SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STAWISKACH

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000176064
Numer REGON: 001032002
Numer NIP: 7210000961
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-20
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-06-20
Sygnatura akt[RDF/390693/22/41]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-10-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010320022003-10-20 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STAWISKACH2017-10-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W ŁOMŻY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 2402003-10-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat KOLNEŃSKI gmina STAWISKI miejscowość STAWISKI2003-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość STAWISKI ulica UL. 550LECIA STAWISK nr domu 23A kod pocztowy 18-520 poczta STAWISKI kraj POLSKA 2017-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11) 16.11.1982 R. 2) 27.06.2003 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2003-10-20 do dziś
219.05.2006 R. ZMIENIONO § 14, § 15, § 19, § 23, § 27, § 29, § 30, § 32, § 33, § 34, § 48, § 49, § 1262006-06-29 do dziś
330.11.2007 R. ZMIENIONO § 2, § 3, § 4, § 5, § 10, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 19, § 21, § 22, § 23, § 24, § 28-41, § 42-48, § 49-56, § 57-66, § 67-100, § 101-1402008-01-23 do dziś
410.06.2014 R. ZMIENIONO § 33, § 40 PKT. 12014-09-12 do dziś
512.06.2015 R. ZMIENIONO: § 118, § 123, § 125, § 127, § 129, § 138 STATUTU2015-09-24 do dziś
609.06.2017 R. ZMIENIONO § 1 PKT 1, § 1 PKT 22017-10-17 do dziś
729.05.2018 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2018-12-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-10-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOPICZKO2020-06-25 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2020-06-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-25 do dziś
21. NazwiskoTRUSZKOWSKI2006-09-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2006-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-09-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-09-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-09-06 do dziś
31. NazwiskoCZECH2005-08-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2005-08-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-08-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-08-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-04 do dziś
41. NazwiskoCHOJNOWSKI2003-10-20 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW MAREK2003-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-10-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-20 do dziś
51. NazwiskoMERCHELSKA2003-10-20 do dziś
2. ImionaCELINA HALINA2003-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2003-10-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-20 do dziś
61. NazwiskoKIRCHNER2003-10-20 do dziś
2. ImionaHANNA2003-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBIŃSKA2021-09-20 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2021-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBOCIŃSKA2021-09-20 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2021-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻACH2017-10-17 do dziś
2. ImionaBARBARA2017-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERZWIŃSKA2017-10-17 do dziś
2. ImionaBARBARA2017-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-17 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALINOWSKI2021-09-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-12-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-12-03 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-12-03 do dziś
393 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2018-12-03 do dziś
435 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2018-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 06.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-08-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-08-04 do dziś
4data złożenia 13.06.2006 okres 2005 ROK2006-06-29 do dziś
5data złożenia 05.07.2007 okres 2006 ROK2007-07-31 do dziś
6data złożenia 02.07.2008 okres 2007 ROK2008-07-25 do dziś
7data złożenia 31.08.2009 okres 2008 ROK2009-09-07 do dziś
8data złożenia 21.06.2010 okres 2009 ROK2010-06-25 do dziś
9data złożenia 28.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-08 do dziś
10data złożenia 25.06.2012 okres 2011 ROK2012-06-29 do dziś
11data złożenia 05.08.2013 okres 2012 ROK2013-09-20 do dziś
12data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
13data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
14data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
15data złożenia 16.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
16data złożenia 04.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
17data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
18data złożenia 19.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
19data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
20data złożenia 20.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-06-29 do dziś
22006 ROK2007-07-31 do dziś
32007 ROK2008-07-25 do dziś
42008 ROK2009-09-07 do dziś
52009 ROK2010-06-25 do dziś
62010 ROK2011-07-08 do dziś
72011 ROK2012-06-29 do dziś
82012 ROK2013-09-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-08-18 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-08-04 do dziś
42005 ROK2006-06-29 do dziś
52006 ROK2007-07-31 do dziś
62007 ROK2008-07-25 do dziś
72008 ROK2009-09-07 do dziś
82009 ROK2010-06-25 do dziś
92010 ROK2011-07-08 do dziś
102011 ROK2012-06-29 do dziś
112012 ROK2013-09-20 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów