„A.S.I.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000176182
Numer REGON: 473178467
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-13
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-07-06
Sygnatura akt[RDF/311772/21/637]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-10-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.S.I.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2012-04-06 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica 1 MAJA nr domu 21 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2012-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki17.07.2003 R.-NOTARIUSZ DOROTA KAMIENIECKAKANCELARIA NOTARIALNA W WIELUNIU, NR REP. A 2948/2003-AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2003-10-13 do dziś
206.02.2012 R., REP. A NR 746/2012, NOT. ARKADIUSZ SZKARŁAT, K.N. W CZĘSTOCHOWIE, ZMIANA § 3, § 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2012-04-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-10-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„VORAX LTD” W LONDYNIE2004-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 43 UDZIAŁY PO 500,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.500,00 ZŁ2004-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-05-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„LIMAR JEANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2405539192015-07-17 do dziś
4. Numer KRS0000284350 2015-07-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały57 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.500,00 ZŁ2017-09-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2003-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRAUS2008-10-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2008-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-04-06 do dziś
277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-04-06 do dziś
346 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻOWYCH, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2015-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.08.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 14.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.08.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 19.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-08-31 do dziś
3data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-24 do dziś
4data złożenia 21.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
5data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
6data złożenia 20.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-29 do dziś
7data złożenia 28.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-12 do dziś
8data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
9data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
10data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
11data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
12data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
13data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
14data złożenia 02.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
15data złożenia 03.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-03 do dziś
16data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
17data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
18data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-24 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-29 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-12 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.08.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-17 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-24 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-29 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-12 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów