SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DEMOKRATKA” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000176709
Numer REGON: 001410504
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2004-02-11
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/14360/3/529]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0014105042004-02-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DEMOKRATKA” W LIKWIDACJI2004-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY nr w rejestrze 10382004-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. JAWORZNO gmina M. JAWORZNO miejscowość JAWORZNO2004-02-11 do dziś
2. Adresulica MAKSYMILIANA KOLBE nr domu 11 kod pocztowy 43-603 poczta JAWORZNO 2004-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1DATA SPORZĄDZENIA STATUTU -29.05.1987 R.2004-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKI2004-02-11 do dziś
2. ImionaBOGDAN2004-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUDY2004-02-11 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2004-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMALCERZ2004-02-11 do dziś
2. ImionaTOMASZ2004-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-11 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJEK2004-02-11 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2004-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCIEPKA2004-02-11 do dziś
2. ImionaRYSZARD2004-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-11 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIKUS2004-02-11 do dziś
2. ImionaJACEK2004-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-11 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRALCZYK2004-02-11 do dziś
2. ImionaMAREK2004-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-11 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORDASEWICZ2004-02-11 do dziś
2. ImionaJANUSZ2004-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-11 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOTYKA2004-02-11 do dziś
2. ImionaMARIOLA2004-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-11 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOSNOWSKI2004-02-11 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2004-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2004-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacji19.10.1995 R. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DEMOKRATKA” W JAWORZNIE2004-02-11 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówŁĄCZNIE PRZEZ OBU LIKWIDATORÓW2004-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABANIA2004-02-11 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JÓZEF2004-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOWROŹNIK2004-02-11 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2004-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów