„L. P SARATA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000176349
Numer REGON: 932012562
Numer NIP: 8951646154
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2023-07-19
Sygnatura akt[RDF/550628/23/859]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-10-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932012562 NIP 89516461542008-07-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„L. P SARATA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 82302003-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina DŁUGOŁĘKA miejscowość WILCZYCE2020-09-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WILCZYCE ulica UL. KASZTANOWA nr domu 3A kod pocztowy 51-631 poczta WILCZYCE kraj POLSKA 2020-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.11.1998 R, REP. A NR 6151/98, NOTARIUSZ BARBARA KOŁODZIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 2A 11.09.2003 R. REP. A NR 4300/2003, NOTARIUSZ PIOTR GARUS, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 62, ZMIENIONO §6, §7, §8, §9, §10, §13, §16, §18 UMOWY SPÓŁKI2003-10-16 do dziś
218.10.2016R., NOTARIUSZ JOANNA KAWECKA- PYSZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. BOLESŁAWA PRUSA 1/25, REP. A NR 11643/2016; ZMIENIONO: §6 UMOWY SPÓŁKI.2016-10-24 do dziś
329.05.2019R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA SIDOROWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. JANA DŁUGOSZA NR 48-60, REP. A NR 2975/2019; ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI.2019-06-17 do dziś
411.09.2020R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA SIDOROWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. JANA DŁUGOSZA NR 48-60, BUD E, REP. A NR 6718/2020; ZMIENIONO §3 I §6 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE PKT 38).2020-09-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSARATA2003-10-16 do dziś
2. ImionaPIOTR GRZEGORZ2003-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.500,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2023-04-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSARATA2023-04-18 do dziś
2. ImionaDAWID JAN2023-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2023-04-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-04-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSARATA2003-10-16 do dziś
2. ImionaPIOTR GRZEGORZ2003-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-10-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-10-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2016-10-24 do dziś
246 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-10-24 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-10-24 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-10-24 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2016-10-24 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-10-24 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-10-24 do dziś
856 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2016-10-24 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 28.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
3data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
4data złożenia 26.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-06 do dziś
5data złożenia 04.07.2008 okres 2007 ROK2008-07-14 do dziś
6data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-13 do dziś
7data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
8data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
9data złożenia 09.07.2011 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-06 do dziś
10data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
11data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
12data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
13data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
14data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
15data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
16data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
17data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
18data złożenia 06.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-06 do dziś
19data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
20data złożenia 19.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-06 do dziś
32007 ROK2008-07-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-13 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-06 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-19 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
301.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-06 do dziś
42007 ROK2008-07-14 do dziś
501.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-13 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
801.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-06 do dziś
901.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-06 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów