FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „AGAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000176045
Numer REGON: 871129788
Numer NIP: 8792091748
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-27
Ostatni wpis Nr wpisu53Data dokonania wpisu2023-05-19
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/4949/23/97]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-10-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP8711297882003-10-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „AGAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-10-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WE WŁOCŁAWKU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 13292003-10-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ALEKSANDROWSKI gmina CIECHOCINEK miejscowość CIECHOCINEK2003-10-27 do dziś
2. Adresmiejscowość CIECHOCINEK ulica SŁOŃSK GÓRNY nr domu 29 kod pocztowy 87-720 poczta CIECHOCINEK kraj POLSKA 2006-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOT. W PAŃSTWOWYM BIURZE NOT. W LĘBORKU NOT. HALINA CISZEWSKA DNIA 23.12.1987 R. REP. A NR 2975/87; 24.07.2003 R. NOT. JOANNA SZMAŃDA-CZERKAWSKA MAJĄCA SIEDZIBĘ KN W TORUNIU PRZY UL. FOSA STAROMIEJSKA 6/2, REP. A NR 3420/2003 -ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W § 5, § 6, § 7.2003-10-27 do dziś
2W DNIU 29.12.2009 R.; REP A NR 11184/2009; NOTARIUSZ DANUTA WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI.2010-01-28 do dziś
310.04.2013 R., REP. A NR 1401/2013, NOTARIUSZ DANUTA WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; ZMIANA § 5 UMOWY2013-04-26 do dziś
430.03.2015 R.; REP.A NR 1209/2015; NOTARIUSZ DANUTA WRÓBEL; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; ZMIANA: §5 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE PO PUNKCIE 95 NASTĘPUJĄCYCH PUNKTÓW 96, 97, 98, 99, 100, 101.2015-07-13 do dziś
527.07.2016 R.; REP. A NR 2843/2016; NOTARIUSZ IZABELA GASIN; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY UL. CHEŁMIŃSKIEJ 17; ZMIANA § 6 UST. 1 ORAZ § 7 UMOWY SPÓŁKI.2016-11-09 do dziś
616.04.2018 R., REPERTORIUM A NUMER 1467/2018, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ IZABELA GASIN, UL. MATEJKI 32/2, 87-100 TORUŃ, ZMIANA § 18 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2018-05-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-10-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATWIEJ2003-10-27 do dziś
2. ImionaBARBARA2003-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.370 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.185.000,00 ZŁ2016-11-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-07-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2200000,00 ZŁ2016-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport144970,00 PLN2003-10-27 do dziś
22000000,00 ZŁ2016-11-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuGDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT, GDY ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-05-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIUNA2023-03-07 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2023-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2023-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATWIEJ2019-02-15 do dziś
2. ImionaBARBARA2019-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-15 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-01-28 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-01-28 do dziś
387 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2010-01-28 do dziś
486 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2010-02-12 do dziś
586 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2013-04-26 do dziś
686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-04-26 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-07-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2015-07-13 do dziś
286 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2015-07-13 do dziś
386 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2015-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK2003-12-22 do dziś
2data złożenia 23.12.2005 okres 01.01.2004 R.- 31.12.2004 R.2006-02-22 do dziś
3data złożenia 05.09.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-18 do dziś
4data złożenia 27.06.2007 okres 2006 ROK2007-08-01 do dziś
5data złożenia 19.06.2008 okres ZA 2007 ROK2008-06-25 do dziś
6data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
7data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-08 do dziś
8data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-25 do dziś
9data złożenia 02.07.2012 okres ZA 2011 R.2012-07-18 do dziś
10data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
11data złożenia 11.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
12data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
13data złożenia 01.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
14data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
15data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
16data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
17data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 R.-31.12.2004 R.2006-02-22 do dziś
201.01.2003 R. -31.12.2003 R.2006-02-22 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-18 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-08 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-07-25 do dziś
9ZA 2011 R.2012-07-18 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
14OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-12-22 do dziś
201.01.2004 R.- 31.12.2004 R.2006-02-22 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-18 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-06-25 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-08 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-07-25 do dziś
9ZA 2011 R.2012-07-18 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
14OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOS2022-03-10 do dziś
2. ImionaALICJA2022-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-10 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO WE WŁOCŁAWKU WYDZIAŁ IV SĄDU PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z DNIA 09.12.2021 R., SYGNATURA IV PO 21/21, KURATOR POWOŁANY W TOKU POSTĘPOWANIA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2022-03-10 do dziś
6. Data powołania kuratora09.12.20212022-03-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEMIŃSKI2022-07-08 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PIOTR2022-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-08 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM I WYDZIAŁ CYWILNY Z DNIA 11.04.2022 R., SYGN. AKT ICO 312/21 KURATOR POWOŁANY W TOKU POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 K.P.C. DO REPREZENTOWANIA UCZESTNICTWIE FIRMY HANDLOWO-USŁUGOWEJ „AGAT” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CIECHOCINKU W SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ŁUKASZA BOROWICZA SYGN. GKM 9/202022-07-08 do dziś
6. Data powołania kuratora11.04.20222022-07-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTOWSKA2022-08-08 do dziś
2. ImionaIWONA BARBARA2022-08-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-08 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaKURATOR USTANOWIONY NA MOCY POSTANOWIENIA SĄDU REJONOWEGO W TORUNIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 11 LIPCA 2022 R. NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 K.P.C. W SPRAWIE Z POWÓDZTWA SYLWII KOWALEWSKIEJ PRZECIWKO SPÓŁCE: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „AGAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CIECHOCINKU O ZAPŁATĘ (SYGN. AKT V GC 330/21)2022-08-08 do dziś
6. Data powołania kuratora11.07.20222022-08-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEMIŃSKI2022-08-18 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PIOTR2022-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-18 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM I WYDZIAŁ CYWILNY Z DNIA 22.06.2022 R., SYGN. AKT ICO 353/21 KURATOR POWOŁANY W TOKU POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 K.P.C. DO REPREZENTOWANIA FIRMY HANDLOWO-USŁUGOWEJ „AGAT” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CIECHOCINKU W SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ŁUKASZA BOROWICZA SYGN. GKM 78/202022-08-18 do dziś
6. Data powołania kuratora22.06.20222022-08-18 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEMIŃSKI2022-11-03 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PIOTR2022-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-03 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaKURATOR USTANOWIONY NA PODST. POSTANOWIENIA SĄDU REJONOWEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM I WYDZIAŁ CYWILNY Z 08.09.2022 R., SYGN. I CO 205/222022-11-03 do dziś
6. Data powołania kuratora08.09.20222022-11-03 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYCKIEWICZ2022-11-10 do dziś
2. ImionaADAM2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-10 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaKURATOR PROCESOWY, USTANOWIONY POSTANOWIENIEM SĄDY REJONOWEGO W TORUNIU Z DNIA 11.10.2022 R., NA PODSTAWIE ART.69 §1 KPC, DO SPRAWY TOCZĄCEJ SIĘ PRZED SĄDEM REJONOWYM W TORUNIU, SYGN. V GC 408/21.2022-11-10 do dziś
6. Data powołania kuratora11.10.20222022-11-10 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKI2023-01-26 do dziś
2. ImionaPIOTR2023-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-26 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE XXVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 30.05.2022 R., SYGN. AKT XXVI GNC 1682/20; KURATOR POWOŁANY W TOKU POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 K.P.C. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2023-01-26 do dziś
6. Data powołania kuratora30.05.20222023-01-26 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTOWSKA2023-03-15 do dziś
2. ImionaIWONA BARBARA2023-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-15 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaKURATOR USTANOWIONY NA MOCY POSTANOWIENIA SĄDU REJONOWEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM WYDZIAŁ I CYWILNY Z DNIA 24 STYCZNIA 2023 R. NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 K.P.C. W SPRAWIE Z POWÓDZTWA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CIECHOCINKU PRZECIWKO FIRMIE HANDLOWO-USŁUGOWEJ „AGAT” SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CIECHOCINKU O ZAPŁATĘ, SYGN. AKT IC 401/21.2023-03-15 do dziś
6. Data powołania kuratora24.01.20232023-03-15 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTONIEWICZ2023-05-10 do dziś
2. ImionaARTUR2023-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-10 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE XXVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 21.12.2022 R., SYGN. XXVI GNC 207/212023-05-10 do dziś
6. Data powołania kuratora21.12.20222023-05-10 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaDASZYŃSKA2023-05-19 do dziś
2. ImionaNATALIA2023-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-05-19 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z 18.11.2022 R., SYGN. XVI GC 1275/212023-05-19 do dziś
6. Data powołania kuratora18.11.20222023-05-19 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów