FINDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000175973
Numer REGON: 630362907
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-10-15
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-03-29
Sygnatura akt[RDF/373809/22/81]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-10-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 630362907 NIP 77810243112007-10-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFINDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 97892003-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2003-10-15 do dziś
2. Adresulica GARBARY nr domu 56 kod pocztowy 61-758 poczta POZNAŃ 2005-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 SIERPNIA 1995 R. NR REP. A 5659/95 W KANCELARII NOTARIALNEJ ZBIGNIEWA TOMASZKIEWICZA W POZNANIU. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -13 SIERPNIA 2003 R. REP. A NR 6313/2003 NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, UL. LIBELTA 14/3, 61-706 POZNAŃ. ZMIANA PAR. 2, PAR. 6, PAR. 7 UST. 4, PAR. 14 UST. 3 AKAPIT 2, PAR. 23, SPROSTOWANE AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 02 PAŹDZIERNIKA 2003 R., REP. A NR 7861/2003.2003-10-15 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.02.2004 ROKU REP. A NUMER 1514/2004, KANCELARIA NOTARIALNA -NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, UL. LIBELTA 14/3, 61-706 POZNAŃ DODANO § 22 C2004-03-31 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.03.2005 ROKU, REP. A NUMER 2402/2005, KANCELARIA NOTARIALNA -NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, UL. KOŚCIUSZKI 86/6, 61-715 POZNAŃ ZMIENIONO PAR. 7, DODANO PAR. 22D2005-09-07 do dziś
429.07.2015 R., REP. A NR 9135/2015, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. LIBELTA 20A/3 ZMIENIONO § 2, § 6 UMOWY SPÓŁKI2015-08-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-10-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-10-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVON ZANTHIER2003-10-15 do dziś
2. ImionaHENNING DIETRICH2018-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 PLN2005-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-10-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-10-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVON ZANTHIER2003-10-15 do dziś
2. ImionaHENNING DIETRICH2018-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-12 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-08-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 20.07.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 20.07.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 20.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2005-09-07 do dziś
2data złożenia 27.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-09-20 do dziś
3data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-16 do dziś
4data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
5data złożenia 24.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
6data złożenia 30.10.2015 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042015-12-02 do dziś
7data złożenia 30.10.2015 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-12-02 do dziś
8data złożenia 30.10.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-12-02 do dziś
9data złożenia 30.10.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-12-02 do dziś
10data złożenia 30.10.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-12-02 do dziś
11data złożenia 30.10.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-12-02 do dziś
12data złożenia 30.10.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-02 do dziś
13data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
14data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
15data złożenia 02.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-02 do dziś
16data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
17data złożenia 15.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
18data złożenia 29.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2005-09-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-09-07 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-09-20 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-16 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
7OD 01.01.2004 DO 31.12.20042015-12-02 do dziś
8OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-12-02 do dziś
9OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-12-02 do dziś
10OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-12-02 do dziś
11OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-12-02 do dziś
12OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-12-02 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-02 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-02 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2005-09-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2005-09-07 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-09-07 do dziś
401.01.2005-31.12.20052006-09-20 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-16 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
8OD 01.01.2004 DO 31.12.20042015-12-02 do dziś
9OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-12-02 do dziś
10OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-12-02 do dziś
11OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-12-02 do dziś
12OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-12-02 do dziś
13OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-12-02 do dziś
14OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-02 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-02 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów