„OL-KA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000176686
Numer REGON: 015582074
Numer NIP: 5242477056
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-20
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2013-09-10
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/46297/13/362]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-10-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP0155820742004-10-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„OL-KA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-10-20 do dziś
2. Adresulica BUKOWIECKA nr domu 92 kod pocztowy 03-893 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 8.10.2003 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ ANDRZEJA PRZYBYŁY W WARSZAWIE PRZED NOTARIUSZEM ANDRZEJEM PRZYBYŁĄ ZA nr REP. A-9396/20032003-10-20 do dziś
220.09.2004, NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. WSPÓLNA 65 M 21; REP. A NR 8298/2004, ZMIANA § 1, § 8, § 9, § 10, § 11, § 14, § 26 UMOWY SPÓŁKI.2004-10-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-10-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNICA2003-10-20 do dziś
2. ImionaJANUSZ2003-10-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH2003-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNICA2004-10-11 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2004-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2004-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNICA2004-10-11 do dziś
2. ImionaHALINA2004-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2004-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-11 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNICA2004-10-11 do dziś
2. ImionaBEATA2004-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ2004-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2003-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNICA2004-10-11 do dziś
2. ImionaJANUSZ2004-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-10-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 3 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW2003-10-20 do dziś
221 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2003-10-20 do dziś
322 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2003-10-20 do dziś
424 5 PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2003-10-20 do dziś
525 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2003-10-20 do dziś
626 4 PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ2003-10-20 do dziś
726 6 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH2003-10-20 do dziś
836 1 PRODUKCJA MEBLI2003-10-20 do dziś
936 2 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2003-10-20 do dziś
1036 5 PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2003-10-20 do dziś
1137 1 ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU2003-10-20 do dziś
1215 7 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZ DLA ZWIERZĄT2003-10-20 do dziś
1337 2 ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH2003-10-20 do dziś
1445 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2003-10-20 do dziś
1545 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2003-10-20 do dziś
1645 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2003-10-20 do dziś
1745 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2003-10-20 do dziś
1845 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2003-10-20 do dziś
1950 1 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-10-20 do dziś
2050 2 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA2003-10-20 do dziś
2150 3 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2003-10-20 do dziś
2250 4 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2003-10-20 do dziś
2315 9 PRODUKCJA NAPOJÓW2003-10-20 do dziś
2450 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2003-10-20 do dziś
2551 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2003-10-20 do dziś
2651 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2003-10-20 do dziś
2751 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2003-10-20 do dziś
2851 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2003-10-20 do dziś
2951 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2003-10-20 do dziś
3051 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2003-10-20 do dziś
3151 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2003-10-20 do dziś
3252 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2003-10-20 do dziś
3352 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-10-20 do dziś
3418 1 PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2003-10-20 do dziś
3552 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2003-10-20 do dziś
3652 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2003-10-20 do dziś
3752 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-10-20 do dziś
3855 1 HOTELE2003-10-20 do dziś
3955 2 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2003-10-20 do dziś
4055 3 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2003-10-20 do dziś
4155 4 BARY2003-10-20 do dziś
4255 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING2003-10-20 do dziś
4360 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2003-10-20 do dziś
4463 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2003-10-20 do dziś
4518 2 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ2003-10-20 do dziś
4663 4 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH2003-10-20 do dziś
4764 12 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ POCZTA PAŃSTWOWA2003-10-20 do dziś
4864 2 TELEKOMUNIKACJA2003-10-20 do dziś
4967 13 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-10-20 do dziś
5067 2 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2003-10-20 do dziś
5171 1 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2003-10-20 do dziś
5271 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU2003-10-20 do dziś
5371 4 WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-10-20 do dziś
5474 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-10-20 do dziś
5574 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2003-10-20 do dziś
5619 2 PRODUKCJA WYROBÓW KALETNICZYCH I RYMARSKICH2003-10-20 do dziś
5790 00 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2003-10-20 do dziś
5819 3 PRODUKCJA OBUWIA2003-10-20 do dziś
5920 3 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2003-10-20 do dziś
6020 4 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2003-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.09.2013 okres 20082013-09-10 do dziś
2data złożenia 02.09.2013 okres 20092013-09-10 do dziś
3data złożenia 02.09.2013 okres 20102013-09-10 do dziś
4data złożenia 02.09.2013 okres 20112013-09-10 do dziś
5data złożenia 02.09.2013 okres 20122013-09-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120082013-09-10 do dziś
220092013-09-10 do dziś
320102013-09-10 do dziś
420112013-09-10 do dziś
520122013-09-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120082013-09-10 do dziś
220092013-09-10 do dziś
320102013-09-10 do dziś
420112013-09-10 do dziś
520122013-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów