„BURZA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000176351
Numer REGON: 630942869
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-13
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-05-07
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4762/21/724]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-10-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP6309428692003-10-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BURZA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE nr w rejestrze 28692003-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2003-10-13 do dziś
2. Adresulica BATOREGO nr domu 81 kod pocztowy 65-735 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2003-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.02.1997 R. NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NR 656/1997 10.09.2003 R. NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NR 10680/2003, ZMIENIONO: PAR. 5, PAR. 2, PAR. 3, PAR. 4, PAR. 8, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 18, W CAŁEJ UMOWIE Z WYJĄTKIEM PAR. 5 SŁOWA: „COMI POLSKA” ZASTĄPIONO SŁOWAMI: „ITM POLSKA”, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2003-10-13 do dziś
227.11.2009 R. NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A, NR 21839/2009, ZMIANA: §§ 3; 8; 11; 15; 17; 19 UST. 1. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2010-03-03 do dziś
318.03.2016 R., NOTARIUSZ DOROTA CELICHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP.A.NUMER 2582/2016 - ZMIANA §4 UST.1; DODANIE DO §5 UST.III, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI;2016-04-12 do dziś
416.04.2021R., NOTARIUSZ KAROLINA TOMASZEWSKA-STACHECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP.A.NUMER 2219/2021 - ZMIANA §3 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY;2021-05-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-10-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKI2003-10-13 do dziś
2. ImionaJANUSZ PIOTR2003-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1109 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 554.500,00 ZŁ2016-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKA2003-10-13 do dziś
2. ImionaBEATA2003-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały403 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 201.500,00 ZŁ2016-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ITM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6322395072003-10-13 do dziś
4. Numer KRS0000052836 2003-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały168 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 84.000,00 ZŁ2016-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego840000,00 ZŁ2016-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI LICZY JEDNĄ OSOBĘ2003-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKI2003-10-13 do dziś
2. ImionaJANUSZ PIOTR2003-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-10-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJASIŃSKA2010-03-03 do dziś
2. ImionaBEATA2010-03-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-03-03 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2010-03-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-03 do dziś
247 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2010-03-03 do dziś
356 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-03-03 do dziś
456 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-03-03 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2010-03-03 do dziś
673 1 REKLAMA2010-03-03 do dziś
777 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-03-03 do dziś
892 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2010-03-03 do dziś
910 1 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA2010-03-03 do dziś
1047 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH.2015-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R -31.12.2003 R data złożenia 24.09.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R -31.12.2003 R2004-09-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 ROK 31.12.2004 ROK data złożenia 01.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 ROK 31.12.2004 ROK2005-07-13 do dziś
3data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
4data złożenia 18.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-21 do dziś
5data złożenia 02.06.2008 okres 01.01.2007 ROK -31.12.2007 ROK2008-06-16 do dziś
6data złożenia 18.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-22 do dziś
7data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-08 do dziś
8data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-01 do dziś
9data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-11 do dziś
10data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-05 do dziś
11data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
12data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
13data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.0215 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
14data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
15data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 05.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
19data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-21 do dziś
301.01.2007 ROK -31.12.2007 ROK2008-06-16 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-22 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-08 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-01 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-11 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
11OD 01.01.0215 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R -31.12.2003 R2004-09-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 ROK 31.12.2004 ROK2005-07-13 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-21 do dziś
501.01.2007 ROK -31.12.2007 ROK2008-06-16 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-22 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-07-08 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-01 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-11 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-05 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
13OD 01.01.0215 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R -31.12.2003 R2004-09-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 ROK 31.12.2004 ROK2005-07-13 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-21 do dziś
501.01.2007 ROK -31.12.2007 ROK2008-06-16 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-22 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-07-08 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-01 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-11 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-05 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
13OD 01.01.0215 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-05 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów