻE: A) NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII A PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI, B) NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII A PRZYPADA DYWIDENDA, KTÓRA PRZEWYŻSZA O POŁOWĘ DYWIDENDĘ PRZEZNACZONĄ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH W ZAKRESIE DYWIDENDY, C) W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI, 50 PROCENT MAJĄTKU POZOSTAŁEGO PO SPŁACENIU ZOBOWIĄZAŃ, PRZEZNACZONA JEST DO PODZIAŁU POMIĘDZY AKCJE UPRZYWILEJOWANE SERII A2012-05-11 do dziś
21. Nazwa serii akcjiIMIENNE SERII B2004-03-25 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1500002004-03-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2004-03-25 do dziś
31. Nazwa serii akcjiIMIENNE SERII C2005-06-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii7500002005-06-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2005-06-27 do dziś
41. Nazwa serii akcjiIMIENNE SERII D2012-05-11 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002012-05-11 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-05-11 do dziś
51. Nazwa serii akcjiIMIENNE SERII E2012-05-11 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii100002012-05-11 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane10.000; AKCJE SERII E SĄ UPRZYWILEJOWANE W TAKI SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII E PRZYPADA DYWIDENDA, KTÓRA PRZEWYŻSZA O POŁOWĘ DYWIDENDĘ PRZEZNACZONĄ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH W ZAKRESIE DYWIDENDY.2012-05-11 do dziś
61. Nazwa serii akcjiF2014-03-25 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii100002014-03-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane10.000 AKCJE SERII F SĄ UPRZYWILEJOWANE W TAKI SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII F PRZYPADA DYWIDENDA, KTÓRA PRZEWYŻSZA O POŁOWĘ DYWIDENDĘ PRZEZNACZONĄ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH W ZAKRESIE DYWIDENDY.2014-03-25 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ORAZ CZŁONKOWIE ZARZĄDU-SAMODZIELNIE.2014-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANISŁAWSKA2016-10-06 do dziś
2. ImionaELWIRA BOŻENA2016-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANISŁAWSKI2009-06-22 do dziś
2. ImionaROMAN EDWARD2009-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTANISŁAWSKA2016-10-06 do dziś
2. ImionaROMA2016-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-06 do dziś
21. NazwiskoSTANISŁAWSKA2016-10-06 do dziś
2. ImionaKAROLINA ANNA2016-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-06 do dziś
31. NazwiskoKAMIŃSKA2003-10-23 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA JANINA2003-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-06-22 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-06-22 do dziś
356 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-06-22 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-06-22 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-06-22 do dziś
679 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2009-06-22 do dziś
779 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-22 do dziś
893 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 03.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-10-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 11.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 16.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-27 do dziś
4data złożenia 18.10.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-11-03 do dziś
5data złożenia 03.08.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-09-14 do dziś
6data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
7data złożenia 18.06.2009 okres OD 01-01-2008 R. DO 31-12-2008 R.2009-06-22 do dziś
8data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
9data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
10data złożenia 05.07.2012 okres 20112012-07-19 do dziś
11data złożenia 05.07.2013 okres 2012 R.2013-07-17 do dziś
12data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
13data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
14data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
15data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
16data złożenia 30.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
17data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
18data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
19data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-11-03 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-09-14 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
4OD 01-01-2008 R. DO 31-12-2008 R.2009-06-22 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
720112012-07-19 do dziś
82012 R.2013-07-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-11-03 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-09-14 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
4OD 01-01-2008 R. DO 31-12-2008 R.2009-06-22 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
720112012-07-19 do dziś
82012 R.2013-07-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-06 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-27 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-11-03 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-09-14 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
6OD 01-01-2008 R. DO 31-12-2008 R.2009-06-22 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
920112012-07-19 do dziś
102012 R.2013-07-17 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów