SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MARYMONT POTOK

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000176147
Numer REGON: 015581809
Numer NIP: 5252279642
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-15
Ostatni wpis Nr wpisu58Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/503944/23/62]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MARYMONT POTOK2003-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-06-03 do dziś
2. Adresulica MICKIEWICZA nr domu 64 nr lokalu 89 kod pocztowy 01-650 poczta WARSZAWA 2004-06-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMMARYMONTPOTOK@POCZTA.ONET.PL2017-01-17 do dziś
4. Adres strony internetowejSMMARYMONTPOTOK.PL2017-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128 GRUDNIA 2001 R.2003-10-15 do dziś
201.07.2004 R. UCHWAŁĄ nr 11/2004 DOKONANO ZMIANY TREŚCI § 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 70, SKREŚLONO §17, 22, 24, 29, 69, ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ §18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70.2004-09-30 do dziś
320.05.2011 R. NOWY STATUT2011-07-19 do dziś
420.06.2012 R. UCHWAŁA NR 8/2012 ZMIANA § 36 UST. 1, § 53 UST. 22012-10-08 do dziś
516.05.2022R. UCHWAŁA NR 4/2022 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI W SPRAWIE PRZYJĘCIA NOWEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI W MIEJSCE DOTYCHCZASOWEGO STATUTU. NOWY STATUT STANOWI ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ UCHWAŁY.2022-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-15 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2003-10-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuUCHWAŁA NR 2/2001 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NSBM Z DNIA 1 GRUDNIA 2001 R. W SPRAWIE PODZIAŁU NAUCZYCIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ (DALEJ ZWANĄ NSBM) I UTWORZENIA Z JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I Z CZĘŚCI JEJ MAJĄTKU NOWYCH SPÓŁDZIELNI ZMIENIONA UCHWAŁĄ NR 9 Z 28.06.2003 R. W PAR. 18 W ZAKRESIE DATY PODZIAŁU.2003-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaNAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA2003-10-15 do dziś
3. Numer w rejestrze0000041859 2003-10-15 do dziś
5. Numer REGON0004915292003-10-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMAZUR2014-04-22 do dziś
2. ImionaWANDA2014-04-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-04-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-04-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-22 do dziś
25. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-11-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-23 do dziś
31. NazwiskoPARTYKA2004-06-03 do dziś
2. ImionaRYSZARD EMIL2004-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-03 do dziś
41. NazwiskoZALEWSKA2006-10-05 do dziś
2. ImionaMONIKA2004-06-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-03 do dziś
51. NazwiskoWIKLIK2003-10-15 do dziś
2. ImionaJOANNA BARBARA2003-10-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2003-10-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-15 do dziś
64. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHENDYŃSKI2023-03-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2023-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBKOWSKA KUCHARCZYK2023-03-13 do dziś
2. ImionaNATALIA MONIKA2023-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIKUŁA2019-09-10 do dziś
2. ImionaRYSZARD JANUSZ2019-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULIŃSKA SZMIGIELSKA2023-03-13 do dziś
2. ImionaAGATA WANDA2023-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZISIEWICZ2023-03-13 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2023-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-13 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKA2023-03-13 do dziś
2. ImionaMARIKA MARTA2023-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-13 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCIŃSKI2021-05-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-12 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYCHOWICZ2019-09-10 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2019-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoZŁOTOWSKI2007-07-20 do dziś
2. ImionaJERZY WOJCIECH2007-07-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-07-20 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNIK DO SPRAW „UWŁASZCZEŃ”2007-07-20 do dziś
21. NazwiskoŻUKOWSKI2008-03-07 do dziś
2. ImionaLEONARD2008-03-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-03-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-10-15 do dziś
270 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-10-15 do dziś
370 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2003-10-15 do dziś
492 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2003-10-15 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 15.10.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 24.09.2004 2. okres za jaki złożono opinię 15.10.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2004 R. -31 GRUDNIA 2004 R. data złożenia 08.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 1 STYCZNIA 2004 R. -31 GRUDNIA 2004 R.2005-07-22 do dziś
3data złożenia okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-06 do dziś
4data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
5data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-22 do dziś
6data złożenia 16.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-01 do dziś
7data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-14 do dziś
8data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
9data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-18 do dziś
10data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
11data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
12data złożenia 28.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-17 do dziś
13data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
14data złożenia 09.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
15data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
16data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
17data złożenia 19.05.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-19 do dziś
18data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-06 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-07-22 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-01 do dziś
501.01.2010-31.12.20102011-07-14 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-09-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-17 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 15.10.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1STYCZNIA 2004 R. -31 GRUDNIA 2004 R.2005-07-22 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-06 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-22 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-01 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-07-14 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-09-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-17 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 15.10.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-30 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2004 R. -31 GRUDNIA 2004 R.2005-07-22 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-06 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-22 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-01 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-07-14 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-09-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-17 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172023-05-25 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-05-25 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-05-25 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-25 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów