GRUPOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000176299
Numer REGON: 610211348
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2022-08-02
Sygnatura akt[RDF/411636/22/748]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-10-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP6102113482003-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PŁOCKU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 8622003-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat KUTNOWSKI gmina KUTNO miejscowość KUTNO2003-10-16 do dziś
2. Adresulica LOTNICZA nr domu 1 kod pocztowy 99-300 poczta KUTNO kraj POLSKA 2003-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.06.1994 R.-AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W KUTNIE PRZED NOTARIUSZEM STANISŁAWEM KALUSIŃSKIM, REP. A NR 3745/94.2003-10-16 do dziś
223.02.2004 R., NOTARIUSZ STANISŁAW KALUSIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KUTNIE, REP. A NR 479/2004 ZMIANA § 3, § 6, § 7, § 8, § 9A, § 11 UST. 2, § 13, § 13A, § 13B, § 13C UST. 2, § 15, § 16, § 19, § 20 W UMOWIE SPÓŁKI.2004-04-26 do dziś
304.03.2010 R. REPERTORIUM A NR 597/2010 NOTARIUSZ STANISŁAW KALUSIŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W KUTNIEZMIENIONO TREŚĆ § 13A2010-07-05 do dziś
421.12.2012 R., REP A NR 9381/2012, NOTARIUSZ EWA JANOWSKA-MAKSYMOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W KUTNIE - ZMIANA § 20 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2013-01-29 do dziś
531.03.2017 R., REP. A NR 1962/2017, NOTARIUSZ EWA JANOWSKA-MAKSIMOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KUTNIE, ZMIENIONE: § 5, § 7 UST. 1, § 13 PKT 4, § 13 PKT 5, § 13 PKT 6, § 13B UST. 1, § 13B UST. 3, § 13B UST. 5, § 13C UST. 2 PKT 1, § 13C UST. 2 PKT 6, § 13 D UST. 2, § 16 UST. 2, § 16 UST. 3, § 20 UST. 2, DODANE: § 13C UST. 2 PKT 12 I PKT 13.2017-06-22 do dziś
625.06.2020 R. REP. A NR 4654/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA KOWALCZYK - ŚWIRSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KUTNIE, NOTARIUSZ EWY JANOWSKIEJ - MAKSIMOWICZ. ZMIANA § 13 PKT 4, DODANIE § 13 C UST. 3, SKREŚLENIE § 13 D UST. 3.2020-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIASTO KUTNO-GMINA2003-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6110154542003-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 48.483 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.241.500,00 ZŁOTYCH2003-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-10-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego24241500,00 PLN2003-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport124237400,00 PLN2003-10-16 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM Z TYM, ŻE PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. ZA SPÓŁKĘ CZYNNOŚCI W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY DOKONUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB WYZNACZONY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU INNY CZŁONEK ZARZĄDU ALBO USTANOWIONY PRZEZ NIEGO PEŁNOMOCNIK.2004-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZYK2012-05-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2012-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAŃSKA2003-10-16 do dziś
2. ImionaDANUTA BARBARA2003-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-16 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZAŁAMACHA2020-09-16 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-16 do dziś
21. NazwiskoADAMSKI2020-09-16 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-16 do dziś
31. NazwiskoPAWŁOWSKI2012-05-11 do dziś
2. ImionaADAM ALEKSANDER2012-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoARTIOMOW2014-09-16 do dziś
2. ImionaMARZANNA EWA2014-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-09-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 19 Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WYROBÓW I USŁUG W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI2010-03-23 do dziś
242 99 Z BUDOWA, EKSPLOATACJA, KONSERWACJA I REMONTY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW2010-03-23 do dziś
338 21 Z GOSPODARKA OSADOWA2010-03-23 do dziś
437 00 Z ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW2017-06-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 19 Z DZIAŁANIE W CELU PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW2017-06-22 do dziś
271 20 B PROWADZENIE BADAŃ LABORATORYJNYCH2017-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 02.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 18.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-05-30 do dziś
3data złożenia 18.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-25 do dziś
4data złożenia 17.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-13 do dziś
5data złożenia 30.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-06 do dziś
6data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-30 do dziś
7data złożenia 21.07.2010 okres 01.01.2009 R -31.12.2009 R2010-08-30 do dziś
8data złożenia 14.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-11 do dziś
9data złożenia 07.05.2012 okres 1.01-31.12.2011 ROK2012-06-12 do dziś
10data złożenia 17.07.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-08-28 do dziś
11data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
12data złożenia 27.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
13data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
14data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
15data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
16data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
17data złożenia 31.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
18data złożenia 03.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-03 do dziś
19data złożenia 02.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-06 do dziś
21.01- 31.12.2011 ROK2012-06-12 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-16 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-25 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-13 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-06 do dziś
501.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-30 do dziś
601.01.2009 R -31.12.2009 R2010-08-30 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-11 do dziś
81.01-31.12.2011 ROK2012-06-12 do dziś
901.01.2012R.-31.12.2012R.2013-08-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-03 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-16 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-25 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-13 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-06 do dziś
501.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-30 do dziś
601.01.2009 R -31.12.2009 R2010-08-30 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-11 do dziś
81.01- 31.12.2011 ROK2012-06-12 do dziś
901.01.2012R.-31.12.2012R.2013-08-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-19 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-31 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-03 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów