SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W WARCE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000176115
Numer REGON: 000491943
Numer NIP: 7970000234
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-13
Ostatni wpis Nr wpisu52Data dokonania wpisu2022-07-19
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/16272/22/692]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000491943 NIP 79700002342010-09-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W WARCE2003-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W RADOMIU-V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze RSA 3262003-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRÓJECKI gmina WARKA miejscowość WARKA2003-10-13 do dziś
2. Adresulica OS. 35-LECIA nr domu 9 kod pocztowy 05-660 poczta WARKA 2003-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.10.1966 R. STATUT 26.06.2003 R. USTALENIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU2003-10-13 do dziś
226.06.2006 R. NR ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: 2, 9, 12, 15, 19, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 39, 40, 42, 48, 71, 78, 80, 85, 87, 126, 130, 134, 141, 144, 145, 154, 158 NR USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW: 76, 131, 1372006-09-08 do dziś
329.11.2007 R. -ZMIANA PAR. 2-17, PAR. 19-30, PAR. 32-67, PAR. 69-74, PAR. 76-118, PAR. 120-126, PAR. 128-167, DODANIE PAR. 168-172 STATUTU2008-03-04 do dziś
4DATA ZMIANY STATUTU: 30.06.2008 R. NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: PAR. 18 PKT 2, PAR. 31 PKT 3, PAR. 68 PKT 1, PAR. 752008-09-03 do dziś
5ZMIANA STATUTU: 30.06.2011 R., NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: PAR. 33 UST. 3, PAR. 157 UST. 1.2011-08-22 do dziś
627.06.2017R. ZMIANA PAR.165 UST.22017-09-26 do dziś
725.06.2018R. ZMIANA STATUTU SPÓŁDZIELNI UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 10/20182018-10-05 do dziś
802.07.2021R. PAR. 30 UST. 1, PAR. 40 UST. 1 I 2, PAR. 41 UST. 12021-08-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM2003-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBUGAŁA2017-11-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2017-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-28 do dziś
21. NazwiskoKAMIŃSKI2017-10-30 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JAN2017-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2017-10-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZELCZYK2022-07-19 do dziś
2. ImionaROMAN2022-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJEWSKA2022-07-19 do dziś
2. ImionaIZABELA EWA2022-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPIŃSKA2022-07-19 do dziś
2. ImionaMARZENA KATARZYNA2022-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLAŃSKA2022-07-19 do dziś
2. ImionaIWONA BOŻENA2022-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAREK2019-07-12 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA BARBARA2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELEWSKA2019-07-12 do dziś
2. ImionaURSZULA MARIA2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBRÓWKA2019-07-12 do dziś
2. ImionaTERESA MARIA2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoURBANIAK FUDECKA2019-02-21 do dziś
2. ImionaELŻBIETA ZOFIA2019-02-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-21 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO UPOWAŻNIAJĄCE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCOWEJ W WARCE, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.2019-02-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-12-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-10-05 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-05 do dziś
368 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2018-10-05 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-10-05 do dziś
593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2018-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 05.08.2005 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 DO 31.12.20042005-08-12 do dziś
3data złożenia 23.08.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-09-08 do dziś
4data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-09-06 do dziś
5data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 DO 31.12.20072008-08-27 do dziś
6data złożenia 12.05.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-02 do dziś
7data złożenia 30.07.2010 okres 01.01.2009 DO 31.12.20092010-09-24 do dziś
8data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-12 do dziś
9data złożenia 10.09.2012 okres 01.01.2011 DO 31.12.20112012-09-28 do dziś
10data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-30 do dziś
11data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
12data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
13data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
14data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
15data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
17data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
18data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
19data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-09-08 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-09-06 do dziś
301.01.2007 DO 31.12.20072008-08-27 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-02 do dziś
501.01.2009 DO 31.12.20092010-09-24 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-12 do dziś
701.01.2011 DO 31.12.20112012-09-28 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-09-08 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-09-06 do dziś
301.01.2007 DO 31.12.20072008-08-27 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-02 do dziś
501.01.2009 DO 31.12.20092010-09-24 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-12 do dziś
701.01.2011 DO 31.12.20112012-09-28 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-09-08 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-09-06 do dziś
301.01.2007 DO 31.12.20072008-08-27 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-02 do dziś
501.01.2009 DO 31.12.20092010-09-24 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-12 do dziś
701.01.2011 DO 31.12.20112012-09-28 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów